WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018

 
 Mu Pan_Loyal Retainer Final Chapter. Battle without Honor and Humanity_2017_acrylic on panel_198 x 488 cm_78 x 192 in_low.jpg


Mu Pan: ”Battles Without Honor and Humanity” 
 


I have always been sympathizing with the troops that lost the great battles in any rebellious wars, because I admire their spirit in standing up for their faith and ideas, no matter what kind of political reason they were fighting for!

Mu Pan, 2018

Historiske konflikter og blodig suverænitet står på dagsordenen, når vi flænser 2018 åben med en retrospektiv soloudstilling af den rasende dygtige amerikansk-kinesiske kunstner, Mu Pan, og hans bestialske verden af grufulde slagmarker.

Blodige portrætter af faldne antihelte og meterlange scener af dyster politisk satire, indhyllet i ikoniske symboler, vælter os fuldstændigt bagover, når vi vover os ind på Mu Pans slagmark. Som en makaber historiefortæller, lægger han ingen fingre imellem, når han på brutal og nådesløs vis illustrerer de slagne soldater fra store historiske oprørskrige, sunket sammen og overladt til intetheden, hvis ikke de er bukket under, lænset af fjendens sværd.

”Battles Without Honor and Humanity” viser de mest grusomme og glorværdige højdepunkter fra de seneste 12 år af Mu Pans imponerende karriere som narrativ kunstner. Fælles for udstillingens 16 udvalgte storværker er et gennemgående tema om menneskets illusion om retfærdighed og medmenneskelighed. Udformet som dyr eller andre antropomorfe skikkelser, beretter Mu Pan om nogle af historiens største opgør i et særegent billedsprog, der afslører menneskets dårskab og dyrenes grænseløse magt. Hans fokus på de faldne krigeres nederlag udspringer af en aversion imod ideen omkring sejr og tab, der forleder os til helt mekanisk at følge sejrherrerne og deres ideologier. 

En kolossal slagmark af blodsudgydelser mellem fiktive karakterer, historiske kamphaner og amerikanske arméer udspiller sig henover det fire meter lange lærred i udstillingens absolut største værk. Titlen, som værket deler med udstillingen, har Mu Pan lånt fra den japanske filminstruktør Kinji Fukasakus filmkrønike fra 1970erne, der portrætterer besejrede soldater fra 2. verdenskrig, der på kynisk vis indtager Hiroshimas underverden i efterkrigstiden. Filmene blev kendt for deres ultravoldelige og livagtigt dokumentariske stil, så fællesnævnerne er ikke just svære at få øje på i Mu Pans mindst ligeså brutale og skarpt udformede mesterværker.

Foruden Mu Pans levende fortællinger med dybe rødder i amerikansk og østasiatisk krigshistorie, hvorigennem han kanaliserer skyggesiden af menneskets natur, giver udstillingen også et indblik i hans kunstneriske udvikling gennem årene. De varierende udtryk og umiskendelige serier af samme fortælling vidner om en række overgange fra én fortællerstemme til en anden. Fra tegneseriestregen over i en mere abstrakt pensel i oliemaling til i dag, hvor akrylmaleriet er hans foretrukne narrativ. 

Mu Pan har skabt en krigszone uden sidestykke, der med sikkerhed vil udfordre enhver, der drister sig til at træde ind. Glæd jer til at fare vild i hans rædselsvækkende slagmarker!

Udstillingen viser 16 olie- og akrylværker 
Mu Pan vil være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews. 
Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.

 

 

I have always been sympathizing with the troops that lost the great battles in any rebellious wars, because I admire their spirit in standing up for their faith and ideas, no matter what kind of political reason they were fighting for!

Mu Pan, 2018

 
Historical conflicts and gory sovereignty are on the agenda when we rip open 2018 with a retrospective solo show by the furiously skilled Chinese-American artist, Mu Pan, and his bestial world of terrifying battlefields.

Bloody portraits of fallen anti-heroes and meter-long scenery of gloomy political satire, wrapped in iconic symbols, completely knock us off our feet us as we venture into Mu Pan’s battlefield. As a macabre storyteller, he does not hold anything back as he brutally and mercilessly illustrates the slain soldiers from a great historical reign of war, collapsed and left to nothing, unless they have already succumb to the sword of the enemy.

"Battles Without Honor and Humanity" shows the most ferocious and glorious highlights from the past twelve years of Mu Pan's impressive career as a narrative artist. The common denominator of the sixteen selected grandiose works of the exhibition is a continuous theme of the human illusion of justice and humanity. Shaped as animals or other anthropomorphic figures, Mu Pan recounts some of the greatest battles of history in a distinctive imagery that reveals the human folly and the boundless power of the animals. His focus on the defeat of the fallen warriors derives from an aversion against the idea of victory and loss that leaves us mechanically following the victories and their ideologies.

A massive battlefield of bloodshed between fictional characters, historical warlords and American armies spreads over the four-meter canvas in the absolute greatest work of the exhibition. Mu Pan has borrowed the title of both the artwork and the exhibition from the Japanese film director Kinji Fukasaku’s film chronicles from the 1970s, depicting defeated WWII troops who cynically occupy Hiroshima's underworld in the post-war era of Japan. The films became known for their ultra-violent and vivid documentary style - lucid traits that are not difficult to spot in Mu Pan’s equally brutal and sharply designed masterpieces.

In addition to Mu Pan's vivid narratives with deep roots in American and East Asian war history, through which he channels the shadow side of human nature, the exhibition also gives an insight into his artistic development over the years. The varying expressions and unmistakable series of the same narrative bear witness to a number of transitions from one narrator voice to another. From cartooning to a more abstract brush in oil painting to today, where acrylic painting is his preferred narrative.

Mu Pan has created a war zone without comparison, which will assuredly challenge anyone who dares to step in. Let yourselves get lost in his terrifying battlefields!

The exhibition shows 16 acrylic and oil paintings.
Mu Pan will be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery at info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.
 

Mu Pan: ”Battles Without Honor and Humanity”

13.01 - 17.02

MEET & GREET:
Friday January 12th from 15.00 - 19.00
OPENING:
Saturday January 13th from 12.00 - 16.00

AVAILABLE WORKSPress photos in high res:

Mu Pan_Loyal Retainer Final Chapter. Battle without Honor and Humanity_2017_acrylic on panel_198 x 488 cm_78 x 192 in_low.jpg
"Retainer Final Chapter. Battle without Honor and Humanity" 2017
Acrylic on panel
198 x 488 cm, 78 x 192 in

Mu Pan_Saigo_2006_oil on wood_89 x 122 cm_35 x 48 in_800.jpg
"Saigo" 2006
Oil on wood
89 x 122 cm, 35 x 48 in

Mu Pan_Siege at Kumamoto Castle_2007_oil on wood_122 x 183 cm_48 x 72 in_800.jpg
"Siege at Kumamoto Castle" 2007
Oil on wood
122 x 183 cm, 48 x 72 in

Mu Pan_Beppu_2006_oil on panel_61 x 122 cm_24 x 48 in_800.jpg
"Beppu" 2006
Oil on panel
61 x 122 cm, 24 x 48 in

Mu Pan_Saigo's Last Breath at Shiroyama_2007_oil on panel_122 x 183 cm_48 x 72 in_800.jpg
"Saigo's Last Breath at Shiroyama" 2007
Oil on panel
122 x 183 cm, 48 x 72 in
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007