WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017
       
 Webflyer summer show 2017.jpg
 

The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 

 
By land, by sea, by air - they will do anything, drive anything, say anything and stop at nothing to win the Cannonball Run!
 
En varm sommerdag i juni 1981 på en støvet motorvej i Connecticut lyder startskuddet til et hæsblæsende storstilet bilræs tværs over USA. Alle kneb gælder, når Burt Reynolds og hans stjernebesatte hold begiver sig ud på deres livs mest halsbrækkende eventyr. Én efter én indtager de startfeltet med ét mål for øje – at krydse målfeltet i Los Angeles, koste hvad det vil!

Inspireret af filmklassikeren ”The Cannonball Run” med Burt Reynolds, Roger Moore, Farah Fawcett, Dean Martin og Sammy Davis Jr. på rollelisten, har Gallery Poulsen denne sommer ligeledes sat sit eget stjernebesatte hold i stævne midt i Københavns Brune Kødby.

Udstyret med minutiøse penselstrøg og excentriske fortællinger på overdådige lærreder, tager dette mindst ligeså hæsblæsende ræs sit udgangspunkt i New York. Med foden solidt plantet på speederen har vores formidable kunstnerhold arbejdet i kapløb med tiden for at gennemføre et dristigt og fuldstændigt eventyrligt ræs over Atlanten. 
Intet har kunne holde dem tilbage, når de undervejes har sprængt alle grænser for, hvad der er muligt at skabe i jagten på at levere de suverænt mest storslåede mesterværker til København.

Vores internationale all-stars hold er fuldstændigt skridsikre, når de fredag d. 16. juni vælter ind over målstregen og torpederer Den Brune Kødby med en æstetisk eksplosion af hæmningsløse ambitioner, uforudsigelige farveskalaer og dramatiske skæbner. Med holdet sikkert i mål markerer vi resultatet af et rasende godt ræs med en massiv visuel sejr!

Fartgrænsen er for længst overskredet og med 240 km i timen bliver vi inviteret med på en både betagende og frygtindgydende tur i udstillingen, der sender os gennem et fantastisk sammensurium af Taylor Schulteks levende flammehav, på forsædet af Stig Stasigs gule Dodge, gennem bilruden på Eric Whites filmiske parallelunivers og ud over afgrunden i John Jacobsmeyers utopiske verden.

Hver især besidder vores kunstnere helt distinktive karakteristika og et knivskarpt håndværk, der sikrer dem at nå i mål hver eneste gang! Jean-Pierre Roys imponerende storværk ”The Landscape Painter”, der strækker sig mere end tre meter henover væggen, er et uovertruffet eksempel herpå. Med skælvende intens geometri og mageløse futuristiske landskaber, sendes vi gennem tidsdimensioner, der får os til at tabe mælet fuldstændigt.

Med mesterværket ”Farm II Table” beviser Christian Rex van Minnen endnu engang, at han uden at blinke bryder alle normer og konventioner i sin stræben efter at nå i mål med overbevisende livagtige portrætter af en iboende grotesk sandhed, der med gennemborende autenticitet efterlader os lige dele frastødt og dybt fascinerede. 

Spænd sikkerhedsselen – for det går stærkt, når først startskuddet lyder til Gallery Poulsens hidtil største, vildeste og mest vovede sommerudstilling!

Mød tre af Poulsens Cannonballers; Jean-Pierre Roy, Aaron Johnson og John Jacobsmeyer, der vil være til stede under åbningen. Det resterende hold tæller Alfred Steiner, Angela Gram, Christian Rex van Minnen, Debra Hampton, Eric White, Mi Ju, Mu Pan, Nicola Verlato, Rainer Hosch, Stig Stasig, Taylor Schultek og William Powhida.

Udstillingen viser i alt 21 værker på lærred, papir, panel og fotografi. 

Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.
  

  
By land, by sea, by air - they will do anything, drive anything, say anything and stop at nothing to win the Cannonball Run!

A hot summer day in June 1981 on a desert highway in Connecticut - thus was the starting point for a blazing cross-country car race in breakneck speed. Anything goes, when Burt Reynolds and his star-studded team embark on their madcap adventure. One by one, they set up by the starting line with one goal in mind – to cross the finish line in Los Angeles, whatever the cost! 

Inspired by the film classic "The Cannonball Run" with an all-star cast including Burt Reynolds, Roger Moore, Farah Fawcett, Dean Martin and Sammy Davis Jr., this summer Gallery Poulsen has summoned our own start-studded team to Copenhagen’s Brown Meatpacking District.

Equipped with meticulous brush strokes and eccentric tales on lavish canvases, an equally blazing race takes its starting point in New York. With one foot firmly placed on the accelerator, our formidable artist team has raced against time in order to complete a bold and adventurous race across the Atlantic.
Nothing could hold them back as they blasted all boundaries along the way in their pursuit to deliver the superbly most magnificent masterpieces to Copenhagen.

We guarantee no slips when our international all-star team crosses the finish line on June 16th, torpedoing the Brown Meatpacking District with an aesthetic explosion of unrestrained ambitions, unpredictable color scales and dramatic narratives. Having reached their goal, we mark the result of a furiously good race with a massive visual victory!

The speed limit has long been exceeded and with 150 miles per hour we are invited on a both breathtaking and powerful ride into the exhibition that sends us through a fantastic assortment of Taylor Schultek's vividly flaming blaze, on the front seat of Stig Stasig's yellow Dodge, through the car window of Eric White’s cinematic parallel universe and beyond the abyss of John Jacobsmeyer's utopian world.

Each of our artists possesses very distinctive characteristics and a razor-sharp craftsmanship that ensures them to meet the target every single time! Jean-Pierre Roy's impressive "The Landscape Painter", which extends more than three meters above the wall, is an unrivaled example of this. Trembling intense geometry and incomparable futuristic landscapes send us through several time dimensions, leaving us completely speechless. 

With his new masterpiece "Farm II Table", Christian Rex van Minnen once again proves that without the least hesitation, he breaks all norms and conventions in his quest to deliver convincingly vivid portraits of an inherent grotesque truth that infuse us with both disgust and deep fascination.

Fasten your seat belts – because you are in for quite a ride when we kick-off Gallery Poulsen’s biggest, wildest, most daring summer show yet!

Meet three of Poulsen’s Cannonballers; Jean-Pierre Roy, Aaron Johnson and John Jacobsmeyer, who will be present at the opening. The remaining team counts: Alfred Steiner, Angela Gram, Christian Rex van Minnen, Debra Hampton, Eric White, Mi Ju, Mu Pan, Nicola Verlato, Rainer Hosch, Stig Stasig, Taylor Schultek and William Powhida.

The exhibition presents 21 works on canvas, paper, panel and photography.

Contact the gallery on info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.

 

The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII
16.06 – 15.07 
Opening Friday June 16th from 4-7pmPress photos in high res:

Download full list of works here

Eric White_Outpost 2_2017_oil and graphite on canvas_91 x 183 cm_36 x 72 in_800.jpg
Eric White: "Outpost 2" 2017, oil and graphite on canvas, 91 x 183 cm, 36 x 72 in

Jean-Pierre Roy_The Landscape Painter_2017_oil on linen_200 x 323 cm_79 x 127 in_800.jpg
Jean-Pierre Roy: "The Landscape Painter" 2017, oil on linen, 200 x 323 cm, 79 x 127 in

Christian Rex van Minnen_Farm II Table_2017_ oil on linen on panel_193 x 160 cm_76 x 63 in_800.jpg
Christian Rex van Minnen: "Farm II Table" 2017, oil on linen on panel, 193 x 160 cm, 76 x 63 in
 
John Jacobsmeyer_Utopia Boulder_2017_oil on linen_132 x 178 cm_52 x 70 in_800.jpg
John Jacobsmeyer: "Utopia Boulder" 2017, oil on linen, 132 x 178 cm, 52 x 70 in
 
Mu Pan_Bamboo Green Green, Panda Big Big_2017_acrylic on panel_183 x 122 cm_72 x 48 in_800.jpg
Mu Pan: "Bamboo Green Green, Panda Big Big" 2017, acrylic on panel, 183 x 122 cm, 72 x 48 in

William Powhida_America_2017_graphite, colored pencil, and acrylic on paper mounted on aluminum_114 x 140 cm_45 x 55 in_800.jpg
William Powhida: "America" 2017, graphite, colored pencil, and acrylic on paper mounted on aluminum
114 x 140 cm, 45 x 55 in
 
Debra Hampton_Hands III_2017_Magazine cut out, ink, pen, adhesive film, on Canson black paper_49 x 49 cm_19 x 19 in_800.jpg
Debra Hampton: "Hands III" 2017, magazine cut out, ink, pen, adhesive film, on Canson black paper, 49 x 49 cm, 19 x 19 in
 
Taylor Schultek_Descendants of Prometheus_2017_oil on wood panel_61 x 61 cm_24 x 24 in_800.jpg
Taylor Schultek: "Descendants of Prometheus" 2017, oil on wood panel, 61 x 61 cm, 24 x 24 in

Aaron Johnson_Pancakes and Coffee_2017_acrylic on paper_70 x 109 cm_28 x 43 in_800.jpg
Aaron Johnson: "Pancakes and Coffee" 2017, acrylic on paper, 70 x 109 cm, 28 x 43 in
The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007