WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014


Disse Hænder er Monstre
Måden hvorpå vi ser os selv og verden omkring os

"Fra det øjeblik vi fødes, opdager vi vores ekstremiteter. Vi lærer at kravle, udforske og skabe. Gennem denne taktile erfaring lærer vi både følelsesmæssigt og kropsligt at føle. Vores hænder, vort sinds køretøj, giver os mulighed for at udtrykke kærlighed og had gennem én prompte handling. Nogle gange før vi selv opfatter det, som havde hænderne sin egen bevidsthed. Som et magisk væsen glimtvis forbundet til hjertet. Vi lever livet gennem vores valg og overlades kun til at tage endnu flere valg, mens vores hænder udholder hver sæson, indtil vi finder et sidste hvilested. Vi vandrer hvileløst rundt i denne verden, mens vi undrer os over, om vi nogensinde vil efterlade et spor eller få vores rejse omskrevet til et eventyr eller myte. Vores hænder, disse hænder, er monstre.”
Isaac Arvold, June 2014

Med disse ord skyder vi efterårssæsonen i gang med et af galleriets senest ankomne amerikanske talenter, Isaac Arvold. Til denne udstilling ”Disse Hænder er Monstre”, der er Isaacs første solo i galleriet, har Isaac primært arbejdet med værker i akryl på lærred, der ledsages af seks håndmalede print samt en mindre installation.

Isaac blander på imponerende og sikker vis former, farver og tekst lånt fra mange forskellige universer. Inspirationen er tydelig; tegneserier, surrealisme, tatoveringer og illustrationens streg er blevet genforhandlet og dragende forenet inden for én ramme. Det er alt sammen håndens spektakulære værk, når den får frit løb og ikke mindst sit eget løb, som Isaac beskriver det. Udstillingen ”Disse hænder er monstre” vækker store spørgsmål til livs om det enkelte menneskes væren i verden både med tanker og krop og ikke mindst i forhold til andre mennesker.

Vejen ind i Gallery Poulsen er for Isaac Arvold traditionen tro sket gennem et bekendtskab til en af galleriets andre kunstnere, nemlig Jade Townsend. De to møder hinanden i Minneapolis’s kunstnermiljø, hvor Isaac, sideløbende med sit job som skolelærer, slår sine folder frem til 2007, hvor han flytter til Brooklyn, New York. Her træffer Isaac igen Townsend, der introducerer ham for Gallery Poulsen. Første gang vi præsenterede Isaac var under sommerudstillingen “The Wild Bunch” sidste år. Isaac blev her særdeles godt modtaget og en soloudstilling blev sat i kalenderen omgående.

Og her har I den så – ”Disse Hænder er Monstre”! Udstillingen er et visuelt bombardement fyldt med modsætninger; illustrationens sirlige streg overfor hurtige grove penselstrøg, fantasifulde surrealistiske figurer overfor abstrakte grafiske flader, det langsommelige traditionsfyldte maleri overfor det reproducerbare print. Kontrasterne og komplekserne er mange, men Isaacs hånd er sikker. Velkommen indenfor – I kan roligt overgive jer til Isaac Arvolds fantastiske og talentfulde hule hånd!

Udstillingen omfatter 14 nye malerier, 6 håndmalede print samt en mindre installation. Isaac Arvold ankommer til København mandag d. 11/8 og er tilgængelig for interviews. Kontakt galleriet på +45 3333 9396 for mere information.


These Hands are Monsters
– The way we look at ourselves and the world around us

”From the moment we are born we discover our extremities. We learn how to crawl, explore and create. Through this tactile experience, we learn to feel both emotionally and physically. Our hands, our vehicle of the mind, allow us to show love and hate within one swift act, sometimes before we even know it. Almost as if they have a mind of their own. Like a magical creature connected to the stubs of our heart. We live by our choices and are only left making more choices while our hands endure every season until we find our resting place. We wander through this world wondering if we will ever leave a mark or have our journey be turned into a tale or myth. Our hands, these hands, are monsters.”

Isaac Arvold, June 2014

With these words we kick off the fall season with Gallery Poulsen’s newly arrived American talent Isaac Arvold. For this show “These Hands are Monsters”, which is Isaac’s first solo show in the gallery, Isaac has primarily been working with acrylic on canvas accompanied by six hand-painted prints and a small installation.

Impressively and convincingly Isaac combines shapes, colors, and text borrowed from many different universes. The inspiration is obvious: comics, surrealism, tattoos and styles of illustration have been renegotiated and united within one single frame in a very alluring way. It’s all the spectacle work of the hand when it’s been set free, and when it has a mind of its own, to use Isaac’s own words. The exhibition “These Hands are Monsters” awakes great questions of the individual human being’s existence in the world, both in mind and in body, and not least in the relation to other people.

Joining the gallery team happened true to the Poulsen tradition for Isaac – through the friendship with Jade Townsend. They met in the artistic environments of Minneapolis, where Isaac had his creative stamping ground alongside his job as a schoolteacher up to 2010 when he moves to Brooklyn, New York. Here he meets Townsend again, who introduces him to Gallery Poulsen. The first time we presented Isaac was in the summer show “The Wild Bunch” last year. Isaac was very well acclaimed and a solo show was put in the calendar immediately.

And here it is – “These Hands are Monsters”! The show is a visual stream of contradiction: the accurate line against the rapid and rough brushstrokes, the imaginative surreal figures against the abstract graphical backgrounds, the slow tradition-filled painting against the reproducible print. The contrasts and complexes are many but the hand of Isaac is confident. Welcome to the show – and do not hesitate to be under the amazing and talented hands of Isaac Arvold!

The show includes 14 new paintings, 6 hand-painted prints and a small installation. Isaac Arvold arrives in Copenhagen Tuesday the 12th and is available for interviews. Contact the gallery at +45 3333 9396 for more information.


Isaac Arvold (US)

These Hands are Monsters – The way we look at ourselves and the world around us
15.8 - 20.9
Opening reception Friday August 15th from 5 - 7pm


See the works of the show


Gallery Poulsen_logo.jpg


Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V. 
Tlf. +45 4015 5588 // +45 3333 9396
  
www.gallerypoulsen.com
info@gallerypoulsen.com 

Opening hours: Tuesday through Friday 12 - 17.30, Saturday 11 - 15 or by apointment

 

 


Press photos in high res:

These Hands_2014_acrylic on canvas_155 x 182.5 cm_800.jpg
"These Hands" 2014
Acrylic on canvas, 155 x 182.5 cm

Putting It On_2014_acrylic on canvas_63.5 x 63.5 cm_800.jpg
"Putting It On" 2014
Aacrylic on canvas, 63.5 x 63.5 cm

Baited_2014_acrylic on canvas_93.5 x 93.5 cm_800.jpg
"Baited" 2014
Acrylic on canvas, 93.5 x 93.5 cm

The Nice Inside_2014_hand painted on print_63.5 x 48.25 cm_800.jpg
"The Nice Inside" 2014
Hand painted on print, 63.5 x 48.25 cm

Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007