WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013

Deathbed Daddy_76x101cm_2012.jpg
Deathbed Daddy (by the sea, by the sea by the beautiful sea) Pastel on paper, 76 x 101 cm, 2012

"There's A Story in Which My Eyes Shut"

Amerikanske Barnaby Whitfield er noget så enestående som en nutidskunstner, der arbejder med pastelkridtfarver på papir, og vi skal helt tilbage til renæssancens store mestre for at finde noget, der nærmer sig Barnabys niveau. Hans tekniske kunnen er forbavsende og Whitfields figurer og fantasifulde fortællinger springer ud fra fladen og overfalder beskueren.

Det var netop dette overfald vi blev udsat for, da vi første gang blev præsenteret for Barnaby Whitfield I New York for snart 3 år siden. Det var “kærlighed” ved første blik og Gallery Poulsen påbegyndte straks arbejdet med at få Barnaby til Danmark. Han har siden 2011 deltaget i 3 gruppeudstillinger i galleriet og har allerede opbygget en solid fanskare af samlere i Danmark og Skandinavien.

Barnaby Whitfields værker er kapitler i en overlevelseshistorie, der foregår i grænselandet mellem barndommens traumer og galopperende hallucinationer. I Whitfields pastelfarvede drømme bliver faderfiguren, symboliseret ved Klaus Kinski eller Jon Voight, slået ihjel. Moderfiguren er også med iført en kviltet nederdel. Kunstneren selv bliver halshugget, kun for at vågne forvirret op igen. Drømmerejsen, der udfolder sig henover udstillingens serie af malerier, er ekstrem og ender i en kroning af Barnaby Whitfield som enearving og hersker over hans egen dystopiske verden.
 
Den eksotiske flora og fauna i Whitfields hjemstat, Florida, spiller en vigtig rolle i Whitfields vilde univers, der myldrer med flamingoer, hibiscus og blomstrende jadevinstok. Men lige nu gælder det kolde Danmark, hvor vi bliver inviteret med til en eksotisk, kaotisk og til tider erotisk bevidsthedsudvidende rejse til Barnaby Whitfields allerinderste. En rejse der ikke altid er egnet for børn!!
 


Udstillingen "There's A Story In Which My Eyes Shut" hos Gallery Poulsen er kunstnerens første soloudstilling uden for USA. Udstillingen tæller 12 helt nye værker, alle på papir. Galleriet vil I denne anledning bliver indrettet og malet som portrætrum man kender fra museer over hele verden, for at give den helt rigtige oplevelse af Barnaby Whitfields fantastiske værker.

Barnaby Whitfield kommer selv til København og stiller gerne op til interviews.

Spørgsmål vedr. udstillingen og interview med Barnaby Whitfield rettes til Morten Poulsen +45 4015 5588 / mp@gallerypoulsen.com
Pressebilleder i høj opløsning findes nederst i denne mail, klik blot på de små thumps herunder. PRESS RELEASE

Pastel-colored nightmare in the Meatpacking District!!!

American Barnaby Whitfield is something so unique as a contemporary artist who works with pastel colors on paper, and we have to go back to the Renaissance’s great masters to find something that approaches Barnaby's level. His technical ability is amazing and Whitfield's characters and imaginative stories jump out from the surface and attack the viewer.

It was precisely this attack we were exposed to when we were first introduced to Barnaby Whitfield in New York for nearly 3 years ago. It was "love" at first sight and Gallery Poulsen immediately began working on getting Barnaby to Denmark. He has since 2011 participated in three group exhibitions at gallery and has already built up a solid fan base of collectors in Denmark and Scandinavia.

Barnaby Whitfield's works are chapters in a survival story set in the borderland between childhood trauma and galloping hallucinations. In Whitfield's pastel-colored dreams the father figure, symbolized by Klaus Kinski or Jon Voight, gets killed. The mother figure is also presented wearing a quilted skirt. The artist himself will be beheaded, only to wake up confused again. The journey that unfolds throughout this series of paintings is extreme and ends in a coronation of Barnaby Whitfield as sole heir and ruler of his own dystopian world.

The exotic flora and fauna in Whitfield's home state, Florida, plays an important role in Whitfield's wild universe that is swarming with flamingos, hibiscus and flowering jade vine. But right now it is about cold Denmark, where we are invited to an exotic and sometimes erotic mind-trip to Barnaby Whitfield's innermost. A journey that is not always suitable for children.


The exhibition "There's A Story In Which My Eyes Shut" at Gallery Poulsen is the artist´s first solo exhibition outside the US. The exhibition counts 12 brand new works, all on paper. The gallery will at this occasion be decorated and painted as a portrait room known from museums all over the world, to provide just the right experience for Barnaby Whitfield's great works.

Barnaby Whitfield is coming to Copenhagen and is willing to do interviews.

Questions related to the exhibition and interview with Barnaby Whitfield are addressed to Morten Poulsen +45 4015 5588 / mp@gallerypoulsen.com
Press photos in high resolution can be found at the bottom of this email, just click on the small thumps below. "There's A Story in Which My Eyes Shut"

Barnaby Whitfield (US), solo
April 5th to April 27th
Opening Friday April 5th from 5-8 pm 
 

Gallery Poulsen_logo.jpg


Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V. 
Tlf. +45 4015 5588 // +45 3333 9396

 
www.gallerypoulsen.com
info@gallerypoulsen.com 
Opening hours: Wednesday thru Friday 12 -17.30, Saturday 12 - 16 or by apointment

 

 Pressebilleder i høj opløsning:

Deathbed! Daddy! (By The Sea, By The Sea, By The Beautiful Sea)76x101cm, 2012_200.jpg
Deathbed Daddy (by the sea, by the sea by the beautiful sea)
Pastel on paper, 76 x 101 cm, 2012

Mirror Mirror_41x51cm_2012_200.jpg
"Mirror, Mirror"
Patel on Paper, 41 x 51 cm, 2012

Pattern (The Indian Giver)_76x101cm_2012_200.jpg
Pattern (The Indian Giver)
Pastel on paper, 76 x 101 cm, 2012
 


 

Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007