WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014
Giraffe_2014_charcoal and colored pencil on paper_104 x 120 cm_800.jpg
”Giraffe” 2014, charcoal and colored pencil on paper, 104 x 120 cm
 
Fra grafit til trækul, fra Jesus til Arnold Schwarzenegger og fra dreng til mand. Med udstillingen ”The Big Impossible”, der er første soloudstilling med danske Jacob Dahlstrup i Gallery Poulsen, er overgange, udfordringer og forundring blevet materialiseret i et helt enestående univers.

Titlen ”The Big Impossible” er lånt fra den nordamerikanske stamme The Fox Tribe’s beskrivelse af det at blive en rigtig mand, hvilket aldrig til fulde kan opnås. Men hvad vil det også sige, at være en rigtig mand? Det er blot ét af de mange spørgsmål, som Jacob Dahlstrup fremkalder og sætter til overvejelse i denne altomfavnende udstilling om det mulige og det umulige. Der er med andre ord mange udtryk, fortællinger og teknikker på spil, hvilket kunstnerens egne erkendende ord dog også afspejler: ”Jeg har lavet en gruppeudstilling med mig selv…”

Med letgenkendelige lån fra både kunsthistorien og popkulturen præsenterer Dahlstrup os først og fremmest for en mandefigur, der befinder sig i forskellige komiske som alvorlige situationer. Vi finder blandt andet Darth Vader som Madonna-figur med et hjælpeløst barn i sine arme, Jesus fanget i en farlig hajs store gab og Marlboro-manden med munden fuld af osende smøger. Selvom disse mandspersoner gennem tiderne har fået meget omtale og sendetid, så formår Dahlstrup alligevel at placere dem i endnu usete sammenhænge. Det er forfriskende, originalt og muntert.

Og netop humoren er en væsentlig tematik i Dahlstrups tilgang og udtryk. Med øjnene rettet mod nogle af billedkulturens mest kanoniserede figurer, er det svært ikke at trække på smilebåndet, når f.eks. John Lennon bliver til ”John Lemon”, og når Arnold Schwarzeneggers hjerne viser sig udelukkende at være skabt af poleringsmidlet Autosol i værket ”A Brilliant Shine… Every Time”. Det humoristiske element er hverken frembrusende eller plat. Det er derimod underspillet, ydmygt og elegant leveret af galleriets eneste dansker.

Væbnet med trækul, farvepigment, grafit og blyant har Dahlstrup skabt en udstilling, hvor det imponerende håndværk ikke kan ignoreres. Enkle motiver, sirlige strøg, kontrollerede udviskninger og detaljerige streger er Dahlstrups kendetegn, uanset om han arbejder med trækul eller grafit, med farver eller monokromt. Den pertentlige udførelse og den enkle farvepalet kontrasterer de finurlige motiver, hvilket er et begavet greb, der placerer os i et interessant æstetisk rum mellem leg og seriøsitet.

Jacob Dahlstrup viser os med værker som ”First Hand”, ”Giraffe” og ”Burning Ship” nemlig også øjeblikke, hvor det alvorlige synes mere påtrængende end det muntre. Her vækkes der tanker om liv, død og livets nogle gange absurde og utilregnelige stunder. Det utænkelige bliver tænkeligt, og det umulige bliver muligt, hvilket kan være både godt og skidt afhængigt af det givne scenarie.

Ét er sikkert: Jacob Dahlstrup har i vor optik for længst bestået manddomsprøven med bravur, selvom The Fox Tribe nok ville mene noget andet. I et galleri primært fyldt med amerikanske kunstnere af en helt særlig kaliber kræver det sin mand at muliggøre ”The Big Impossible” – og det er netop, hvad Dahlstrup med stor sikkerhed har bedrevet her i Gallery Poulsen!


Udstillingen The Big Impossible omfatter tolv værker med trækul på papir, tre værker med grafit på papir, en skulptur og et fotogravure tryk.

Jacob Dahlstrup, født 1985 i Denmark, er uddannet fra Glasgow School of Art i 2010. Han bor og arbejder i København og har gennem de senere år udstillet på gallerier og museer i både ud- og indland herunder soloudstillinger på Munch Gallery i New York og Galleri Christoffer Egelund i København. Dahlstrup har desuden bidraget til en lang række gruppeudstillinger senest i Brandts Kunsthal, Galleri Franz Pedersen, Munch Gallery (New York), CCA Kunsthalle (Mallorca, Spanien) og Struts Gallery (New Brunswick, Canada). Hans værker er inkluderet i kunstsamlinger i Danmark, Spanien og USA.
 


From graphite to charcoal, from Jesus to Arnold Schwarzenegger and from boy to man. With the exhibition ”The Big Impossible”, which is Danish artist Jacob Dahlstrup’s first solo show with Gallery Poulsen, transitions, challenges and wonderment are materialized in a unique universe.

The title “The Big Impossible” is borrowed from the North American people known as The Fox Tribe’s description of “being a real man”, which never can be achieved fully. But what does is mean to be a real man? This is just one of the questions that Jacob Dahlstrup asks in this eclectic show about the possible and the impossible. In other words, there are a lot of expressions, stories, and techniques on display – something that the artist’s own perceptive words reflect: “I have made a group show with myself…”

With recognizable loans from both art history and pop culture Dahlstrup presents first and foremost a male figure in various comical yet serious situations. We see Darth Vader in a Madonna pose with a helpless child in his arms, Jesus caught in the dangerous mouth of a big shark and the Marlboro Man with a mouth full of smoky cigarettes. Although these men have gained a lot of publicity and have had endlessly long airtime through the years, Dahlstrup manages to place them in yet unseen contexts. It is refreshing, original and funny.

The humor is a major theme in Dahlstrup’s approach and expression. With eyes on some of the image culture’s most canonized figures, it’s difficult not to smile when for example John Lennon becomes “John Lemon”, and when Arnold Schwarzenegger’s brain appears solely to be made from the polish Autosol in the work “A Brilliant Shine… Every Time”. The humorous element is neither impetuous nor corny. Rather it is understated, humble and elegant delivered by the gallery’s only Dane.

Armed with charcoal, color pigment, graphite and pencil, Dahlstrup has created an exhibition, where impressive craftsmanship cannot be ignored. Simple figurations, neat strokes, controlled erasings and detailed lines characterize Dahlstrup’s work, whether he works with charcoal or graphite, with colors or monochrome. The meticulous procedure and simple color palette contrast the whimsical figurations. It’s a clever move, that leaves us in an interesting aesthetic space between play and seriousness.

With works like “First Hand”, “Giraffe” and “Burning Ship”, Jacob Dahlstrup shows us moments where the serious seems more urgent than the humorous. Thoughts on life, death and reality’s sometimes absurd and unpredictable have been awakened. The unthinkable and the impossible become possible, which can be both good and bad depending on the scenario.

One thing is certain: Jacob Dahlstrup has long ago and very successfully passed the manhood test from our point of view, although The Fox Tribe probably would think otherwise. In a gallery primarily filled with American artists of a very special kind, it requires a real man to enable “The Big Impossible” – and that is exactly what Dahlstrup has done here in Gallery Poulsen!


The show includes twelve pieces of charcoal on paper, three works with graphite on paper, one sculpture, and a photogravure print.

Jacob Dahlstrup, born in 1985 in Denmark, graduated from Glasgow School of Art in 2010. He lives and works in Copenhagen and has in recent years exhibited in galleries and museums both in Denmark and abroad including solo shows at Munch Gallery in New York and at Galleri Christoffer Egelund in Copenhagen. Dahlstrup has also contributed to numerous group shows latest at Brandts Art Center, Gallery Franz Pedersen, Munch Gallery (New York), CCA Kunsthalle (Mallorca, Spain), and Struts Gallery (New Brunswick, Canada). His works are included in art collections in Denmark, Spain, and the US.
 

Jacob Dahlstrup (DK)

"The Big Impossible"
14.11 - 20.12
Opening reception Friday November 14th from 5 - 8pmGallery Poulsen_logo.jpg


Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V. 
Tlf. +45 3333 9396
  
www.gallerypoulsen.com
info@gallerypoulsen.com 

Opening hours: Tuesday through Friday 12 - 17.30, Saturday 11 - 15 or by apointment

 

 


Press photos in high res:

First Hand_2014_charcoal and chalk on paper_75 x 64 cm_800.jpg
”First Hand” 2014
Charcoal and chalk on paper, 75 x 64 cm


Bananaboat_2014_charcoal and pigment on paper_148 x 108 cm_800.jpg
”Bananaboat” 2014
Charcoal and pigment on paper, 148 x 108 cm


Reach for the Moon_2014_charcoal on paper_97 x 79 cm_800.jpg
”Reach for the Moon” 2014
Charcoal on paper, 97 x 79 cm


Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007