WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015

Zombie Senate_2014_oil on canvas_213 x 274 cm_800.jpg
”Zombie Senate” 2014, oil on canvas, 213 x 274 cm
 
“I lived next to a wooded area as a child. We dragged scrap wood from construction sites into the woods and built clubhouses for play and “make believe”. As an artist living in Brooklyn, I found myself building lofts and scavenging for wood much like I did as a child but here for live and work space. The pine interior has become a virtual realm in which narratives of nature and culture are able to blend.”
John Jacobsmeyer, 2015

Erindringen om barndommens hemmelige huler, små loftværelser og andre erobrede gemmesteder står klart frem, når vi kigger ind i John Jacobsmeyers univers af fyrretræskasser. Vi får lov til at kigge ind i en verden, hvortil døren ellers helst er hårdt smækket i, og hvor skiltet ’ingen adgang for voksne’ er en selvfølgelighed og ikke en fornærmelse.

Gallery Poulsen er med John Jacobsmeyers første soloudstilling i Danmark ”It Came From a Pine Box” begejstret for at tilbyde jer en plads som den ubemærkede flue på væggen med direkte udsyn til Jacobsmeyers fantastiske træinteriørs i både maleri og træsnit.

Med en åben sprække ind til teenageværelset ser vi unge mennesker frivilligt fanget og opslugt af deres forskellige interesser; at samle på heste, at spille videospil og at læse science fiction. Ordet teenager går i manges øjne hånd i hånd med begrebet doven, men der er også masser af opfindsomhed og kreativitet på spil i disse teenageres paralleluniverser, som Jacobsmeyer gerne vil huske os på.

Der kan komme meget ud af frie tanker, der balancerer på grænsen mellem fantasi og virkelighed – og der kan i denne sammenhæng komme rigtigt meget ud af en fyrretræskasse, hvilket hovedværket ”Zombie Senate” er det klareste eksempel på. Her forenes skelletter, ”Occupy” demonstranter, zombier, amerikanske præsidenter, karakterer fra vintage Hollywood film og terminators i et stort kaos, hvor den legendariske figur Ellen Ripley fra ”Alien”-filmene er i centrum for hele scenariet. Det er en overvældende scene, og jo mere vi går på opdagelse i værket, jo flere ekstra dimensioner af humor, politik og fortællinger finder vi.

John Jacobsmeyer samler i ”Zombie Senate” på elegant vis hele udstillingen ved at visualisere den længsel efter at skabe en alternativ virkelighed, som mange unge og kreative sind har. Men der er også et mylder af røde tråde og sammenhæng alle værker imellem. Værket ”Painter of Light” viser os Jacobsmeyer selv i færd med at male ”Zombie Senate”, og træsnittene ”Senate Camera 1” og ”Senate Camera 2” giver os et vue af ”Zombie Senate” fra overvågningskameraernes vinkler.

Den største fællesnævner er dog ikke til at komme uden om – fyrretræet. I ”It Came from a Pine Box” præsenterer Jacobsmeyer os for både malerier og træsnit alle med detaljerede motiver, hvor fyrretræet dominerer fladerne. Natur og kultur bliver bundet sammen og begge beriges i den grad af hinandens tilstedeværelse. Jacobsmeyers teknik er yderst imponerende og fængslende. Selv den mindste lille træsplint er med.

Med et klart tema af amerikansk nørderi, hvad end det gælder hestesamlinger, videospil eller kunstproduktion, dufter vi fyrretræet og glædes over, at Jean-Pierre Roy præsenterede os for denne fantastiske kunstner. John Jacobsmeyer tilfører Gallery Poulsen endnu en ny, særegen og enestående kunstnerisk stil, som helt sikkert kommer fra en meget særlig fyrretræskasse!


John Jacobsmeyer ankommer til København på onsdag og vil være til stede til ferniseringen.

Udstillingen består af seks oliemalerier og fem træsnit.

John Jacobsmeyer (f. 1964, Ann Arbor, Michigan) har de sidste 15 år været en aktiv bidragyder af konceptuel figurativ kunst på New Yorks kunstscene. Han driver JJHS Press, hvorfra hans ordløse bog “More Than Human” blev udgivet i 2010 og portfolioen “Safety First” for the Shanghai Metro i 2013. Jacobsmeyer tog en BFA from The University of New Hampshire og en MFA i maleri og grafik fra Yale University. Han underviser i grafik, maleri og kunstteori på New York Academy of Art’s Graduate School. Han har undervist og holdt forelæsninger på over 40 gymnasier og universiteter rundt i verden, herunder RISD, Central Academy of Fine Arts Beijing, Shanghai University, Vanderbilt University og Pratt Institute. Han har opnået artist residencies fra the Ragdale Foundation, MacDowell Colony, Roswell Artist-in-Residence Program, Anchor Graphics, Cill Rialig Ireland, Shanghai University og Mimar Sinan University, Istanbul. Af udnævnelser kan nævnes to stipendier fra New Hampshire State Council on the Arts, Basil Alkazzi Award, et Fulbright Fellowship til Italien, et Pollack-Krasner Grant og et New York Foundation for the Arts Artist Fellowship. Hans værker er inkluderet i permanente samlinger i Anderson Museum of Contemporary Art, New Mexico, Springfield Museum of Art, Ohio, States of New Hampshire and South Carolina og i private samlinger.

See available works


 
”I lived next to a wooded area as a child. We dragged scrap wood from construction sites into the woods and built clubhouses for play and “make believe”. As an artist living in Brooklyn, I found myself building lofts and scavenging for wood much like I did as a child but here for live and work space. The pine interior has become a virtual realm in which narratives of nature and culture are able to blend.”
John Jacobsmeyer, 2015

The memory of childhood’s secret caves, clubhouses and other conquered hiding spaces clearly appear when we look into the enchanting universe of John Jacobsmeyer’s pine boxes. Here we have the opportunity to enter a world to which the door is usually slammed, and were the sign “No Adults Allowed” is a truism, not an insult.

With John Jacobsmeyer’s first solo show in Denmark ”It Came From a Pine Box”, Gallery Poulsen is thrilled to offer you a position as the fly on the wall, where you get a direct view into the fantastic wood interiors of Jacobsmeyer in both paintings and woodcuts.

We see young people voluntarily absorbed by their hobbies; collecting horses, playing video games, reading science fiction. In the eyes of many people the word ‘teenager’ goes hand in hand with the concept of ‘lazy’ but there is also plenty of ingenuity and creativity at play in these teenagers’ parallel universes, something that Jacobsmeyer wants us to remember.

Much can come from free thoughts balancing on the boundary between fantasy and reality – and in this context a whole lot can come from a pine box, which the main work “Zombie Senate” is the clearest example of. Skeletons, “Occupy” protesters, zombies, US presidents, characters from vintage Hollywood cinema and terminators are united in a state of chaos, where the legendary character Ellen Ripley from the “Alien” movies is at the heart of the scenario. It’s an overwhelming scene, and the more we examine the work, the more humor, politics and stories we find.

John Jacobsmeyer elegantly orchestrated the tableau in “Zombie Senate” by visualizing the yearning to create an alternative reality, that many young and creative minds have. But there is also a myriad of links between all of the show’s works. The work “Painter of Light” shows us Jacobsmeyer himself in the process of painting “Zombie Senate”, and the woodcuts “Senate Camera 1” and “Senate Camera 2” provide us with a view of “Zombie Senate” from the perspectives of two security cameras.

However the biggest common denominator should not be missed – the pine. In “It Came From a Pine Box” Jacobsmeyer presents both paintings and woodcuts all with detailed motives, where pine dominates the surfaces. Nature and culture are intertwined, and both are indeed enriched by each other’s presence. Jacobsmeyer’s technique is extremely impressive and captivating. Even the smallest splinter of wood is depicted.

With a clear theme of American geakness, whether it applies to horse collections, art production, zombies or video games, we smell the pine and are pleased that Jean-Pierre Roy introduced us to this amazing artist. John Jacobsmeyer adds yet another distinctive artistic style to Gallery Poulsen, which certainly comes from a very special pine box!


John Jacobsmeyer arrives in Copenhagen Wednesday and will be present at the opening reception.

The show includes six oil paintings and five woodcuts.

John Jacobsmeyer (b. 1964, Ann Arbor, Michigan) has been an active contributor to the discourse on conceptual figuration in the New York area for the past 15 years. He operates the JJHS Press where his wordless book “More Than Human” was published in 2010 and the portfolio “Safety First” was published for the Shanghai Metro in 2013. Jacobsmeyer earned his BFA from the University of New Hampshire and an MFA in painting and printmaking from Yale University. He teaches printmaking, painting, and art theory at the New York Academy of Art’s Graduate School. He has taught or given lectures at over 40 Colleges and Universities around the world including RISD, Central Academy of Fine Arts Beijing, Shanghai University, Vanderbilt University, and the Pratt Institute. He received artist residencies at the Ragdale Foundation, MacDowell Colony, Roswell Artist-in-Residence Program, Anchor Graphics, Cill Rialig Ireland, Shanghai University and Mimar Sinan University, Istanbul. Awards include two fellowships from the New Hampshire State Council on the Arts, the Basil Alkazzi Award, a Fulbright Fellowship to Italy, a Pollack-Krasner Grant and a New York Foundation for the Arts Artist Fellowship. His work is housed in the permanent collections of the Anderson Museum of Contemporary Art, New Mexico, the Springfield Museum of Art, Ohio, the States of New Hampshire and South Carolina, and the Cities of Seattle and Shanghai, China as well as numerous colleges, universities and private collections.

See available works


John Jacobsmeyer (US)

"It Came From a Pine Box"
16.01- 21.02
Opening reception Friday January 16th from 5 - 7pmGallery Poulsen_logo.jpg


Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V. 
Tlf. +45 3333 9396
  
www.gallerypoulsen.com
info@gallerypoulsen.com 

Opening hours: Tuesday through Friday 12 - 17.30, Saturday 11 - 15 or by appointment

 

 


Press photos in high res:

Zombie Senate_2014_oil on canvas_213 x 274 cm_800.jpg
"Zombie Senate" 2014
Oil on canvas, 213 x 274 cm

Painter of Light_2011_oil on linen_53 x 69 cm_800.jpg
"Painter of light" 2011
Oil on linen, 53 x 69 cm

Senate Camera 1_2014_woodcut_71 x71 cm_800.jpg
"Senate Camera 1" 2014
Woodcut, 71 x 71 cm
Angela Gram - The Past is Alive 2018 Gallery Poulsen at Art Herning 2018 Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007