WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Jeanne Susplugas - Surrounded 2010
16. april – 14. maj 2010
Fernisering fredag d. 16. maj. Kl. 17 -20


Pressemeddelelse


« Datter og barnebarn af farmaceutiske forskere, hele Susplugas' kunstprojekt er baseret på medicin, narkotika, og hvad hun kalder" pille bulimi "en hypokonder, med et hektisk forbrug af medicin, der kan identificeres overalt i vores samfund. Medicin er ikke så meget emnet som en døråbner til en antropologisk undersøgelse. Medicin, siger hun, "er et spejl af ethvert samfunds smerter," ved hjælp af forskellige betydninger af ordet, er det strategien at vise moderne betingelser for ensomhed. »
(Alice Pfeiffer, art i USA, marts 2010)

Hendes arbejde har en tematisk snarere end stilistisk kærne: I hendes shows, videoer, fotografier (hovedsagelig makro-fotografering) arbejder værkerne sammen og supplerer hinanden.

Hendes tegninger af flasker på række (serie Containers) - midtvejs mellem et hospitals natbord og et stillbillede fra Usual Suspects, er et tilbagevendende element i hendes shows.
Disse rekonstruerede sætninger findes i mainstream medier, citater fra forfattere (Marie Darrieussecq, Bret Easton Ellis, Michel Houellebecq, Lucía Etxebarria ...), musikere
(Li Zon Sheng), politikere osv eller i reklame bannere, som hun omskriver til labels på medicnflasker – disse antyder den usagte fortvivlelse hos misbrugeren.
(Alice Pfeiffer, art i USA, marts 2010)

For år tilbage, var Jeanne Susplugas især optaget af handel med narkotika - fra diskrete gadehandler på hjørnet (Speed tilbud, c-print, 2008; Box profit og Container fortjeneste, c-prints, 2008) til den enorme import / eksportindustri i medicinalindustrien.
Fra blå til hvide piller, tabletterne synes uskadelige ... ikke rigtig narkotika, men faren lurer alligevel bag dem.
30 til 70% af de lægemidler, der sælges i Afrika, Latinamerika og Asien menes at være varemærkeforfalskede eller efterligninger.
Det falske pulver i de ægte kapsler finder vej til markederne i Abidjan og Shenzen, og giver god grund til bekymring. (Series of "Sale's kvinder", tegninger, 2007-2010).
Nu og da sker det dog at toldvæsnet konfiskerer disse uvuderlige varer. Vi blev langt mere bevidste om fænomenet « falske piller » i ødelæggelsen af netop disse lægemidler (masseødelæggelsesvåben, installation, 2007-2008).

I videoen "Plan iode," som er lavet i samarbejde med den franske kunstner Alain Declercq, udforsker Susplugas denne situation på en mere åbenlys måde. Filmet i ca. tyve forskellige apoteker, fanger denne film "en bevægelse" omkring disse eftertragtede piller og stiller tvivl om deres fremtidige anvendelse. Gennem et enkelt og effektivt synspunkt formår filmen på én gang at afsløre og skjule hvad der sker mellem apokalyptisk fantasi og på oversigten over dagens apoteker på nettet. Med lægemidler som sit omdrejningspunkt, er vi igen tilbage til at stille spørgsmålstegn ved fordelingen og det endelige bestemmelsessted for denne type medicin.

Født I 1974 I Montpellier, Frankrig, Susplugas bor i Paris og arbejder over hele verden.

Hendes værker er og har været udstillet steder som Musée d’Art Moderne, Grenoble ; Musée d'Art Moderne, St Etienne, France; MOCCA and V-Tape, Toronto; ; Kunst-werke, Berlin; Wyspa Institut of Art, Gdansk, Poland ; Palazzo delle Papesse, Siena ; Fresnoy National Studio, Fresnoy, France; Musée d'Art du Guangdong, Canton; Shangai Biennal; Ulrich Museum of Contemporary Art, Wishita; Villa Medicis, Rome; Careof, Milan; National Museum, Bratislava, Slovaquia; Alexandria Biennal, Egypt; The Korean Culture Service, New York; Ewha Art center, Seoul; Center Soros for Contemporary Art, Kiev; Kunstverein Nuremberg and Hamburg, Germany, Art in General, New York, bland andre steder.

Hendes film har været vist steder som Hors Pistes, Centre Pompidou, Paris, the 59. International Film Festival, Locarno, Swizerland, 9e Festival Traverse video, France;
Die 7 Rencontres Internationales Paris Berlin, Berlin, among others.

Hendes udstillinger har været anmeldt I Art in America, New York Times, Flash Art, Art Press, Le Monde, Le Figaro, Beaux-Arts Magazine, L'Oeil, Technikart, New York Arts, ArtNet, Asahi Newspaper, BT, Diario, blandt andet.

English version:

« The daughter and granddaughter of pharmaceutical researchers, Susplugas' entire oeuvre is based around medication, legal drugs, and what she calls "pill bulimia"
a hypochondriac, frenetic consumption of medications that she identifies as prevalent in France. Medicine isn't so much the subject as an entrypoint to anthropological inquiry. Medication, she says, "is a mirror of every society's pains," using the varied meanings of the word and the strategy to depict contemporary conditions of solitude. » (Alice Pfeiffer, Art in AMerica, March 2010)

Her work has a thematic rather than stylistic core: in her shows, videos, photographs (mainly macro-photography) and installations interact and complete each other.

Her drawings of bottles aligned (serie Containers) -– midway between a hospital night table and a still from Usual Suspects– are a recurring element of her shows. These reconstruct sentences found in mainstream media, citations from writers (Marie Darrieussecq, Bret Easton Ellis, Michel Houellebecq, Lucía Etxebarria…), musicians (Li Zon Sheng), politicians, etc or advertising panels, that she transcribes on labels of bottles – as if to suggest the unspoken despair of the drug taker. (Alice Pfeiffer, Art in AMerica, March 2010)

For a few years, Jeanne Susplugas is interested by the drugs traffic -- from the discreet street deal on the corner ( Speed deal , c-print, 2008 ; Box profit and Container profit,
c-prints, 2008) to the enormous import/export industry of the drug companies. From blue pills to white ones, thos tablets seem harmless... not really drugs, but there is a danger lurking behind them. With 30 to 70% of the medicines sold in Africa, Latin America and Asia being counterfeit or imitations, "true-fakes, true-imitations" they become a true puzzle! These counterfeit powders in regenerative capsules, or real drugs from the factory, make their way to markets in Abidjan or Shenzen and are of real worry (Series of "Sale's women", drawings, 2007-2010). Every now and then customs confiscate these invaluable goods. We became more aware of the phenomenon during the destruction of these medicines (Mass destruction, installation, 2007-2008).

In the video" Plan iode," made in collaboration with the French artist Alain Declercq, Susplugas explores this situation in a more blatant way. Shot in about twenty pharmacies, this film stages "a movement" on these desirable medicines, placing some doubt on their future use. Through a simple and effective panoramic viewpoint in the back shops of pharmacies, the film at once reveals and conceals "what happens" between apocalyptic fantasy and a site inventory of today's pharmacies. With drugs as its focal point, we are again left to question the distribution channel and the ultimate destination of these medicine.Born in 1974 in Montpellier, France, Susplugas lives in Paris and works everywhere. Her work has been shown in places as Musée d’Art Moderne, Grenoble ; Musée d'Art Moderne, St Etienne, France; MOCCA and V-Tape, Toronto; ; Kunst-werke, Berlin; Wyspa Institut of Art, Gdansk, Poland ; Palazzo delle Papesse, Siena ; Fresnoy National Studio, Fresnoy, France; Musée d'Art du Guangdong, Canton; Shangai Biennal; Ulrich Museum of Contemporary Art, Wishita; Villa Medicis, Rome; Careof, Milan; National Museum, Bratislava, Slovaquia; Alexandria Biennal, Egypt; The Korean Culture Service, New York; Ewha Art center, Seoul; Center Soros for Contemporary Art, Kiev; Kunstverein Nuremberg and Hamburg, Germany, Art in General, New York, among others.
Her films have been presented in many festivals as Hors Pistes, Centre Pompidou, Paris, the 59. International Film Festival, Locarno, Swizerland, 9e Festival Traverse video, France; Die 7 Rencontres Internationales Paris Berlin, Berlin, among others.
Her work has been reviewed in Art in America, New York Times, Flash Art, Art Press, Le Monde, Le Figaro, Beaux-Arts Magazine, L'Oeil, Technikart, New York Arts, ArtNet, Asahi Newspaper, BT, Diario, among others. 

 

 Læs helt nyt interview med kopenhagen.dk

 


 

 

Information


 Jeanne Susplugas - SURROUNDED runs from April 16th - May 14th. Vernissage Fridag April 16th,  5 pm - 8


Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts
Frederiksholms Kanal 4, st. th. Gården
1220 Kbh. K. Tlf.+45 4015 5588
 
info@gallerypoulsen.com
Opening hours: Wednesday thru Friday 13 -17, Saturday and every other day, by appointment, tel +45-40 15 55 88

Pressebilleder.

disinfected_hd_thumb.jpg
"Disinfected"
120x80 cm, 2007, c-print


box_profit_1_thumb.jpg
"Box Profit"
180 x 120 cm, 2008, c-print


eve_cat02_thumb.jpg
"Eve"
180 x 120 cm, 2002, c-print


corridor_thumb.jpg
"Corridor"
180 x 120 cm, c-print, 2009
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007