WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012

BellumOmniumContraOmnes.jpg
"Bellum Omnium Contra Omnes" Graphite on paper, 280 x 145 cm, 2012


Bellum Omnium Contra Omnes


Det er med stor glæde og forventning, at jeg har inviteret de to New York-baserede kunstnere Jade Townsend (1977) og William Powhida (1976) til at udstille i mit galleri fra 28. september – 27. oktober 2012. Det er første gang de to kunstnere udstiller på en fælles udstilling her i Danmark.

Townsend og Powhida mødtes under uddannelse og har i kortere og længere perioder siden år 2000 samarbejdet om forskellige kunstneriske projekter. Deres samarbejde bunder i en forståelse for hinandens arbejde og deres fælles projekter skyldes som regel deres ofte intense samtaler og diskussioner om aktuelle emner og kunstverdenen i særdeleshed. Kunstnerne finder samtalerne fascinerende og deres tegninger er et forsøg på at give det stærke engagement og interessen et visuelt udtryk, tegningerne er en måde at dele deres spørgsmål og bekymringer med publikum.

Townsend og Powhida vakte en del opsigt med deres fælles kunstværk Hooverville fra 2010, da de med stor detaljerigdom, opfindsomhed og viden fortolkede Art Basel Miami Beach messen humoristisk og kritisk, da de portrætterede gallerister, kuratorer og kunstnere, der deltager i denne årlige begivenhed, som en slumby beboet af kunstmessens aktører.

Alle kunstværker i udstillingen på Galleri Poulsen er fælles tegninger. Hovedværket Bellum Omnium contra Omnes (oversat fra latin, "en krig af alle mod alle") er en gigantisk tegning, som det har taget måneder at udføre. Motivet er en slagmark, som den ville se ud, hvis den postmoderne kunstverden var en sådan. Kunstnerne er inspireret af hollandske krigsillustrationer fra det 16. århundrede og skildrer den moderne kunstverden, som en kontinuerlig kamp mellem forskellige lejre, der hver drives af deres egen indre logik. Med sarkasme som deres våben, har kunstnerne skabt deres egne kategorier, definitioner og diagrammer, der beskriver deres personlige følelser om de stridende parter i kunstverdenen. Disse er ifølge kunstnerne, ikke defineret ved deres forskellighed, men ved deres relative og overlappende positioner inden for kunstverdenen og hvordan vi alle er en del af en større helhed. Townsend og Powhida anvender historie, myte, allegori og stil til at forestille sig den moderne kunstverden, som et mærkeligt og ukendt territorium og resultatet er imponerende.

Ifølge Townsend og Powhida er de "i høj grad en del af det system, som vi kritiserer. Vi vil dog understrege, at vi ikke blot dømmer, men også tilbyder en kritisk analyse af de konkurrerende systemer, som vi selv er en del af. Satire er det værktøj vi bruger til at punktere samtidskunstens selvhøjtidelighed, samtidig med at vi gør indholdet tilgængeligt for beskueren."

»I denne udstilling forsøger vi at undersøge vores virkelighed, vi fortolker den ved at bruge humor og derved skabe en dialog. Vi har ikke svarene. Vi tror ikke, at der findes et endegyldigt svar. Det vi forsøger at gøre med vores værker, er at nedbryde kompleksiteten i de systemer vi er omgivet af og finde en måde, der vil tilskynde beskueren til at engagere sig og sætte spørgsmålstegn ved det vi præsenterer dem for. ”

For Gallery Poulsen er det vigtig at vise udstillingen Bellum Omnium Contra Omnes
her i Danmark. De to udstillende kunstnere, der kommer fra et af verdens epicentrene for samtidskunst, er optaget af aktuelle emner og de har skabt kunstværker, der tilbyder et nyt perspektiv, kunstværker der er reflekterende og som forholder sig kritisk til vores fælles virkelighed og vores opfattelser af denne.

Begge kunstnere er ankommet til København og er tilgængelige for interviews, kontakt Morten Poulsen på mp@gallerypoulsen.com / +45 - 4015 5588 for at aftale nærmere.
 


It is with great joy and anticipation, I have invited the two New York-based artists Jade Townsend (1977) and William Powhida (1976) to show in my gallery from the 28th September - 27th October, 2012. It is the first time the two artists exhibit in a joint exhibition here in Denmark.

Townsend and Powhida met in in graduate school and have since 2000 been doing collaborative projects on/off. They have an appreciation for each others work and their joint projects usually stem from their often intense conversations and discussions about the current state of affairs and the art world. They have found those conversations to be fascinating, and their drawings are an attempt to translate that deep interest to an audience and drawing is a way to share their questions and concerns in an engaging way beyond talking.

Townsend and Powhida caused quite a stir with their joint artwork Hooverville from 2010, when they in great detail, ingenuity and knowledge interpreted the Art Basel Miami Beach fair humorously and critically, as they portrayed the gallery owners, curators and artists participating in this annual event as a shanty town.

All of the artworks in the show at Gallery Poulsen are collaborative drawings. Bellum Omnium contra Omnes (translated from Latin, "a war of all against all") the main artwork, is a gigantic drawing, months underway that depicts a battleground, as it would look if the postmodern art world was ever a such. The artists are inspired by Dutch War illustrations from the 16th century and portray the contemporary art world as a continuous struggle between different camps, each one driven by their own internal logic. With sarcasm as their weapon the artists have created their own categories, definitions and diagrams describing their personal feelings about the conflicting parties in the arts. These are defined in artists optic not by their separateness, but by their relative and overlapping positions in the art world and how everyone is part of a larger whole. Townsend and Powhida apply history, myth, allegory and style to imagine the contemporary art world as both a strange and unfamiliar territory with an impressive result.

According to the artists they 'are very much a part of the system that we are critiquing. We would say, however, that we are not just passing judgments, but offer a critical analysis of the competing systems that we are a part of. Satire happens to be a tool that we find useful in that process to deflate some of the self-importance of contemporary art and make the content accessible.'

'In this show we are really trying to identify what exists, understand it, poke a little fun at it and create a dialogue about the current state of affairs. We don't have the answers. We don't think there are answers to this. I think what we are trying to do is break down the complexities of the system or systems that exist in a way that will encourage the viewer to find themselves within that and identify and question where there tastes or values lie.'

For Gallery Poulsen this is an important exhibition to show here in Denmark. It is important to show the current state of affairs from one of the epicenter’s of contemporary art and show works that may offer a new perspective to our perception of art and artworks that are reflective and relate critically to our age and reality and our perceptions of it.Jade Townsend & William Powhida
"Bellum Omnium Contra Omnes
"

28. september – 27. oktober 2012
Fernisering fredag den 28. september kl. 17.00-20.00


Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V. 
Tlf. +45 4015 5588 // +45 3333 9396

 
info@gallerypoulsen.com 
Opening hours: Wednesday thru Friday 12 -17.30, Saturday 12 - 16 or by apointment
 

Press Photos
Click on the images for high res


BellumOmniumContraOmnes_800.jpg
"Bellum Omnium Contra Omnes"
Graphite on paper, 280 x 145 cm, 2012


A_War_of_All_Against_All_Print_800.jpg
"A War Of All Against All"
Graphite on paper, 285 x 137 cm, 2012


ArsGenus_Print_800.jpg
"Ars Genius"
Graphite on paper, 86 x 115 cm, 2012

Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007