WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Mu Pan - Your Mother Should Know 2016
 
 Ghidorah_2016_acrylic on wood_127.5 x 325 cm_50 x 128 in_800.jpg
"Ghidorah" 2016, acrylic on wood, 127.5 x 325 cm, 50 x 128 in
 

Mu Pan: ”Your Mother Should Know” 

 
Det kommer ikke til at gå stille for sig, når Gallery Poulsen slutter sommersæsonen af med et brag og slår dørene op for slagmarken, hvor voldsomme stridigheder og skrækindjagende scenarier finder sted. I Mu Pans fabelagtigt blodige univers får vildskaben frit lejde. Som en glødende historiefortæller puster han liv i sine historier, i takt med at penselstrøgene rammer træpanelerne. Med en helt forbløffende sans for detaljer, afspejler hans visuelle udtryk både en dyb fascination af østasiatisk krigshistorie samt et iøjefaldende helstøbt håndværk.

Udstillingen ”Your Mother Should Know” byder på blodige magtkampe mellem racer, tidsaldre, kulturer og ikke mindst arter. Den kinesisk-amerikanske kunstner formår at visualisere intense krigsscener, så levende, at man foranlediges til at træde et skridt bagud for ikke at blive suget helt ind i orkanens øje. 

Mu Pan er først og fremmest optaget af den episke fortælling, og fortrinsvist af den makabre slags. Han har for længst cementeret sig selv som en af kunstscenens sværvægtere med sine enestående detaljerede og groteske opgør mellem mennesker og dyr, som i denne udstilling tager form af fortidskæmper, fabeldyr og mutanter. Ved første øjekast viser udstillingen den ene absurde krigsscene efter den anden, men den gennemsyrede dystre satire er et skalkeskjul for Mu Pans afstandstagen og misbilligelse af verden omkring ham. Lige under overfladen gemmer sig en stribe fortællinger om opgør mellem mennesker, globale konflikter og undertrykte minoriteter. 

Hvert værk er en brik i en større fortælling, der udspiller sig i Mu Pans bevidsthed, og som er den primære drivkraft i hans værkproduktion. Hver især fortæller de brudstykker af den overordnede historie, som Mu Pan udvikler værk for værk med varierende tematiseringer. 

Til denne udstilling har Mu Pan skabt serien ”Dinoasshole” som en forlængelse af hans forrige serie af kampklædte aber, der i værkerne repræsenterede historiske kinesiske krigsherrer. I Dinoasshole-serien er de store urdyr ligeledes blevet tilført menneskelig karakteristika og asiatiske ansigtstræk, der indikerer, at seriens underliggende fortælling handler om menneskets natur og udviklingen af menneskets historie.

Værket ”Dinoasshole chapter 4: Brachiosaurus” er en fortælling om racisme og menneskets indbyrdes kamp. Mu Pan har videreført de bladklædte aber fra forrige serie for at markere en relation og illustrere, at samtlige af hans værker er forbundne. Det femte værk i dinosaurserien; ”Dinoasshole chapter 5: Triceratops”, er et stærkt billede på minoriteternes kamp og viser indianerne som det historisk undertrykte mindretal i voldsomt opgør med ondsindede aliens. Mu Pan fremstiller i serien mennesket som jægeren, der jagter egne artsfæller, og siddestiller dem i værket ”Dinoasshole chapter 3: T.Rex” med den absolut mest frygtindgydende jæger over dem alle, den kødædende Tyrannosaurus Rex.

Glæd jer til at få et smugkig ind i Mu Pans forunderlige bevidsthed, hvor krig og lemlæstelse er hverdagskost. Det bliver voldsomt, blodigt og alt andet end kedeligt!

Udstillingen består af ni ækvilibristiske værker. 

Mu Pan vil være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews. 
Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.
  

 
It will not be a quiet affair when Gallery Poulsen finishes off the summer season with a bang and opens up for the battlefield, where violent conflicts and terrifying scenarios take place. In Mu Pan’s fabulously bloody universe, the ferocity flows freely. As an ardent storyteller, his stories take life as each brushstroke touches the surface of the wood panels. With an astonishing attention to detail, his visual expression reflects both a deep fascination with East Asian war history as well as a prominently seamless craftsmanship.

The exhibition ”Your Mother Should Know” features bloody power struggles between races, ages, cultures and particularly species. The Chinese-American artist is able to visualize intense war scenes so vivid that one is led to take a step backwards to avoid being completely sucked into the eye of the storm.

Mu Pan is primarily preoccupied with epic storytelling, and preferably of the macabre sort. He has long ago cemented himself as one of the art scene heavyweights with his remarkably detailed paintings of grotesque battles between humans and prehistoric animals, mutants and mythical creatures. At first glance, the exhibition shows one absurd war scene after another; however, the permeated gloomy satire is an expression for Mu Pan’s rejection and disapproval of the world he is surrounded by. Just below the surface lies a series of stories about confrontations between people, global conflicts and oppressed minorities.

Each work is a piece of a larger story that unfolds inside the mind of the artist, being the primary force in his work production. Work by work, we get fragments of the overall story, constantly developed by Mu Pan in various subjects.

For this exhibition Mu Pan has created the series ”Dinoassholes” as an extension of his previous series of riot monkeys portraying historic Chinese warriors. In the Dinoasshole-series the enormous prehistoric animals are similarly provided with human characteristics and Asian facial features, indicating an underlying story of human nature and the development of human history.

”Dinoasshole chapter 4: Brachiosaurus” is a story about racism and human rivalries. Mu Pan has brought the leaf-clad monkeys from his previous series to mark the connection and illustrate that each of his works are connected. The fifth work in the dinosaur series; ”Dinoasshole chapter 5: Triceratops”, is a powerful image of the struggles of the minorities, and shows Native Americans as a historically oppressed minority in violent combat with evil aliens. Mu Pan portrays man as the hunter who hunts his own kind, and in the piece ”Dinoasshole chapter 3: T.Rex” he compares them to the single most fearsome hunter of them all, the carnivorous Tyrannosaurus Rex.

You are in for an incredible sneak peek into Mu Pan’s marvelous mind, where war and mutilation is commonplace. It is going to be violent, bloody and anything but boring!

The exhibition consists of nine equilibristic works.

Mu Pan will be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery at info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.
 
 

Mu Pan: ”Your Mother Should Know”

12.08 – 10.09
Opening Friday August 12th from 5-7pm

AVAILABLE WORKS 


Gallery Poulsen_logo.jpg


Gallery Poulsen 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V 
Tlf. +45 3333 9396
  
www.gallerypoulsen.com
info@gallerypoulsen.com 

Opening hours: Tuesday through Friday 12 - 17.30, Saturday 11 - 15 or by appointment

 
facebook-button-facebook-button.jpg  instagram-blue1.png  twitter.jpg
 

 
 Press photos in high res:

Dinoasshole chapter 3, T.Rex_2016_acrylic on wood_61 x 91 cm_24 x 36 in_800.jpg
"Dinoasshole chapter 3: T.Rex" 2016
Acrylic on wood
61 x 91 cm, 24 x 36 in

Dinoasshole chapter 5 triceratops_2016_ acrylic on wood_61 x 91 cm_24 x 36 in_800.jpg
"Dinoasshole chapter 5: Triceratops" 2016
Acrylic on wood
61 x 91 cm, 24 x 36 in

White Buffalo_2016_acrylic on wood panel_91 x 122 cm_36 x 48 in_800.jpg
"White Buffalo" 2016
Acrylic on wood panel
91 x 122 cm, 36 x 48 in

Ghidorah_2016_acrylic on wood_127.5 x 325 cm_50 x 128 in_800.jpg
"Ghidorah" 2016
Acrylic on wood
127.5 x 325 cm, 50 x 128 in
 
 
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007