WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Autumn in New York 2017
         
 Webflyer_Autumn in New York.jpg
 

Autumn in New York
 
Det mørke, ruskende efterår har så småt indfundet sig i Den Brune Kødbys gamle brostensgader, og lagt sig tungt mellem de gamle bygninger med sprossede jernvinduer, der giver følelsen af at være hensat til en svunden tid. Men så snart man træder indenfor i Gallery Poulsen, er kontrasten slående. Et parallelt univers åbner sig bag døren, der både drager og inviterer os indenfor. Lige dér på hjørnet af Staldgade ligger vores lille hjørne af New York midt i den summende københavnske bydel og venter på en fuldført mission!


Poulsen er draget afsted på en målrettet kunstnerisk ekskursion til byen, der aldrig sover, for at besøge kunstnerne i deres naturlige habitat, dybt inde i det rå og kreative knudepunkt i Brooklyn, lige der, hvor magien opstår! Helt inde i kunstnernes aflukkede kroge har vi håndplukket de allernyeste værker direkte fra staffeliet.

Vi kan næsten ikke få armene ned af begejstring over at få muligheden for at give dette helt unikke indblik i, hvad vores kunstnere har arbejdet på, hengemt i deres atelierer, så nyskabt, at det sidste lag fernis knapt er tørt. Fra den amerikanske østkyst til det kolde nord, fra ét pulserende industrikvarter til et andet, har målet med ekskursionen været soleklart, og derfor kan vi nu servere New Yorks mest fortryllende nye værker, skabt midt i dette gyldne efterår.

Selv efter flere års frugtbart samarbejde bliver vi fortsat forbløffede hver gang vi vover os ind i deres pragtfulde og til tider foruroligende universer, der giver et fantastisk indblik i, hvad der rører sig indenfor samtidskunsten i New York lige netop nu! Aaron Johnson har til “Autumn in New York” skabt et helt nyt surrealistisk værk i sin nye serie af udsøgte absurditeter. Mindre absurd, men mindst lige så kraftfuldt er Angela Grams forvrængede animalske billedsprog. Mens John Jacobsmeyer fuldstændigt har overgået sig selv og skabt det absolut største træsnit i hans værkproduktion hidtil.

Foruden vores velkendte mestre, har ekskursionen ført til mødet med helt nye kunstnere, der har ladet deres mest ekspressive og sprudlende oliemalerier falde i vores hænder. Adam Stennett kan til foråret præsentere en formidabel soloudstilling i Gallery Poulsen, men inden da byder vi på en sprød forsmag med to værker i “Autumn in New York”. Matthew Hansels kombination af kompleks stilleben og psykedeliske formsprog slog helt og aldeles benene væk under os. Vi byder desuden på et glædelig gensyn med danske Nadia Plesner, der til denne udstilling har skabt et fuldstændigt minutiøst udført slagteri i perler!

Upåklageligt håndværk og sindrige fortællinger vil uden tvivl drage enhver, der vender blikket mod denne storslåede gruppeudstilling. Det ene værk mere fængslende og hæmningsløst end det forrige vil til sammen skabe et fantastisk efterår i New York lige midt I den københavnske betonjungle!

I kan godt glæde jer, for der venter en overraskelse af sublime dimensioner, når vi på lørdag d. 28. oktober åbner døren på vid gab til et brag af en efterårsudstilling! 

Udstillingen viser en perlerække af mesterværker på papir, lærred og tryk.
Ferniseringen lørdag d. 28. oktober kl. 12:00-15:00
Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.
 

 
The dark, rugged autumn weather is gradually settling in old cobblestone streets of the Brown Meatpacking District and is lying heavily between the brown buildings with iron-paned windows, giving us a sensation of being sent back to a bygone era. However, as soon as you walk through the doors of Gallery Poulsen, the contrast is striking. A parallel universe opens itself behind the door, alluring us to come inside. Right there by the end of Staldgade, is our own little corner of New York in the middle of the Copenhagen quarter, awaiting a mission to be accomplished. 

Poulsen has journeyed off on a determined artistic excursion to the city that never sleeps, to visit the artists in their natural habitat, deep inside the raw and creative hub of Brooklyn, where the magic happens! All the way inside the artists’ secluded corners, we have handpicked the freshest artworks directly from their easels. 

We can hardly shake the excitement of having the opportunity to give this completely unique insight into what they have been working on, hiding away in their studios, so newly created that the final layer of varnish is barely dry. From the American east coast to the cold north, from one vibrant industrial area to another, the goal of the excursion has been perfectly clear. Therefore we now serve you New York's most enchanting new masterpieces created in the midst of this golden autumn.

Even after years of fruitful collaboration, we are still astonished whenever we venture into the magnificent and at times disturbing universes of our artists, providing us with a great insight into what is happening in New York’s contemporary art scene right now! For "Autumn in New York" Aaron Johnson has created a whole new surreal piece in his new series of exquisite absurdities. Less absurd, but equally powerful, is Angela Gram's distorted animal imagery. Meanwhile, John Jacobsmeyer has completely surpassed himself and created the largest piece of woodcut in his body of work so far.

In addition to our well-known masters, the excursion has led to encounters with brand new artists, who have let their most expressive and exuberant oil paintings fall into our hands. Adam Stennett will be presenting a formidable solo show in Gallery Poulsen this coming spring, but before that we offer a crisp taste of two of his works in "Autumn in New York". Matthew Hansel's combination of complex still life and psychedelic expression completely knocked us off our feet. We furthermore have the pleasure of welcoming back Danish artist Nadia Plesner, who has created an utterly meticulous slaughterhouse in pearls for this particular exhibition!

Impeccable craftsmanship and ingenious tales will undoubtedly allure anyone who dares to gaze at this magnificent group exhibition. Each piece more captivating and reckless than the previous will make a great autumn in New York right in the concrete jungle of Copenhagen!

You definitely have something to look forward to, because we have a surprise of sublime dimensions in store for you as we open the doors wide open to a spectacular show!

The exhibition shows a string of masterpieces on paper, canvas and print.
Opening reception Saturday the 28th of October from 12 -3pm
Contact the gallery at info@gallerypoulsen.com or phone + 45 33 33 93 96 for further information.
 

Autumn in New York

Featuring: Adam Stennett (US), Angela Gram (US), Christian Rex van Minnen (US), Eric White (US), Jean-Pierre Roy (US), John Jacobsmeyer (US), Matthew Hansel (US), Mi Ju (KOR), Mu Pan (US), Nadia Plesner (DK), Taylor Schultek (US), William Powhida (US) and Aaron Johnson (US)
28.10 – 11.11
Opening Saturday October 28th from 12 – 3pm

AVAILABLE WORKSPress photos in high res:

Christian Rex van Minnen_Small Axe_2017_oil on panel_46 x 61 cm_18 x 24 in_800.jpg
Christian Rex van Minnen: "Small Axe" 2017
Oil on panel
46 x 61 cm, 18 x 24 in

Jean-Pierre Roy_Trial of the Grasses_2017_oil on linen_91 x 66 cm_34 x 26 in_800.jpg
Jean-Pierre Roy: "Trial of the Grasses" 2017
Oil on linen
91 x 66 cm, 34 x 26 in

Matthew Hansel_Hours Pass Slowly. Years Pass Quickly_2017_oil and flashe on Linen_152 x 122 cm_60 x 48 in_800.jpg
Matthew Hansel: "Hours Pass Slowly. Years Pass Quickly" 2017
Oil and flashe on linen
152 x 122 cm, 60 x 48 in

John Jacobsmeyer_Chariot_2017_woodcut on gampi_edition of 15 + 5 AP_142 x 142 cm_56 x 56 in_800.jpg
John Jacobsmeyer: "Chariot" 2017
Woodcut on gampi, edition of 15 + 5 AP
142 x 142 cm, 56 x 56 in

Aaron Johnson_Fish Monger_2017_acrylic on paper on panel_69 x 139 cm_27 x 55 in_800.jpg
Aaron Johnson: "Fish Monger" 2017
Acrylic on paper on panel
69 x 139 cm, 27 x 55 in

Nadia Plesner_Darwin Diaries I_2017_bead mosaic_120 x 210 cm_47 x 83 in_800.jpg
Nadia Plesner: "Darwin Diaries I" 2017
Bead mosaic
120 x 210 cm, 47 x 83 in

Adam Stennett_Emergency Drinking Water Spill_2013_acrylic on paper_76 x 112 cm_30 x 44 in_800.jpg
Adam Stennett: "Emergency Drinking Water Spill" 2013
Acrylic on paper
76 x 112 cm, 30 x 44 in
Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007