WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012
gallery_poulsen_steiner_1000x600.jpg

Gallery Poulsen præsenterer stolt Alfred Steiners første soloudstilling udenfor USA fredag den 2. november, 2012.

Udstillingens titel "Bleeding Afro" er inspireret af en tekst fra en Grateful Dead sang. Teksten er i stor udstrækning blevet misfortolket gennem tiden, så selv de mest "Die Hard” Grateful Dead fans kan have svært ved at genkende den.

Kendetegnende for Alfred Steiners kunstneriske univers er netop dette, at noget genkendeligt frit fortolkes og tillægges en ny mening.

I Steiners nye akvareller væver en overflod af omhyggeligt udførte genstande sig ind og ud mellem hinanden, og i et optisk trylleri bliver de til tegneseriefigurer eller andre genkendelige skikkelser fra populærkulturen.

I værkerne ses alt mellem himmel og jord, og valget af billedmaterialet er truffet ud fra formen på de komponenter, der udgør helheden. I den ellers så nuttede Pikachu figur fra Pokemon består kaninen af overraskende elementer, idet den primært består af maskuline komponenter såsom slips, cigar, peniser og viagra piller.

Der refereres ikke blot til det seksuelle; i Stewie, som vi kender fra Family Guy, er kendte kunstværker som Duchamps cykelhjul afbilledet og i Krusty the Clown fra The Simpsons er Richard Serra's gigantiske stålinstallation 'Torqued Ellipse' afbilledet. I tråd med traditionen af Ready Mades, skaber Alfred Steiner værker med billedmateriale, der allerede findes i verden og skaber nye værker af disse med perfektion i hans akvareller.

Billedmaterialet Alfred Steiner bruger til at bygge sine kompositioner ud fra kan ses som selvpålagte Rorschach tests. Eller kan, i overført betydning, sammenlignes med vores daglige besøg på Google, hvor vi fx springer fra at søge efter bageopskrifter til porno, til Wikipedia, til tv programmer til Politiken, hvor der med andres øjne ikke ville synes at være en rød tråd ved vores søgninger. Og dog, for det samlende element er én selv, ligesom i Alfred Steiners værker, hvor vi inviteres til at deltage i lægningen af det mentale puslespil og finde de skjulte betydninger, der måtte findes i hans værker (eller at opfinde ens helt egne).

Man skiftevis zoomer ind og ud af Alfred Steiners værker, hvor der er mange lag i spil; enten ser man helheden eller delene, de består af, men man ser aldrig de to på samme tid, hvorfor hans kunst udfordrer os og spiller os et puds.

Uanset hvad, forbered dig på en rejse ind i sindet ved mødet med Alfred Steiners værker.

Alfred Steiner debuterede i Gallery Poulsen i 2011 på udstillingen ”Bitches Brew” og har allerede opbygget en trofast samlerskare i Danmark, han er født i Ohio, USA i 1973. Han bor og arbejder i New York.

Han har ud over den kommende solo udstilling deltaget i følgende udstillinger i år:

Season Opener!, Guerrero Gallery, San Francisco, CA
Summer Group Exhibition 2012, Joshua Liner Gallery, New York, NY
Group Show 4, 101/Exhibit, Miami, FL
The Brucennial, New York, NY
Guilty / (Not) Guilty, Norte Maar, Brooklyn New York (curated by Sarah Schmerler)
Drawn To You, Gallery Poulsen, Copenhagen, Denmark
 

Se alle værkerne fra udstillingen

Se UdstillingenEnglish version:

Gallery Poulsen proudly invites you to Alfred Steiner’s First solo exhibition outside the U.S. Friday the 2nd of November, 2012.

The exhibition title "Bleeding Afro" is inspired by a lyric from a Grateful Dead song. The lyric is often misinterpreted, so even the most "die hard" Grateful Dead fans may have trouble recognizing it.

The essence of Alfred Steiner's artistic universe is exactly that, that something known is re-interpreted and thereby assigned a new meaning.

In Steiner's new watercolours an abundance of meticulously painted objects weave in and out of each other and in an optical wizardry they become cartoon characters or other recognizable characters from popular culture.

In the watercolours we meet known characters where the choice of imagery is made from the shape of the components that make up the whole. In the usual cute Pikachu character from Pokémon the rabbit is made of surprising elements, primarily masculine components such as ties, cigar, penises and Viagra pills.

However, Steiner's artwork not only refers to sexual imagery. In Stewie, the character we know from Family Guy, known artworks like Duchamp's bicycle wheel is pictured and in Krusty the Clown from The Simpsons Richard Serra's giant steel installation 'Torqued Ellipse' is pictured. Echoing the tradition of Ready Made´s, Alfred Steiner works with imagery that already exist in the world and create new artworks from these with perfection.

The imagery that Alfred Steiner applies to build his compositions can be seen as self-imposed Rorschach tests. Or perhaps, comparable to our daily visits to Google, where we may jump from searching for baking recipes to looking at porn, to Wikipedia, to looking at TV listings to reading the paper. If other people were to make sense of our searches on the web they may not be able to find the logic in these. However, as with Alfred Steiner's works the key to finding the logic or lack of this is oneself. In his artworks we are invited to participate in the laying of the mental puzzle and find the hidden meanings that may exist in his works (or inventing ones very own).

We alternate between zooming in and out of Alfred Steiner's works. We either see the whole or the parts that make up the work. We never see the two perspectives at once and therefore Steiner’s artworks challenges and plays tricks on us.

Prepare yourself for a journey into the mind when looking at Alfred Steiner's artworks.

Alfred Steiner debuted in Gallery Poulsen in 2011 at the exhibition "Bitches Brew" and has already built up a loyal crowd of gathers in Denmark, he was born in Ohio in 1973. He lives and works in New York.

He has in addition to the upcoming solo exhibition participated in the following exhibitions this year:

Season Opener!, Guerrero Gallery, San Francisco, CA
Summer Group Exhibition 2012, Joshua Liner Gallery, New York, NY
Group Show 4, 101/Exhibit, Miami, FL
The Brucennial, New York, NY
Guilty / (Not) Guilty, Norte Maar, Brooklyn New York (curated by Sarah Schmerler)
Drawn To You, Gallery Poulsen, Copenhagen, Denmark

 Look at all the works from the show

 Installations shots of the show


 

"Bleeding Afro"
Alfred Steiner, solo
Vernissage Friday November 2nd from 5 - 8pm
The exhibition runs until December 1st

Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V. 
Tlf. +45 4015 5588 // +45 3333 9396

 

info@gallerypoulsen.com 
Opening hours: Wednesday thru Friday 12 -17.30, Saturday 12 - 16 or by apointment

Gallery Poulsen_logo.jpg

Flæsketorvet 24 – 1711 Cph 
+45 33 33 93 96 / +45 40 15 55 88Press Photos
Click on the images for high res


Dora Knocks Boots (Chingo Chango)_2000.jpg
”Dora Knocks Boots”
Dora the Exlporer submitting to her monkey, Boots, doggystyle
Watercolor on Arches 140 lb. Hot Press Paper
163,5 x 110 cm, 2012Stewie_2000.jpg
”Stewie”
Stewie Griffin made out of football, Duchamp bicycle wheels (2), cigarettes (2),
stealth bomber, boob, donuts (2), toad, penises (2), Oxycontin, Demerol
Watercolor on Arches 140 lb. Hot Press Paper, 55 x 74,5 cm, 2012Pikachu_2000.jpg
”Pikachu”
Cocks (4), female pelvis, asshole, oysters (2), Viagra, Cialis,
Pocket Rocket with strand of jizz, Brioni tie, Partagas cigar, surfboard
Watercolor on Arches 140 lb. Hot Press Paper, 55 x 74 cm, 2012

Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007