WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Artistes de garde - Colonel 2009/10
4. december - 22. januar


Pressemeddelelse

 
 
Kunsten måler temperaturen i København under klimatopmøde
 
 

 
Kan kunst spå om fremtiden og dermed indtræde I en foregribende funktion? Skal kunstnerne tage affære når de fornemmer at der er brug for intervention? Det er nogle af de spørgsmål, som den franske billedkunstner Thierry Geoffroy forsøger at belyse med udstillingen Artistes De Garde, der åbner d. 4. december i Gallery Poulsen.
"Kunstnere er i stand til at fornemme civilisationens dårligdomme og diagnosticere kommende 'sygdomme'. Nogle kunstnere registrerer verdens infektioner i billeder, nogle gennem lyd, andre gennem form. Nogle kunstnere observerer influenza i medierne eller i den eksisterende politik. Kunstnere er som termometre, de måler temperaturen i samfundet i dag", udtaler Thierry Geoffroy.

Gallery Poulsen vil fra d. 4 - 18. december fungere som en slags hovedkvarter hvor Thierry Geoffroy, i samarbejde med et efterforskningshold bestående af kunstnere, journalister og hyrede detektiver, vil skabe værker, der kommenterer på alt hvad der sker omkring dem i forbindelse med det internationale klimatopmøde COP15.
Udstillingen vil i denne periode bære præg af en slags bevissamlings æstetik med avisudklip, videoer og fotos der relaterer til dagens historier og nyheder. Hver dag lægges der nye strategier, og hver dag ændrer udstillingen form og indhold. Stemningen i galleriet vil mest af alt minde om den man oplever på en brandstation. Kunstnere, journalister og detektiver sidder konstant klar til at rykke ud til nye begivenheder og indsamle nyt (bevis)materiale.

Blandt de kunstnere som vil gæste Gallery Poulsen i forbindelse med Thierry Geoffroys Artistes De Garde, er den aktivistiske kunstnerduo The Yes Men, som netop er i København i forbindelse med topmødet. På www.emergencyrooms.org/garde.html kan du følge med i hvilke andre kunstnere der gæster udstillingen. Siden opdateres løbende.

Efter klimatopmødet vil alle de producerede værker udgøre en totalinstallation, som vil være udstillet i galleriet indtil 22. januar 2010.

Thierry Geoffroy har, siden han begyndte at arbejde med kunst, valgt at inkorporere en vis uforudsigelig i sin praksis, ved at skabe dynamiske udstillingsformater, der giver kunstnere mulighed for at reagere, kommentere og protestere. De åbne og fleksible formater gør det muligt for kunsten, at være i konstant relation til verden uden for galleriets fire vægge.

Thierry Geoffroy, bedre kendt som Colonel, er lige kommet hjem fra Vietnam, hvor han i samarbejde med 7 danske og vietnamesiske kunstnere skabte et 'Emergency Room' i Hanoi. I december deltager Geoffroy desuden i det verdensomspændende projekt 'Hopenhagen', med en serie af Critical Runs.

Hypocrisy installationen er skabt med støtte fra Kunststyrelsen.

__________________________________________________________________________
 
Information


Der er fernisering på Udstillingen Artiste De Garde
fredag den 4. december kl. 17 - 20
Udstillingen løber frem til den 22. januar 2010
Åbningstider i december: Mandag til Lørdag 10 – 17, og efter aftale.

Gallery Poulsen, Contemporary Fine Arts
Frederiksholms Kanal 4, st. th.
1220 København K
+45 - 40 15 55 88

English version

Art measures the temperature in Copenhagen during climate conference

Can art predict the future and thus engage in an anticipatory function?
Should artists take action when they perceive that there is a need for
intervention? These are some of the issues raised that the French artist
Thierry Geoffroy tries to elucidate with the exhibition Artistes De Garde .
"Artists are able to feel the evils of civilization and diagnose future
'diseases'. Some artists detect the infections of the world in images, some
through sound, others through form. Some artists observe influenza in the
media or in the existing policy. Artists are like thermometers that measure
the temperature in society today", says Thierry Geoffroy.

From the 4th to the 18th of December Gallery Poulsen will act as a
headquarter, where Thierry Geoffroy, in collaboration with an investigation
team consisting of artists, journalists, and hired detectives, will create
artworks that comment on everything that happens around them in the
context of the international climate conference COP15.
During this period the exhibition will be filled with newspaper clippings,
videos and photos that relate to the stories of today - the aesthetics of a
collection of gathered evidence. Every day includes new strategies, and
every day the exhibition will change form and content. The atmosphere in
the gallery will most of all resemble that of a fire station. Artists, journalists
and detectives are constantly ready to respond to new events and gather
new evidence.

Among the guest-artists of Thierry Geoffroy's Artistes De Garde at Gallery
Poulsen, is the activist artist duo The Yes Men, who are in Copenhagen
because of the conference. On www.emergencyrooms.org/garde.html you
can keep up with which other artists might join the exhibition. The site will be
regularly updated.

After the climate conference, all the artworks produced will constitute a total
installation, which will be exhibited at the gallery until January 22nd 2010.
Since he began working with art, Thierry Geoffroy has chosen to
incorporate a degree of unpredictability in his practice, creating a series of
dynamic exhibition formats, thereby giving artists the opportunity to respond
to, comment on and protest against society surrounding them. The open
and flexible formats make it possible for the artworks to be in constant
relation to the outside world.
Thierry Geoffroy, also known as Colonel, has just returned from Vietnam,
where he, in collaboration with 7 Danish and Vietnamese artists created an
'Emergency Room' exhibition in Hanoi. Geoffroy will also activate a series
of Critical Runs during COP15

The Hypocrisy installation is supported by The Danish Arts Agency.
The exhibition runs until January 22nd 2010.
Opening hours in December: Monday to Saturday from 10 to 18, and by
appointment.

Gallery Poulsen, Contemporary Fine Arts
Frederiksholms kanal 4, st. th.
1220 København K
+45 40 15 55 88
www.gallerypoulsen.com
__________________________________________________________________________

More press photos here
 
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007