WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017
 
Webflyer 3.jpg


Gallery Poulsen på Art on Paper New York 2017

 
Henrykte og med stor gensynsglæde i sigte drager Gallery Poulsen atter over Atlanten med kurs mod ’The Big Apple’. Med gode erfaringer og forrygende oplevelser i bagagen, er der intet som Armory Week, der trofast lokker os til byen, der aldrig sover. Dog har vi i år noget helt nyt og ganske særligt i ærmet til New York.

Til dette års Armory Week har vi indgået et samarbejde med Art on Paper New York – en fremadstormende ny kunstmesse, der blev en del af Armory for tre år siden. Som en ambitiøs og visionær komponent, har Art on Paper, med sit helt unikke fokus på kunstværker på og af papir, hurtigt formået at markere sig som en vigtigt platform for kunsten.

For Gallery Poulsen betyder det en helt unik mulighed for at kunne vise verden denne side af vores fantastisk alsidige kunstnere, hvoraf flere af dem allerede har høstet stor anerkendelse for denne specifikke kunstform; Aaron Johnson og Debra Hampton er begge repræsenteret på netop papir i MOMAs permanente samling. Vi stiller derfor med et hold af vores absolut skarpeste kunstnere, der fuldstændigt ubesværet mestrer disciplinen ’papir’.

Olie, akryl, akvarel, trækul og udskæringer overmander papiret i komplekse og gedigne perspektiver, der vidner om et håndværk af en sådan kaliber, at den avancerede eksekvering giver et enkelt, men fuldendt udtryk. Den eksplosive detaljerigdom stiller høje krav til beskuerens blik, der bliver sendt gennem lag efter lag af finurlige universer, morbide fortællinger og besnærende rum.

Kendt for sine klassiske, men også foruroligende sagnomspundne scenarier har Nicola Verlato til Art on Paper skabt et kolossalt portræt af den berygtede karakter Colonel Kurtz. Træsnittets ukronede mester, John Jacobsmeyer har atter formået at skabe et fuldendt og fængslende værk, der lukker os helt ind i hans alternative verden af humoristiske og politiske fortællinger. Går man først rigtigt på opdagelse i Mi Jus vidunderlige farveeksplosioner vil man opdage de mest forunderlige detaljer. Små sirligt udskårne skikkelser i papir har efterhånden rodfæstet sig i hendes værkproduktion og vækker malerierne til live i en gådefuld, visuel summen.

Debra Hampton er både kendt og anerkendt for at skabe papircollager i absolut verdensklasse. Med sit fuldstændig uovertrufne overblik, pertentligt sammensatte symboler og dybe lag af budskaber er hun uden sammenligning en liga for sig. Vi byder desuden på et glædeligt gensyn med Barnaby Whitfields fløjlsbløde pasteller af hjemsøgende karakterer, der nedstirrer beskueren og kravler helt ind under huden på dem

Der er med andre ord lagt i kakkelovnen til et sprudlende sammensurium af intense værker, der hver især sender os langt dybere ind i billedet end papirets tilsyneladende lette overflade. Så kom forbi stand C6 på Art on Paper og få mættet samtlige sanser! 

Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for nærmere information.
 

 
It is with great delight and a joyous reunion in sight that Gallery Poulsen yet again crosses the Atlantic, bound for The Big Apple. With fond memories and tremendous experiences behind us, there is nothing like Armory Week that can lure us to the city that never sleeps. However, this year we have something new and very special in store for New York.

For this year's Armory Week, we have teamed up with Art on Paper – a thriving young art fair that entered Armory Week three years ago. As an ambitious and visionary component, Art on Paper differs with its unique focus on works on and in paper and has rapidly established itself as an important platform for the arts.

For Gallery Poulsen this means having a unique opportunity to show the world this particular side of our brilliantly diverse artists, many of who have already gained worldwide recognition for this specific art form; Aaron Johnson and Debra Hampton are both represented on paper in MOMA’s permanent collection. We have thus gathered a team of our sharpest artists, each of who effortlessly masters the discipline of 'paper'. 

Oil, acrylic, watercolor, charcoal and cutouts overpower the paper into complex and solid perspectives that testify to a craft of such caliber that the advanced execution provides a simple yet complete expression. The explosion of details makes high demands for the gaze of viewer, who is sent through layer upon layer of quirky realms, morbid stories and alluring spaces.

Known for his classic but also disturbing fabled scenarios, Nicola Verlato has created a colossal portrait of the infamous character Colonel Kurtz for Art on Paper. The uncrowned master of woodcut, John Jacobsmeyer has once again managed to create a complete and captivating piece that draws us in completely to his alternative world of humorous and political narratives.
Once you really start exploring Mi Ju’s wonderful color eruptions, you will discover the most intricate details. Small neatly carved figures and shapes of paper have gradually taken root in her body of work, bringing the paintings to life in an enigmatic visual buzzing.

Debra Hampton is known and acknowledged for creating absolute world-class paper collages. With her unparalleled overview, meticulously composite symbols and deep layers of hidden agendas, she is without comparison a league of her own. We also offer a joyful reunion with Barnaby Whitfield’s velvet smooth pastels of haunting characters, which stare down the viewer and crawl under their skin.

In other words, you are in for an exuberant medley of intense artworks, each of which sends us far deeper into the image than the paper’s seemingly light surface. So, come by booth C6 at Art on Paper and have each and every one of your senses saturated!

Contact the gallery on info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for further information
 

Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 in booth C-6:


Jean-Pierre Roy (US)
Debra Hampton (US)
Mi Ju (KOR)
Aaron Johnson (US)
Alfred Steiner (US)
Mu Pan (US)
Barnaby Whitfield (US)
Nicola Verlato (IT)
John Jacobsmeyer (US)
William Powhida (US)
Christian Rex van Minnen (US)

Dates:
March 2-5, 2017

Location:
Pier 36
Downtown Manhattan

Practical information

Press images in hi-res:

Nicola Verlato_Study for Kurtz_2017_charcoal on paper_102 x 152 cm_40 x 60 in_800.jpg
Nicola Verlato: "Study for Kurtz" 2017
Charcoal on paper
102 x 152 cm, 40 x 60 in

Debra Hampton_Hand Off!_2017_magazine cut out, archival print, adhesive, ink, paper and varnish mounted on panel_122 x 91 cm_48 x 36 in_800.jpg
Debra Hampton: "Hand Off!" 2017
Magazine cut out, archival print, adhesive, ink, paper and varnish mounted on panel
122 x 91 cm, 48 x 36 in

Christian Rex van Minnen_Nobody Wants to Hear It_2017_watercolor on paper_9 x 13 cm_3.5 x 5 in_800.jpg
Christian Rex van Minnen: "Nobody Wants to Hear It" 2017
Watercolor on paper
9 x 13 cm, 3.5 x 5 in

John Jacobsmeyer_German Earth_2017_acrylic and oil on paper_102 x 127 cm_40 x 50 in_800.jpg
John Jacobsmeyer: "German Earth" 2017
Acrylic and oil on paper
102 x 127 cm, 40 x 50 in

Mi Ju_Sleepwalker_2017_acrylic on canvas and cut paper_183 x 122 cm_72 x 48 in_800.jpg
Mi Ju: "Sleepwalker" 2017
Paper cutouts and acrylic on canvas 
183 x 122 cm, 72 x 48 in

Jean-Pierre Roy_Gigantomachy_2017_graphite on paper_127 x 97 cm_50 x 38 in_800.jpg
Jean-Pierre Roy: "Gigantomachy" 2017
Graphite on paper
127 x 97 cm, 50 x 38 in
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007