WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Margaret Bowland - Power 2016
 
Margaret Bowland_Gilt_2015_oil on linen_129.5 x 188 cm_51 x 74 in_800.jpg
"Gilt" 2015, oil on linen, 129.5 x 188 cm, 51 x 74 in
 

Margaret Bowland: ”Power”

 
I am fascinated by how little we manage to learn from history as we go through time, how much we repeat our sins again and again and again. And yet, every new day is perfectly whole and beautiful children are born to us and placed within our care. I wish that my work makes you stop and consider the eternal grace of beauty that manages to withstand and triumph over all that we do to destroy it.
Margaret Bowland, 2016

Magt, ulighed og undertrykkelse er blot et udsnit af de temaer, der står øverst på dagsordenen, når Gallery Poulsen åbner døren til Margaret Bowlands første soloudstilling i Danmark og serverer en lille bid af New Yorks pulserende kunstscene. Det er fængslende portrætter af iscenesatte menneskeskæbner, der møder os i udstillingen ”Power”. Med sine dramatiske barokke udtryk og fuldstændigt enestående talent er Margaret Bowland intet mindre end en showstopper!

Bowland arbejder med et imponerende overblik, når hun på lærred skaber menneskefortællinger på tværs af tid og kulturer. Hovedpersonerne til sine værker finder hun i sit eget liv eller på sin færden rundt i New York City. De indtager lærredet som en skuespiller på et filmset, mens Bowland med kyndig hånd iscenesætter konfliktfyldte scenarier og konstruerer portrætter af uskyldige, unge individer, der forsøger at navigere i en verden, de ikke selv har skabt.

Deres dramatiske makeup og beklædning bevidner om en tidsrejse, hvor Bowland bevæger sig gennem vidtstrakte tidsperioder, der spænder helt fra det tidlige Deccan-plateau i Indien over europæiske renæssancemalerier frem til nutidens modemagasiner. Dette kombineret med et kunstnerisk håndværk fra en nærmest svunden tid, mestrer Bowland ubesværet at gennemsyre det klassiske maleri med politisk og hierarkisk symbolik.

Udstillingen ”Power” indbyder til refleksion over det enkelte værks personlige fortælling. Værker som ”One Child”, ”Gilt” og ”Dust Up” skildrer tydeligt tvetydige konflikter og glemte fortællinger. Bowland er absolut ikke tilbageholdende med at påpege sociale uligheder eller underliggende magtstrukturer, når hun mesterligt fremmaner skæbnesvangre billeder på en baggrund af magtfulde symboler. Den smukke, kinesiske pige i ”One Child” befinder sig omgivet af pengesedler, maskeret som smukke blomster og sommerfugle. Men som et tveægget sværd beretter dollarsedlerne og de kinesiske Yuan om et forladt barn, der under Maos etbarnspolitik sendes bort til et nyt liv i en amerikansk overflod af velstand. 

Margaret Bowlands mesterligt udførte oliemalerier forfører og inviterer os helt ind i billedet, hvor vi bliver suget ind under overfladen af hovedpersonernes intense blikke, der tvinger os til at forholde os til dem og stille spørgsmålstegn ved deres skæbne.

Glæd jer til at opleve Margaret Bowlands tryllebindende og kontrastfyldte mesterværker af fuldstændig enestående kaliber!

”Power” er Bowlands første soloudstilling hos Gallery Poulsen og tæller seks oliemalerier på lærred. 

Margaret Bowland vil være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews. 
Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.
  

 
I am fascinated by how little we manage to learn from history as we go through time, how much we repeat our sins again and again and again. And yet, every new day is perfectly whole and beautiful children are born to us and placed within our care. I wish that my work makes you stop and consider the eternal grace of beauty that manages to withstand and triumph over all that we do to destroy it.
Margaret Bowland, 2016

Power, inequality and oppression are just a few of the topics on the agenda, when Gallery Poulsen opens the door to Margaret Bowland’s first solo exhibition in Denmark and serves a slice of New York's vibrant art scene. Captivating portraits of staged human destinies meet us in the exhibition "Power". With her dramatic baroque expression and astonishing unique talent Margaret Bowland is nothing short of a showstopper! 

Bowland works with an impressive overview when she on canvas creates human stories across time and cultures. The protagonists in her work are found among people in her own life or on her whereabouts around New York City. They step into the canvas as an actor on a film set, while Bowland skillfully stages scenarios of conflict and constructs portraits of innocent, young individuals, attempting to navigate in a world they did not create.

Their dramatic makeup and clothing clearly indicates a time travel, leading Bowland through vast periods of time, from the early Deccan plateau of India, to post Renaissance European painting, to today’s fashion magazine spreads. This, combined with an artistic craft from an almost bygone era, Bowland effortlessly masters to imbue classical painting with political and hierarchical symbolism. 

The exhibition ”Power” invites you to reflect on each work's personal narrative. Paintings such as "One Child", "Gilt" and "Dust Up" clearly depict ambiguous conflicts and forgotten stories. Bowland is absolutely not hesitant to point out social inequalities or underlying power structures, as she evokes fateful images on a background of powerful symbols. The beautiful Chinese girl in "One Child" is surrounded by money bills masquerading as beautiful flowers and butterflies. But as a double-edged sword, the dollar bills and Chinese Yuan recount the destiny of an abandoned child during Mao's one-child policy, who is sent away to a new life in an American abundance of prosperity. 

Margaret Bowland's masterfully executed oil paintings seduce and invite us under the surface, where we completely submerge ourselves in the intense gaze of the protagonists, forcing us to relate to them and question their fate. 

Bowland's mesmerizing masterpieces of utterly unique caliber is definitely something to look forward to!

"Power" is Margaret Bowland’s first solo exhibition at Gallery Poulsen and counts six oil paintings on canvas and linen. 

Margaret Bowland will be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery on info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.
 
 

Margaret Bowland: ”Power”

13.05 – 11.06
Opening Friday May 13th from 5-7pm

Available works 


Gallery Poulsen_logo.jpg


Gallery Poulsen 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V 
Tlf. +45 3333 9396
  
www.gallerypoulsen.com
info@gallerypoulsen.com 

Opening hours: Tuesday through Friday 12 - 17.30, Saturday 11 - 15 or by appointment
 

facebook-button-facebook-button.jpg  instagram-blue1.png  twitter.jpg
 

 
 Press photos in high res:

Margaret Bowland_One Child_2015_oil on linen_218 x 122 cm_86 x 48 in_800.jpg
"One Child" 2015
Oil on linen
218 x 122 cm, 86 x 48 in

Margaret Bowland_Gilt_2015_oil on linen_129.5 x 188 cm_51 x 74 in_800.jpg
"Gilt" 2015
Oil on linen
129.5 x 188 cm, 51 x 74 in

Margaret Bowland_Dust_2015_oil on canvas_229 x 152 cm_90 x 60 in_800.jpg
"Dust Up" 2015
Oil on canvas
229 x 152 cm, 90 x 60 in
 
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007