WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013

Godt Nytår!!!

Gallery Poulsen starter kunståret 2013 op med Daniel Davidson og Eric Whites dobbeltudstilling “Magic Kingdom.” Udstillingens titel hentyder til det drømmelandskab, der er koreograferet og iscenesat i malerierne og tegningerne. Kunstnerne er inviteret til at udstille efter at vi så deres værk i New York, da de i tråd med galleriets profil skaber kunstværker der er af højeste kunstneriske kvalitet og visuelt udfordrende med et satirisk bid.

Værkerne har en surrealistisk kvalitet der er rodfæstet i realisme, da værkerne har en skildring af kvinder som den centrale tematik, hvor kvinderne er idealiseret eller anonymiseret, frie fra tids- eller stedsbestemmende faktorer. En foruroligende form for humor opstår i mødet mellem disse to kunstneres dysmorfiske personligheder og beskueren skaber sin egen personlige fortælling i mødet med kunstnernes uddrag af virkeligheden, taget fra en sammenhængende fantasi eller et mareridt, som vi ikke ønsker at vækkes fra.

Begge kunstnere låner fra den amerikanske popkultur, da afsættet i deres værker er anonyme ansigter, glimt fra fundne fotografier, film stills, modereklamer eller forældede periodeportrætter, der er taget ud af deres oprindelig sammenhæng. Dette bevirker at et overdrevent smil af glæde afslører en ellers skjult skræk eller frygt, eller at et tilsyneladende fredsommeligt blik bliver befængt med forundring, forvirring, angst eller en følelse af det mystiske.

Daniel Davidsons værker i "Magic Kingdom" viser figuration og abstraktion i tvillingehoveder der udfolder sig fra et spejlfelt, hvor den første blækklat på papiret eller en tilfældig ridse er afsæt for værket, der udfolder sig på papiret og bliver til en sammenfiltret arkitektur af ansigter, svimlende design og stærke farver. Davidsons tegninger skabes ved, at han på udvalgte dele af papiret tegner modsatrettede ansigter med abstrakte former; derefter fugter han papiret og foretager talrige foldninger, der producerer symmetriske overførsler og nye uventede billeder.

Eric Whites mesterlig udførte oliemalerier forfører os og inviterer os ind billedfladen. Som ved en bilulykke er vi nødt til at stoppe op, da vi i mødet med hans værker bliver vindueskiggere til kunstnerens bizarre fantasi. Vi kigger ind i et kraniekighul, hvor vi ser smukke hovedpersoner der akavet deltager i paranoide psykologiske melodramaer i et landskab, der består af ubestemte og alligevel genkendelige fragmenter, der udstråler den særskilte aura af et forfaldent Americana. Brugen af et tilegnet filmbilledsprog symboliserer en opfundet og idealiseret "virkelighed" der kombineret med andre tilfældige komponenter skaber komplekse og klaustrofobisk scenarier, som undersøger dysfunktionelle forhold, begravede følelser, og de endelige grænser for menneskelig perception.

Biografier:

Eric White blev født i Ann Arbor, Michigan og bestod sin BFA (Bachelor of Fine Arts) fra Rhode Island School of Design. Han har været udstillet i gallerier og museer over hele verden og har fungeret som fastansat professor ved School of Visual Arts i New York siden 2006. I 2010 modtog Erik White et Painting Fellowship fra The New York Foundation for the Arts. I øjeblikket bor og arbejder han i New York City.

Daniel Davidson blev født i San Francisco og bestod sin BFA fra San Francisco Art Institute. Han er modtager af et stipendium i billedkunst fra The American Academy i Rom,og hans arbejde har været udstillet på solo- og gruppeudstillinger i USA og Europa, i byer som San Francisco, Los Angeles, New York, Paris, Frankfurt, København og Berlin. Davidson bor og arbejder i Brooklyn.
 

Daniel Davidson og Eric White kommer til København fra den 16 - 22 januar og vil være tilgængelige for interviews, kontakt Morten Poulsen på +45 4015 5588 / mp@gallerypoulsen.com for at få mere info om udstillingen. Pressebilleder i høj opløsning findes ved at scrolle ned, klik blot på billederne.
 


Happy New Year!!!

Gallery Poulsen is proud to present Daniel Davidson and Eric White's "Magic Kingdom." The show's title alludes to the invented house-of-mirrors dreamscape that is choreographed and staged within the paintings and drawings, as figures become part of an ever-expanding and distorted narrative where visual elements unfurl and intertwine in a looping montage of incongruous, complementary, and unexpected visual themes evoking a range of emotional states in the viewer.

The works possess a surreal quality rooted in realism, which grounds the pictures and solidifies the internal dream logic. They also share a depiction of women as a central thematic constant. These women are idealized or anonymized, either free of literal place and time, or stuck in particular and somehow all-too-familiar phantasmagoric locales. Disquieting humor runs throughout the incidental interactions between these dysmorphic personalities, and the viewer is left to create their own personal narrative from divergent snippets of reality, culled into a cohesive fantasy/nightmare from which we don't want to awaken.

Both artists take visual cues from obscure and not-so obscure American pop culture—the source of their images are often anonymous faces, glimpsed from found photography, film, fashion advertising, or outdated period portraits shorn of their original contexts, so that the multiplicity and complication underlying them are exposed—we see an exaggerated smile of joy come to reveal hidden terror or fear, or a simple, placid gaze become riddled with wonder, confusion, anxiety, or a sense of the mysterious.

Daniel Davidson's works in "Magic Kingdom" display figuration and abstraction as twin protagonists spilling into a spontaneous mirroring field, where the initial gesture of an ink blot or an accidental scratch can open out and transform into a tangled architecture of faces, dizzying designs, and vibrant color. Davidson approaches his drawings by working directly on selected portions of the paper, often opposing faces with abstract forms on differing sides, then wetting the paper and making numerous folds to produce symmetrical transfers and unexpected new images—a process that results in something akin to a hallucinatory Rorschach test, a Gysin/Burroughs visual cut-up/fold-up experiment, or the remnants of some wildly disorienting dada parlor game.

Eric White's expertly rendered oil paintings seduce our eye and pull us in. Like the car accident we have to slow down for, we are voyeurs to his bizarre imagination. We peer into a cranial peephole to see beautiful protagonists awkwardly engaging in paranoid psychological melodramas in a landscape made up of indeterminate yet recognizable fragments which exude the distinct odor of a decaying Americana. The use of appropriated film imagery serves to symbolize an invented and idealized “reality,” and combined with other random components create complex and claustrophobic scenarios which examine dysfunctional relationship, buried emotion, and the finite boundaries of human perception.


BIOs

Eric White was born in Ann Arbor, Michigan and received his BFA from the Rhode Island School of Design. He has shown extensively in galleries and museums around the world, and has served as adjunct professor at The School of Visual Arts in New York City since 2006. In 2010 White received a Painting Fellowship from The New York Foundation for the Arts. He currently lives and works in New York City.

Daniel Davidson was born in San Francisco and earned his BFA from the San Francisco Art Institute. He is the recipient of an American Academy in Rome Fellowship in the Visual Arts, and his work has been exhibited widely in solo and group shows in the U.S. and Europe in cities including San Francisco, Los Angeles, New York, Paris, Frankfurt, Copenhagen, and Berlin. Davidson lives and works in Brooklyn.

 


Daniel Davidson & Eric White, double solo
"Magic Kingdom
"
January 18th to February 16th
Opening Friday January 18th 2013 from 5 - 8 pm


Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V. 
Tlf. +45 4015 5588 // +45 3333 9396

 
info@gallerypoulsen.com 
Opening hours: Wednesday thru Friday 12 -17.30, Saturday 12 - 16 or by appointment
 


 

Pressebilleder i høj opløsning:


Eric White
"By Comittee"
91 x 122 cm, oil on canvas, 2012

MirrorMySideoftheMountainPOULSENs_200.jpg
Daniel Davidson
"Mirror( My Side of the Mountain )"
48 x 61 cm, watercolour on paper, 2012


Eric White
"Untitled"
91 x 91 cm, oli on canvas, 2012

MirrorFour HomesPOULSENs_200.jpg
Daniel Davidson
"Mirror( Four Homes )"
48 x 61 cm, watercolour on paper, 2012


Eric White
"1960 Sunbeam Alpine Sport Series 1 (Butterfield 8)"
61 x 61 cm, oil on canvas, 2012

MirrorMyOwnColognePOULSENs_200.jpg
Daniel Davidson
"Mirror( My Own Cologne )"
48 x 61 cm, watercolour on paper, 2012  
Angela Gram - The Past is Alive 2018 Gallery Poulsen at Art Herning 2018 Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007