WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017
 
 Webflyer_Eldon Garnet2.jpg
 

Eldon Garnet: ”Garden of Hell on Earth” 

En dunkel og kollapset verden af forfaldne sjæle omslutter os, når vi træder ind i Eldon Garnets nye storstilede fotoudstilling ”Garden of Hell on Earth”. Det er med stor gensynsglæde, at vi for anden gang præsenterer en soloudstilling af den anerkendte canadiske multikunstner.

Tilbage i 2009 foretog vi det første skæbnesvangre togt over Atlanten i de spæde skridt hen mod en international udstillingsprofil. Disse indledende manøvrer i den totale transformation ledte os direkte i hænderne på den garvede Garnet, der med sine intense personfortællinger og ambitiøse storformatsfotografier har udstillet på museer og gallerier rundt om i Nordamerika og Europa. Han var både dengang og ligeledes i dag en oplagt kandidat til at indtage vores udstillingsrum med sit kunstneriske tableau af iscenesatte menneskelige installationer.

Som titlen eksplicit indikerer har Garnet denne gang skabt et paradis fortæret af råddenskab, der efterlader mennesket nøgen og forkrampet i et æstetisk ødeland af gold aske. Deres tilsølede kamp for overlevelse munder ud i en symbolsk død, hvorfra noget nyt kan opbygges. Som en fugl Fønix, der opstår fra asken og rejser sig højt på himlen, er menneskets ukuelighed den enlige grønne spire, der varsler om et håb forude.

Storformaternes overvældende dimensioner opsluger os og sender os langt dybere ind i billederne end rammen fysisk tillader det. Den næsten usynlige glasoverflade udvisker distancen mellem os og beboerne i Garnets ”Garden of Hell on Earth”, der i forskellige krampagtige positioner skaber et ubehag i os, mens vi betragter dem med foruroligende genkendelighed. Den intense stemning af hjemsøgende desperation siver lydløst ud af billederne og spreder sig i rummet som en ængstelig forvarsel til os alle.

Eldon Garnet skaber med sit helt unikke æstetiske sprog en poetisk verden, hvor tiden står stille for en stund i efterdønningerne af et brutalt opbrud. Inspirationen fra mytologien og bibelhistoriens metaforiske landskab er uundgåelig at bemærke. Som konstruerede marionetter bliver beboerne i ”Garden of Hell on Earth” ansigterne på aktuelle sociale, politiske og økonomiske problemstillinger. Når den moderne tidsalder når sin store finale, og der intet andet er tilbage end sod og sten, vil mennesket uundgåeligt begynde at genopbygge deres verden.

Forbered dig på at komme gennem hele følelsesregistret, når Eldon Garnet åbner døren til skyggesiden af Paradisets have og lader mørket tage over.

Udstillingen viser ti fotografiske mesterværker i storformat.

Eldon Garnet vil være til stede under ferniseringen og tilgængelig for interviews. Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. +45 33 33 93 96 for nærmere information.

  

 
A dark and collapsed world of fallen souls in decay surrounds us as we enter Eldon Garnet's new large-scale photo exhibition ”Garden of Hell on Earth”. It is with great pleasure that we present our second solo show with the acclaimed Canadian multidisciplinary artist.

Back in 2009, we embarked on our first fateful expedition across the Atlantic in the first tentative stage towards an international exhibition profile. These initial maneuvers in the overall transformation led us directly into the hands of the skillful Garnet. His intense personified narratives and ambitious large-format photography have been exhibited in museums and art galleries all over Europe and North America, making him an evident candidate, both then and now, to conquer our exhibition room with his artistic tableau of staged human installations.

As the title explicitly indicates, Garnet has this time created a paradise devoured by rottenness, leaving man naked and crushed in an aesthetic wasteland of aseptic ashes. Their soiled struggle for survival is a symbolic death from which something new can be built. As a Phoenix arising from the ashes and ascending high in the sky, man's resilience is the single green sprout heralding a hope ahead.

The overwhelming dimensions of the large-scale formats absorb us and send us far deeper into the images than the frame physically allows. The almost invisible glass surface blurs the distance between us and the inhabitants of Garnet's “Garden of Hell on Earth”, who in their cramped positions create a discomfort within us, as we observe them with disturbing recognisability. The intense atmosphere of haunting desperation silently oozes out of the images and disseminates in the space as an anxious warning to all of us.

With a unique aesthetic language Eldon Garnet creates a poetic world, where time stands still for a moment in the aftermath of a brutal breakthrough. The inspiration from mythology and the metaphorical landscape of bible history is inevitable to note. As constructed marionettes, the inhabitants of the “Garden of Hell on Earth” become the faces of current social, political and economic issues. When modern age reaches its grand finale, and there is nothing left but soot and stone, man will inevitably begin to rebuild their world.

Prepare yourselves to reach through your entire registry of emotions when Eldon Garnet opens the door to the shadow side of Paradise and lets the darkness take over.

The exhibition shows ten large-scale iconic photographs. Eldon Garnet will be present at the opening and available for interviews. Contact the gallery at info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.

 

Eldon Garnet: ”Garden of Hell on Earth”

29.09 - 21.10
Opening Friday September 29th from 5-7pmPress photos in high res:

Eldon Garnet_Garden of Hell on Earth #9_2016_chromogenic print on Kodak Endura paper_152 x 102 cm_60 x 40 in_800.jpg
"Garden of Hell on Earth #9" 2016
Chromogenic print on Kodak Endura paper
152 x 102 cm, 60 x 40 in

Eldon Garnet_Garden of Hell on Earth #10_2016_chromogenic print on Kodak Endura paper_107 x 152 cm_42 x 60 in_800.jpg
"Garden of Hell on Earth #10" 2016
Chromogenic print on Kodak Endura paper
107 x 152 cm, 42 x 60 in

Eldon Garnet_Garden of Hell on Earth #13_2016_chromogenic print on Kodak Endura paper_102 x 152 cm_40 x 60 in_800.jpg
"Garden of Hell on Earth #13" 2016
Chromogenic print on Kodak Endura paper

102 x 152 cm, 40 x 60 in
 
Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007