WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016
 
John Jacobsmeyer_Taken_2015_oil on aluminum_111 x 111 cm_43.7 x 43.7 in_800.jpg
"Taken" 2015, oil on aluminium, 111 x 111 cm, 43.7 × 43.7 in


John Jacobsmeyer: ”Knotty Children”


Lazing around my grandparents pine cabin on summer mornings, I would gaze at the innumerable knots in the paneling. Those long stares invited fantasy or even hallucination, some knots seeming to become creatures while others appeared to be holes, perhaps sphincters. The wild figuring found in pinewood welcomed transgressions in what was, for me a very conservative family.”
John Jacobsmeyer, 2016

En verden af levende træ og sprudlende ungdom åbner sig for os, når John Jacobsmeyer inviterer os med indenfor i soloudstillingen ”Knotty Children”, der er Jacobsmeyers anden solo i Gallery Poulsen. Inspireret af Brødrene Grimms eventyr ”Hans og Grete” fra 1812 får vi her et helt nyt og opdateret billede på, hvordan uartige og besværlige børn fordriver tiden og ofte ender i tragikomiske situationer.

Hændelserne opstår ikke hvor som helst, men derimod i Jacobsmeyers absolutte kendetegn - komplekse træinteriørs og computerinspireret arkitektur. Vi kigger ind i snørklede rum og flader, som alle er bygget op af detaljerede fyrtræs-mønstre i mange forskellige farvenuancer. Det er svært ikke at lade sig betage af disse gennemarbejdede overflader og træets hypnotiserende og fortryllende effekt.

Som Jacobsmeyer selv understreger i citatet ovenfor, så har træet en helt særlig dragende struktur, hvis interne logik Jacobsmeyer har studeret siden barndommens besøg i bedsteforældrenes feriehytte bygget af fyrretræ. Paradoksalt nok, så er alle oliemalerier i ”Knotty Children” skabt på en base af aluminium. Der bliver med andre ord ikke sprunget over, hvor gærdet er lavest, når Jacobsmeyer maler sine træmotiver frem til overfladen.

Kontrasten mellem det kolde metal og det endelige varme og levende udtryk er imponerende stor. Udfordringen i den kunstneriske proces er således gjort størst og sværest mulig – en opgave som Jacobsmeyer snildt løser uden den mindste slinger i valsen.

Trods den lidt negativ klingende titel ”Knotty Children”, så mindes vi med Jacobsmeyers værker og reference til ”Hans og Grete” også om, at ungdom ikke blot trækker dovenskab, frækhed og modsigelser med sig. Modsat voksnes ofte rationelle og fornuftige fremgangsmåde, så handler unge mennesker med en befriende opfindsomhed, spontanitet og umiddelbarhed, som vi alle har godt af at blive mindet om i ny og næ. For selvom man ender i hvad der mest af alt ligner en finurlig programmeringsfejl i et computerspil, så var den spændende vej derhen helt sikkert det hele værd.

Med kvadratiske oliemalerier understreger Jacobsmeyer sin fascination af den virtuelle verden, da han netop med dette format helt ubemærket giver os et ganske særligt perspektiv, der imiterer en first-person-shooter (FPS) fra computerspil eller et observerende blik fra et overvågningskamera.

Helt eksklusivt kigger vi med fra forreste række, når Jacobsmeyer lader os komme med ind i sit forunderlig univers af udforskende ungdom, skæbnesvangre situationer og knitrende knaster!

Udstillingen består af tretten oliemalerier på aluminium i tre forskellige størrelser.

John Jacobsmeyer ankommer til København tirsdag d. 23. februar og vil være tilgængelig for interview samt tilstede til ferniseringen fredag d. 26. Februar fra 17:00-19:00. Kontakt Morten Poulsen på +45 33339396 / info@gallerypoulsen.com for nærmere aftale.

  


Lazing around my grandparents pine cabin on summer mornings, I would gaze at the innumerable knots in the paneling. Those long stares invited fantasy or even hallucination, some knots seeming to become creatures while others appeared to be holes, perhaps sphincters. The wild figuring found in pinewood welcomed transgressions in what was, for me a very conservative family.
John Jacobsmeyer, 2016

A world of vivid wood and exuberant youth unfolds when John Jacobsmeyer invites us into his solo show “Knotty Children”, which is Jacobsmeyer’s second solo at Gallery Poulsen. Inspired by The Brothers Grimm’s fairy tale ”Hansel and Gretel” from 1812 Jacobsmeyer provides us with a totally new and updated image of how naughty and troublesome children spend their time and often end up in tragicomic situations. 

The incidents occur exclusively in Jacobsmeyer’s absolute fiction – complex wooden interiors and computer inspired architecture. We look into intricate environments and scenes, all of which are built of pinewood patterns in various color tones. It’s difficult not to be impressed by these worked through surfaces and the wood’s mesmerizing and enchanting effects.

According to Jacobsmeyer’s own words in the quote above, the wood has a unique fascinating structure with an internal logic that Jacobsmeyer has been studying since his childhood, where he visited his grandparents’ pine cabin during summer vacation. Paradoxically, all oil paintings in “Knotty Children” are created on a base of aluminum. In this manner, Jacobsmeyer has by no means succumbed to the path of least resistance when he paints his wooden motifs to the metallic surface. 

The contrast between the cold metal and the final warm and vivid expression is impressively vast. In this way, the challenge in the artistic process is made the biggest and most difficult possible – an assignment that Jacobsmeyer easily solves without the slightest hitch. He transforms the man made materials back to represent the inviting natural world with the human hand.

Despite the somewhat didactic title “Knotty Children” Jacobsmeyer’s works and reference to “Hansel and Gretel” remind us that youth not only evokes laziness, audacity and gainsaying but an antonym to adult pragmatism. Unlike adult’s often rational and prudent approach, youngsters act with a liberating ingenuity, spontaneity and immediacy that we all can benefit to be reminded of from time to time. You are invited in to become lost in what resembles a whimsical programming error in a computer game, and find the excitement is the navigation of the adventure over the outcome. 

With thirteen square oil paintings Jacobsmeyer underlines his fascination of the virtual world, where he uses this exact format to give us, the viewer, a unique perspective imitating a first-person-shooter (FPS) from video games, or from the scrutinizing gaze of the surveillance camera.

Exclusively from the front row Jacobsmeyer lets us look into his marvelous universe of the exploration of youth, catastrophes, and peering knots!

The show consists of thirteen oil paintings on aluminum in three different sizes. 

John Jacobsmeyer will arrive in Copenhagen Tuesday, February 23rd and will be available for interview and present at the opening Friday, February 26th from 5-7 pm. Contact Morten Poulsen at +45 3333 9396 / info@gallerypoulsen.com for further inquiries.
 


John Jacobsmeyer: ”Knotty Children”

26.02 – 02.04
Opening Friday February 26th from 5-7 pm

Available works


 
 Press photos in high res:

John Jacobsmeyer_Taken_2015_oil on aluminum_111 x 111 cm_43.7 x 43.7 in_3000.jpg
"Taken" 2015
Oil on aluminium
111 x 111 cm, 43.7 × 43.7 in

John Jacobsmeyer_Blow Off_2015_oil on aluminum_71 x 71 cm_28 x 28 in_3000.jpg
"Blow Off" 2015
Oil on aluminium
71 x 71 cm, 28 × 28 in

John Jacobsmeyer_Patrol Meeting_2015_oil on aluminum_71 x 71 cm_28 x 28 in_3000.jpg
"Patrol Meeting" 2015
Oil on aluminium
71 x 71 cm, 28 × 28 in
Angela Gram - The Past is Alive 2018 Gallery Poulsen at Art Herning 2018 Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007