WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017
 
 Webflyer.jpg
 

Jean-Pierre Roy: ”Certain of My Uncertainty” 

 
Esse est percipi (aut percipere) – to be is to be perceived (or to perceive)
- George Berkeley, 1710

En intens verden af skælvende golde ørkenlandskaber og ansigtsløse giganter omslutter os fuldstændigt, når vi træder ind i Jean-Pierre Roys nye soloudstilling ”Certain of My Uncertainty”. Hans evne til at jonglere flere kontrastfyldte tidsdimensioner er efterhånden blevet et enestående særpræg i hans værkproduktion. Med den ene fod solidt placeret i historiens massive tyngde og den anden på vej i kvantespring ud i futurismens ukendte landskab bliver resultatet en helstøbt visuel oplevelse af mageløs og intelligent skønhed. ”Certain of My Uncertainty” er absolut ingen undtagelse!

Udstillingen er en fortælling om perception – vores sanselige opfattelse af den fysiske verden, og ikke mindst den immaterielle verden omkring os. Jean-Pierre Roys post-apokalyptiske ikonografi dækker ikke blot over en fascination af science-fiction scenarier, afsondrede skabninger eller fremmedgjorte rum. Men dét der virkelig drager og driver ham er en eksistentialistisk nysgerrighed på naturlige systemer, deres visuelle reproduktion og vores måde at navigere i dem.

Jean-Pierre Roy udfordrer os til at mærke efter, hvordan det føles at stille spørgsmålstegn ved vores umiddelbare reaktion på det, vi ser foran os. I samtlige af udstillingens værker præsenterer han en stribe forskellige karakterer, der alle er fanget midt i en sanselig usikkerhed. Han har placeret dem i øde, spartanske omgivelser med hænder og ansigt begravet i sløret tidslig geometri. For disse karakterer ligger kun én ting helt klart: Det eneste, de kan vide sig sikre på, er uvisheden.

Inspirationen til værkerne har Roy hentet hos den irske filosof George Berkeley, der tilbage i Oplysningstiden proklamerede, at vores fysiske omgivelser er illusioner skabt i vores sind, og den måde, hvorpå vi oplever dem, er tillært. Gennem vores sanseapparat modtager vi data, der lagres som erfaring, således at vi har noget at navigere ud fra, når vi bevæger os rundt ’derude’. 

Som kunstner og forsker gransker Jean-Pierre Roy i historien og kan snildt finde informationer om de mennesker og begivenheder, der omgav givne objekter, såsom kunstværker, men han sidder tilbage med et billede af andre individers opfattelse, deres sansning og deres kontekst, som tilsammen efterlader et subjektivt billede til eftertiden. Lige netop dér, hvor 500 års fjerne kontekster adskiller os, opstår uvisheden og den direkte adgang udviskes. På trods af dette faktum, er værkerne i ”Certain of My Uncertainty” en visualisering af hans forsøg på at transcendere den diskrete tilstedeværelse af hans egen sanselige position, for at opnå klarhed omkring den ikke-eksisterende objektivitet, dog med den erkendelse, at det er komplet umuligt.

Jean-Pierre Roy besidder en enestående evne til at formidle en indre frustration, som kommer til udtryk gennem hans karakterer, der desperat forsøger at kommunikere ud til beskueren med optiske genstande, der forblænder os med deres dilemma.

Udstillingen viser ti spektakulære oliemalerier.
Jean-Pierre Roy vil være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews. 
Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.
  

 
 Esse est percipi (aut percipere) – to be is to be perceived (or to perceive)
- George Berkeley, 1710

An intense world of gaunt desert landscapes and faceless giants surrounds us when we enter Jean-Pierre Roy's new solo show "Certain of My Uncertainty". Roy's recent work continues his juxtaposition of seemingly incongruous temporal realms. With one foot placed firmly in history's extensive gravity and the other in the anxious future, the result is a coherent visual experience of incomparable intelligent beauty. "Certain of My Uncertainty" is no exception.

The exhibition is a narrative of perception - our sensory perception of the physical world around us and its objective inaccessibility. Jean-Pierre Roy's post-apocalyptic iconography does not seek to hide his embrace of science-fiction narratives, but seeks to find a new relevance for their focus within our current anxieties. What captivates and also drives him is an existential curiosity about natural systems, their visual reproduction and our way of navigating in them.

Jean-Pierre Roy challenges us to stop and consider how it feels to question our immediate reaction to what we see in front of us. In each of the artworks in the exhibition, he presents a series of different characters, all caught in the middle of a sensory uncertainty. He has placed them in remote, Spartan surroundings with their hands and faces buried in blurred temporal geometry. For these characters only one thing is clear: the only thing they can be certain of is their uncertainty.

Roy found his inspiration in one of the important Enlightenment thinkers, Irish philosopher George Berkeley, who proclaimed that our physical surroundings are illusions created in our minds, and the way we see and experience them are learned. Through our sensory system we acquire data stored as experience through which we have something to navigate by when we go about ’out there’. 

As an artist and researcher, Jean-Pierre Roy scrutinizes history and could quite easily find information about people and events surrounding given objects, such as artwork, but he is left with an image defined by the perception of other individuals, their understanding and their context, which leaves a subjective image for posterity. 500 years of non-local context separate us and the direct passage is obliterated. Despite this fact, the paintings in “Certain of My Uncertainty” visualize his attempt to transcend the discrete locality of his own sensory position in order to attain clarity of an objective non-locality, all the while knowing it to be utterly impossible.

Jean-Pierre Roy possesses a superior ability to convey an inner frustration, expressed through his characters, who are desperately trying to communicate with the viewer using optical objects to dazzle us with their dilemma.


The exhibition shows ten spectacular oil paintings.
Jean-Pierre Roy will be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery at info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.
 

Jean-Pierre Roy: ”Certain of My Uncertainty”
17.03 – 29.04 
Opening Friday March 17th from 5-7pm 

AVAILABLE WORKSPress photos in high res:

thedecampment.jpg
"The Decampment" 2017
Oil on linen
140 x 190 cm, 55 x 75 in

Jean-Pierre Roy_The Participants_2016_oil on linen_140 x 190 cm_55 x 75 in_800.jpg
"The Participants" 2016
Oil on linen
140 x 190 cm, 55 x 75 in

Jean-Pierre Roy_The Sultan and the Strange Loop_2016_oil on linen_56 x 40 cm_22 x 16 in_800.jpg
"The Sultan and the Strange Loop" 2016
Oil on linen
56 x 40 cm, 22 x 16 in
 

Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007