WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Grand Opening of the new Gallery Poulsen
    
Press flyer.jpg 

Grand Opening af det nye Gallery Poulsen 


Eventyret i Kødbyen startede for Gallery Poulsen en forårsdag i 2010. Nu, syv år senere, vender vi bladet til et helt nyt kapitel og kan atter på en forårsdag invitere jer med om bord på vores rejse mod nye horisonter. Efter syv år i Den Hvide Kødbys funktionalistiske betonomgivelser, rykker vi over i Den Brune Kødby og slår vores folder blandt gule brosten, brogede gader og ophængte kreaturer på kroge.

Fredag d. 17. marts slår vi dørene op til vores helt egen slagterhal, der gennem de seneste seks måneder har gennemgået en storslået forvandling. Vi har omdannet det dystre og brutale slagteri til et klinisk cool og helt perfekt match til vores nådesløst ambitiøse kunstnerteam, der nu får tre gange så meget plads at udfolde sig på. Med højt til loftet, blankpoleret betongulv og metervis af vægplads serverer vi de absolut mest optimale rammer for vores kunstnere, der er både kendt og anerkendt for at skabe monumentalt storslåede oliemalerier og skulpturer, der virkelig kommer til sin ret i vores nye domicil.

At rykke ind i Kødbyen for syv år siden var på mange måder et skæbnesvangert øjeblik i galleriets foreløbige historie, da vi her fandt et sted, vi kunne kalde ’hjem’. Den rå pulserende bydel med den upolerede atmosfære har vist sig at være den helt perfekte pendant til vores dynamiske, internationale profil med knivskarpt fokus rettet mod New York, hvor vores kunstnere boltrer sig i Brooklyns nedlagte industrikvarterer.

Passion er et vigtigt nøgleord i galleriets historie. Det blev skabt ud af passionen, som også har været både rettesnor og drivkraften bag hele foretagendet. Vi har uden slinger i valsen fokuseret skarpt og gået benhårdt efter guldet og kompromisløst indtaget nye territorier undervejs. Lige netop passionen er den uvurderlige fællesnævner, der knytter os umådelig tæt på vores kunstnere som én stor familie, der hver især har stor ydmyghed overfor hinandens talenter.

Det er den helt rette timing for os at flytte, udvide og skabe noget nyt og helt personligt. Visionen er at skabe en helt enestående platform, hvor vi kan favne vores kunstneres vildskab og give plads til den, hvor vi kan udvikle nye tiltag og, hvor vi kan lægge nye strategier for vores næste internationale erobringer. Herfra hvor vi står kan alting ske. I praksis har det også betydet at skabe nogle fysiske rammer, som vores kunstnere kan indtage med deres komplekse narrativer fortalt gennem skarpsindigt figurative kompositioner, svøbt i politiske og satirisk budskaber.

Vi har allerede flere nye tiltag i støbeskeen, som vil udfolde sig i løbet af året. Så hæng godt fast, for vi går en hæsblæsende spændende tid i møde! Vi lægger ud med at indvie det nye galleri med en spektakulær soloudstilling af Jean-Pierre Roy, der viser 10 nye storværker samt en mindre retrospektiv af udvalgte værker gennem hans imponerende karriere. Det bliver et brag af en indvielse og du er inviteret!

Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for nærmere information.
  

 
The adventure of Gallery Poulsen in Copenhagen’s Meatpacking District began on a spring day in 2010. Now, seven years later, we turn the page to a whole new chapter and once again on a spring day, we invite you on board our journey towards new horizons. After seven years in the White Meatpacking District’s functionalist concrete surroundings, we are moving on to the Brown Meatpacking to spread our wings among yellow cobblestones, variegated streets and carcasses on hooks.

Friday March 17th we open the doors to our very own slaughterhouse. During the past six months the new space has undergone a magnificent transformation. We have converted the bleak and brutal slaughterhouse into a clinically cool and perfect match for our ruthlessly ambitious artist team, who will now have three times the space to unfold. With high ceilings, polished concrete floors and yards of wall space we serve the absolute best possible environment for our artists, most of who are known and acknowledged for creating monumental grandiose oil paintings and sculptures that will really come into their own in our new domicile

Moving the gallery into the Meatpacking District seven years ago was in many ways a fateful moment our history so far, as we found a place to call ’home’. The raw and vibrant neighborhood with the unpolished atmosphere has proven to be the perfect counterpart to our dynamic international profile, with a razor-sharp focus on New York, where our artists occupy the abandoned industrial areas of Brooklyn.

Passion is an important keyword in the history of the gallery. It was founded with passion, having also been an important guideline and driving force behind the entire venture. We have without a hitch maintained a sharp focus and gone straight for the gold, uncompromisingly taking on new territories along the way. Passion is an invaluable common denominator that keeps us tightknit with our artists like one big family, each with great humility towards the other's talent.

This is the right time for us to move, expand and create something new and very personal. The vision is to create a unique platform where we can embrace our artists’ ferocity and make room for it, where we can develop new initiatives and strategize our next international conquests. From where we stand anything is possible. In practice, it also meant creating a physical environment where our artists can unfold their complex narratives told through astute figurative compositions, wrapped in political and satirical agendas.

We already have several new initiatives in the pipeline, ready to unfold during this year. So hang on tight, because we are facing a very exciting time in breakneck speed! We will begin by inaugurating of our new gallery space with a spectacular solo exhibition by Jean-Pierre Roy, showing 10 spectacular new masterpieces and a small retrospective of selected works through his impressive career. It is going to be a sensational inauguration and you are invited!

Contact the gallery at info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for further information.
 

Grand Opening of the new Gallery Poulsen

17.03 2017 
Opening reception Friday March 17th from 5-9pm View of the new Gallery Poulsen

Billede 10-03-2017 20.19.23.jpg

Billede 10-03-2017 20.18.57.jpg

Billede 10-03-2017 20.21.16.jpg

Billede 10-03-2017 20.17.50.jpg


 
Angela Gram - The Past is Alive 2018 Gallery Poulsen at Art Herning 2018 Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007