WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016
 Icarus Triptych_2016_oil on linen_366 x 183 cm_144 x 72 in_800.jpg
 

Christian Rex van Minnen: ”Enantiodromia” 

 
En dyster verden af mørke kræfter og mennesker i forfald åbner sig, når Christian Rex van Minnen leverer sit absolut største mesterstykke til dato! ”Enantiodromia” er hans anden soloudstilling i Gallery Poulsen og omfatter elleve grotesk smukke og dragende dybsindige værker, der sammen kulminerer i udstillingens absolutte højdepunkt, Rex van Minnens grandiose hovedværk,”Icarus”. 

Udstillingen så allerede dagens lys lørdag d. 24. september, da vi inviterede kunstkritikere og den internationale presse til en eksklusiv preview i New York. Hvert og et af disse mesterværker blev modtaget med tydeligt begejstring og dyb fascination, og udstillingen har allerede høstet flotte anmeldelser i anerkendte kunstmagasiner som JuxtapozArrested Motion og The Creators Project. Christian Rex van Minnen er desuden featured i oktober måneds trykte udgave af Juxtapoz Magazine, der besøgte hans atelier i forbindelse med værkproduktionen til ”Enantiodromia” og sommerudstillingen ”Juxtapoz x Superflat”, kurateret af japanske Takashi Murakami.

”Enantiodromia” er en både personlig og kunstnerisk skildring af mennesker i psykologisk og spirituel transformation. Der er højt at flyve, men også dybt at falde, når et menneske skuer indad og ser sine skyggesider direkte i øjnene. Det storslåede treenighedsværk ”Icarus” skildrer rejsen ind i sindet, hvor det inderste mørke huserer. Her åbner sig et altafgørende vendepunkt; erkend dine fejl og bliv sat fri eller lad mørket have overtaget. 

Med ”Icarus” fremhæver Christian Rex van Minnen den både hjemsøgende, men også fængslende skønhed i et menneskes bestræbelse på at være mere end det han er; at hæve sig over det, han allerede ved og blive bevidst om de alvorlige konsekvenser en sådan spirituel rejse har. Modsat den græske sagnfigur Ikaros, der lægger navn til Rex van Minnens storværk, og som desværre blev overmodig i sin jagt på befrielse fra eget fangenskab, og styrtede direkte i døden. lander Rex van Minnens ”Icarus” i sikkerhed på den anden side.

Som i det græske sagn, portrætterer Rex van Minnen Icarus’ rejse med tre skikkelser, der skal illustrere henholdsvis opstigningen, ophøjelsen og sammenbruddet. De samme tre faser forekommer i alkymisternes vej til den sande visdom, Magnum Opus – Det Store Livsværk, som psykoanalytikeren Carl Jung senere tilegnede sin teori om menneskets udvikling. Alkymisterne fulgte læren om tre principper, kviksølv, salt og svovl, der i deres optik kunne omdannes til det reneste guld. Vejen til Magnum Opus er her personificeret som Nigredo (den sorte konge), Albedo (den hvide konge) og Rubedo (den røde konge) i Rex van Minnens eget hovedværk. 

Nigredo er det uudviklede selv, der ubevidst besjæles af sine egne skyggesider. Overgangen fra denne fase til Albedo er kendt som Enantiodromia, sjælens mørke nat, den psykiske død. Albedo er den forenede psyke, og den endelige og sidste fase, Rubedo, er genfødslen af en højere bevidsthed. Med andre ord er ”Icarus” en dyb og filosofisk skildring af menneskelig transformation, der handler om at se sit sande jeg i øjnene, bearbejde det og komme ud på den anden side. 

Foruden ”Icarus”, kan Christian Rex van Minnen for første gang nogensinde præsentere tre keramiske skulpturer, hvor af den ene deler titel med udstillingen. Helt i tråd med fortællingen i ”Icarus”, viser skulpturen "Enantiodromia" et skrøbeligt menneske, der forsøger at bryde ud af sit vakuum. Skulpturen har en dragende effekt af både afsky og tiltrækning på samme tid.

Christian Rex van Minnen har skabt et fuldstændigt enestående mesterstykke, der uden tvivl vil tryllebinde enhver beskuer, mens de foruroligende dunkle undertoner får det til at løbe koldt ned ad ryggen. 

Udstillingen omfatter sytten spektakulære værker, monotypier og skulpturer.

Christian Rex van Minnen vil være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews. 
Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.
 


A gloomy world of dark forces and men in decay opens when Christian Rex van Minnen delivers his most monumental masterpiece to date! "Enantiodromia" is his second solo exhibition at Gallery Poulsen and includes eleven grotesquely beautiful and profound works that collectively culminate in the absolute highlight of the exhibition, Rex van Minnen’s grandiose masterstroke, “Icarus”.

The exhibition first saw the light of day on September 24th, when we invited art critics and the international press to an exclusive preview in New York. Each and every one of his brilliant pieces were received with great adoration and deep fascination, and the exhibition has already gained great reviews in prestigious art magazines like JuxtapozArrested Motion and The Creators Project. Christian Rex van Minnen is also featured in October month’s print edition of Juxtapoz Magazine, who visited his studio in connection with the work production for "Enantiodromia" and the summer exhibition "Juxtapoz x Superflat", curated by Japanese Takashi Murakami.

“Enantiodromia” is both a personal and artistic depiction of individuals in psychological and spiritual transformation. The higher one climbs, the further is the fall when looking inwards to face the innermost dark place. The outstanding triptych ”Icarus” portrays the journey into the mind where the inner shadiness haunts. In here a crucial turning point presents itself; acknowledge your mistakes and set yourself free or be seized by the dark side.

With ”Icarus” Christian Rex van Minnen accentuates the haunting, but also captivating beauty of a very human desire to be more than what one is; to ascend beyond what is known, and become aware of the grave consequences of such a spiritual journey. Unlike the Greek mythical figure Icarus, who was overly confident on his journey towards freedom from his own captivity, rushing directly into his own sudden death, Rex van Minnen’s “Icarus” lands safely on the other side.

Aligned with the Greek legend, Rex van Minnen portrays Icarus’ journey with three figures illustrating ascension, exaltation and collapse. The same three phases occur in the alchemical path to true wisdom, Magnum Opus - the Great lifework, as psychoanalyst Carl Jung appropriated into his philosophy of human development. The alchemists followed the doctrine of three principles: mercury, salt and sulfur, which in their view could be transformed into pure gold. The road to the Magnum Opus is personified as Negredo (the black king), Albedo (the white king) and Rubedo (the red king) in Rex van Minnen’s own Great Work. 

The Nigredo is the undifferentiated self, who is unknowingly animated by its own shadows. The transition from this phase to the Albedo is known as Enantiodromia, dark night of the soul, the psychological death. Albedo is the united psyche, and the final phase, Rubedo, is the rebirth into a higher consciousness. In other words, “Icarus” is a deep and philosophical depiction of human transformation, in which man faces his own true self, processes it and lands on the other side.

In addition to “Icarus”, for the first time ever Christian Rex van Minnen will present three ceramic sculptures, one of which shares the title with the exhibition. In line with story of “Icarus”, the sculpture “Enantiodromia” shows a fragile human being, trying to break out of its vacuum. The sculpture has an alluring effect of both disgust and attraction at the same time.

Christian Rex van Minnen has created a completely outstanding series of masterpieces that will undoubtedly enthrall any viewer, while the disturbing dark undertones send shivers down your spine.

The exhibition displays seventeen spectacular works, monotypes and ceramic sculptures.

Christian Rex van Minnen will be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery at info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.
  

Christian Rex van Minnen: ”Enantiodromia”

14.10 – 12.11
Opening Friday October 14th from 5-9pm

AVAILABLE WORKS


Gallery Poulsen_logo.jpg


Gallery Poulsen 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V 
Tlf. +45 3333 9396
  
www.gallerypoulsen.com
info@gallerypoulsen.com 

Opening hours: Tuesday through Friday 12 - 17.30, Saturday 11 - 15 or by appointment

 
facebook-button-facebook-button.jpg  instagram-blue1.png  twitter.jpg
 

 
 Press photos in high res:

Icarus Triptych_2016_oil on linen_366 x 183 cm_144 x 72 in_800.jpg
"Icarus Triptych" 2016
Oil on linen
366 x 183 cm, 144 x 72 in

Broad Highway_2016_oil on panel_76 x 61 cm_30 x 24 in_800.jpg
"Broad Highway" 2016
Oil on panel
76 x 61 cm, 30 x 24 in

To Do, To Be_2016_oil on linen_122 x 183 cm_48 x 72 in_800.jpg
"To Do, To Be" 2016
Oil on linen
122 x 183 cm, 48 x 72 in

Enantiodromia_2016_ceramic_46 x 38 x 31 cm_18 x 15 x 12 in_800.jpg
"Enantiodromia" 2016
Ceramic
46 x 38 x 31 cm, 18 x 15 x 12 in
 
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007