WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Aaron Johnson - Liberty Chomp
700_Bite Me Tender.jpg
Love Bite
Acrylic on polyester knit mesh, 220 x 243,5 cm, 2012

Der er skønhed i ødelæggelsen


Døden stikker altid sit fjæs frem i Aaron Johnsons malerier. Et elskende par i erotisk ekstase bliver flået af vilde dyr, og en ræv med et frådende gab bider hjertet ud af brystet på den nøgne kvinde, han bedækker. Livskraft og dødsdrift, skønhed og destruktion, henrykkelse og sorg er i Aaron Johnsons billedunivers ikke modsætningspar, men sammenfiltrede og af hinanden afhængige vilkår ved tilværelsen. >>Skabelse og destruktion er tæt forbundne størrelser. Mennesket må erkende sin dødelighed. Døden rummer også skønhed,<< siger Aaron Johnson.

Udstillingen Liberty Chomp hos Gallery Poulsen præsenterer 13 nye Aaron Johnson-malerier. I flere af sine nye værker retter Aaron Johnson blikket bort fra det specifikt amerikanske og fokuserer på menneskedyrets eksistentielle livskamp. Men vi får også et gensyn med hans barokke motivkreds af antihelte, som tager USA under kritisk behandling. Med perverterede udgaver af Kristus, Uncle Sam, Frihedsgudinden og amerikanske superhelte afsøger Aaron Johnson de beskidte hjørner af den amerikanske drøm.

Alle de nye malerier er skabt med Aaron Johnsons enestående, tidskrævende teknik, som han selv kalder ”reverse-painted-acrylic-polymer-peel paintings”. Med sin baggrund i molekylærbiologi har Aaron Johnson udviklet denne metode, hvor han maler sine motiver spejlvendt på plastisk film - lag på lag på lag, hvorefter han piller motiverne af og overfører dem på en flade af polyesternet.
Denne originale teknik koblet med hans karakteristiske, farverige motiver har sikret Aaron Johnson talrige udstillinger – dette er hans tredje i København. Hans udstillinger er blevet anmeldt flittigt, i bl.a. Art News, Beautiful Decay, Kunst International, The Art Newspaper, The Village Voice og The New York Times. Han er at finde i New York’s Museum of Modern Art’s faste samling, hvor hans kunst netop nu er til skue i udstillingen Exquisite Corpse.

Aaron Johnson kommer til København fra den 8. maj og stiller gerne op til interview.
For yderligere information om udstillingen, kontakt gerne Morten Poulsen på +45 4015 5588 / mp@gallerypoulsen.com

------------------------------------------------------

There’s beauty in destruction


In Aaron Johnson’s paintings, death always sticks its face forward. A loving couple in erotic ecstasy is ripped apart by wild animals, and a fox with a foaming mouth bites the heart out of the chest on the naked woman he mounts.

In Aaron Johnson's pictorial universe, vitality and death, beauty and destruction, rapture and grief are not opposites but intertwined, mutually dependent conditions of existence. >>Creation and destruction are closely linked. Man must realize his mortality. Death also has beauty,<< says Aaron Johnson.

The exhibition Liberty Chomp at Gallery Poulsen presents 13 new Aaron Johnson paintings. In several of his new works Aaron Johnson moves away from a specific American context and focuses on the human animal's existential life-struggle. But we are also reunited with his baroque motifs of anti-heroes who give the United States a critical treatment. With perverted versions of Christ, Uncle Sam, Statue of Liberty and American superheroes, Aaron Johnson explores the dirty corners of the American dream.

All the new paintings are created with Aaron Johnson's unique, time-consuming technique, which he calls "reverse-painted acrylic polymer peel paintings." With his background in molecular biology, Aaron Johnson developed this method, in which he paints his motifs in reverse on plastic sheeting - layer upon layer upon layer, after which he pills the motifs off and adhere them on to a polyester net.
This original technique coupled with his distinctive, colorful designs have secured Aaron Johnson numerous exhibitions - this is his third in Copenhagen.

Aaron Johnson’s exhibitions have been reviewed in many publications including Art News, Beautiful Decay, Kunst International, The Art Newspaper, The Village Voice, and The New York Times. His work is in the permanent collection of The Museum of Modern Art, New York, where his work is currently on view in the exhibition Exquisite Corpse.

Aaron Johnson is coming to Copenhagen May 8th and will be happy to give interviews.
For more info about the show, please contact Morten Poulsen +45 4015 5588 / mp@gallerypoulsen.com

 Aaron Johnson
'Liberty Chomp'


Vernissage Friday May 11, 2012 from 5 - 8 pm
The exhibition runs until June 9, 2012


Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V. 
Tlf. +45 4015 5588 // +45 3333 9396

 
info@gallerypoulsen.com 
Opening hours: Wednesday thru Friday 12 -17.30, Saturday 12 - 16 or by apointment
 
Press Photos

Click on the images for high res


700_Liberty Chomp (2).jpg

Liberty Chomp
Acrylic on Polyester Knit mesh, 163 x 183 cm, 2012700_Bite Me Tender.jpg

Love Bite
Acrylic on polyester knit mesh, 220 x 243,5 cm, 2012700_Rabid Fox (2).jpg

Rabid Fox
Acrylic on polyester knit mesh, 81 x 101,5 cm, 2012

Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007