WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Mi Ju - Yellow Cocoon 2016
 
Friday Feast_2015_acrylic on canvas, cut paper, thread_107 x 127 cm_42 × 50 in_800.jpg
"Friday Feast" 2015, acrylic on canvas, cut paper, thread, 107 x 127 cm, 42 × 50 in


Mi Ju: ”Yellow Cocoon”


I disse korte og kolde vinterdage i København findes der ingen bedre opmuntring end den koreanske kunstner Mi Ju’s sprudlende naturuniverser fyldt med liv, lys og bevægelse. Og det er netop sådan, vi starter 2016 i Gallery Poulsen, når vi præsenterer soloudstillingen ”Yellow Cocoon”. Sidst vi viste en solo med Mi Ju var i 2013, så denne er længe ventet og ikke mindst en kærkommen og farverig kontrast til januar måneds gråvejrsdage.

Mi Ju kendetegner sig som en fantasivæsnernes arkitekt, da hun på magisk vis formår at opbygge alle sine værker af små finurlige figurer, der agerer byggesten for større komplicerede kompositioner. Som et resultat af denne unikke teknik kan man kontinuerligt gå på opdagelse i værkerne, hvor nye former, mønstre og sammenhænge konstant dukker op.

Med ”Yellow Cocoon” ledes vi ind i en åben tematik om det familiære og det hjemlige, mens den gule farve er den tydelige ”røde tråd”. Forskellige familiestrukturer og generationer skildres eksplicit i værker som ”Family Portrait”, ”Friday Feast” og ”Blue Sheep”, hvor familier af nuttede skabninger med store øjne forenes i en eksplosion af farver.

Naturen og dens forunderlige mekanismer er et uundgåeligt emne i Mi Ju’s værker, hvilket denne udstilling også vidner om. Både i stor og lille skala er naturens struktur det overordnede forbillede, hvorfra Mi Ju henter sin inspiration. Med kokonen eller puppen som billede på al begyndelses rum mindes vi om de forunderlige og mikroskopiske processer, som naturen hele tiden genererer. Normalt kan vi kan ikke se dem med det blotte øje, men i Mi Ju’s værker får vi undtagelsesvis et konkret og yderst smukt billede derpå. 

Men selvom naturen er den mest raffinerede form for struktur, vi kender, så minder Mi Ju os i den grad også om, at der side om side med naturens orden også findes kaos, drømme og magiske fænomener. Kokonens hemmelighedsfulde karakter er et godt billede på sådan et forunderligt forløb, hvor vejen fra én tilstand til en fuldstændig anden synes umådelig kort og gådefuld.

I Mi Ju’s værker udsættes vi for præcis samme form for bemærkelsesværdige vekselvirkning i fortolkningen af billedet. Bjerglandskaber bliver til moderfigurers pupiller, store fisk bliver til små hatte, og abstrakte gentagelser bliver til organiserede mønstre på en trøje. Det er en fantastisk verden at bevæge sig ind i, hvor der er oceaner af komplekse lag at dykke ned i – ikke kun i forhold til fortolkningen, men også i værkernes fysiske relieflignende gestalt, der består af lærred påført akryl, udskåret papir og tråd.

Vi åbner Mi Ju’s gule kokon op og byder jer velkommen i et sammensurium af alverdens inspirationskilder fra familiens baggrund i tekstilindustri og flora, emergensteori, Buddhistiske templer, topografisk aboriginal kunst, naturens sværm-formationer til indianske totempæle. Tænk sig at larvens lille skrøbelige og mikroskopiske bosted, kan forvandles til sådan et eksplosivt og farvestrålende makrokosmos!

Udstillingen består i alt af 15 værker; 7 akrylmalerier på lærred/hør, 6 akrylmalerier på panel og 2 værker på papir. 

Mi Ju ankommer til København torsdag d. 14. januar og vil være tilgængelig for interview samt tilstede i galleriet til ferniseringen fredag d. 15. januar fra 17:00-19:00. Kontakt Morten Poulsen på +45 3333 9396 / info@gallerypoulsen.com for nærmere aftale.
  


On these short and cold winter days in Copenhagen, there is no better encouragement than the Korean-born artist Mi Ju’s exuberantly constructed universes full of life, light, and movement. And that’s exactly how we begin 2016 at Gallery Poulsen, when we present the solo exhibition “Yellow Cocoon”. Mi Ju’s last show with the gallery was in 2013, so this show is long awaited and not least a very welcome and colorful contrast to the grey days of January.

Mi Ju could be characterized as an architect of invented natural forms. Tiny, seemingly countless quirky characters function much like the building blocks for deep, complex compositions. As a result of this unique technique, new forms, patterns and contexts continuously emerge with each exploration. 

With “Yellow Cocoon” we are drawn into an open theme of family and home, with yellow acting as the connecting ‘red thread’. Different family structures and generations are explicitly portrayed in works like ”Family Portrait”, ”Friday Feast” and ”Blue Sheep”, where creatures with immense eyes are united in an explosion of colors. 

Nature and its marvelous mechanisms are an unavoidable subject in Mi Ju's works. Both in large and small scale, nature is an ongoing theme and where Mi Ju gets her inspiration. With the cocoon or pupa as a symbolic image of all beginnings, we are reminded of the microscopic and miraculous processes that nature constantly generates. Usually we cannot see them with the bare eye, but in Mi Ju’s works we are presented a concrete, overwhelming image.

Although the nature is the most refined kind of structure, Mi Ju certainly reminds us, that side by side with this order, we find chaos, dreams and magical phenomena. The secretive character of the cocoon is an evident picture of such an amazing process, where the road from one state to a completely different one seems extremely short and enigmatic.

In Mi Ju’s works we are exposed to the exact same kind of remarkable interaction in the interpretation of the work. Mountain landscapes become one figure’s pupils, big fish become small hats, and abstract repetitions become organized patterns on a shirt. It’s a fantastical world with oceans of layers for discovery, both when it comes to the understanding of the intricacies work of the larger picture and its physical relief-like gestalt composed of canvas, acrylic, applied cut paper and thread.

We present Mi Ju’s yellow cocoon, welcoming you to a range of inspirations from the family’s background in textiles and floral design to emergence patterns, Buddhist temples, Aboriginal topographical art, swarm behavior, and Native American totems. What a wonder that the little fragile and microscopic residence of the caterpillar can be transformed into such an explosive and colorful macrocosm!

The show consists of 15 works in total; 7 acrylic paintings on canvas/linen, 6 acrylic paintings on panel and 2 works on paper.

Mi Ju will arrive in Copenhagen Thursday January 14th and will be available for interview and present at the opening Friday January 15th from 5-7 pm. Contact Morten Poulsen at +45 3333 9396 / info@gallerypoulsen.com for further inquiries.


Mi Ju: ”Yellow Cocoon”


15.01 – 20.02
Opening Friday January 15th from 5-7 pm

Available works


 
 Press photos in high res:

Friday Feast_2015_acrylic on canvas, cut paper, thread_107 x 127 cm_42 × 50 in_800.jpg
"Friday Feast" 2015
Acrylic on canvas, cut paper, thread
107 x 127 cm, 42 × 50 in

Mi Ju_Family Portrait_2015_acrylic on canvas, cut out paper, thread_183 x 147 cm_72 × 58 in_low.jpg
"Family Portrait" 2015
Acrylic on canvas, cut out paper, thread
183 x 147 cm, 72 × 58 in

Blue Sheep_2015_acrylic on canvas, cut paper, thread_107 x 127 cm_42 × 50 in_800.jpg
"Blue Sheep" 2015
Acrylic on canvas, cut paper, thread
107 x 127 cm, 42 × 50 in
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007