WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015
 
Academy_Vollo_flyer 2.jpg


Efteråret i Gallery Poulsen bringer et helt nyt tiltag, når vi præsenterer tre nyuddannede Masters of Fine Art fra New York Academy of Art: Abigail Schmidt, Shangkai Kevin Yu og Stephen Vollo. I samråd og samarbejde med kunstner Jean-Pierre Roy (Professor), David Kratz (President) og Peter Drake (Dean of Academic Affairs) fra NYAA har vi udviklet denne kuratoriske ramme, så vi har muligheden for at vise jer de nyeste og bedste talenter. Og det gælder ikke kun for 2015, for konceptet er planlagt som en årligt tilbagevendende begivenhed.

New York Academy of Art er en anerkendt institution, der kendetegner sig ved at kombinere intensiv teknisk uddannelse med aktiv kritisk diskurs. Akademiet fungerer som et kreativt og intellektuelt samlingspunkt for kunstnere, der dedikerer sig til veludført figurativ kunst. Med andre ord – vi deler mange interesser med denne institution og det er netop derfor, at vi begyndte dette frugtbare samarbejde. 

Adskillige af vores kunstnere er allerede forbundet til denne velrenommerede skole, så NYAA er ikke et fuldstændigt nyt territorium for os. John Jacobsmeyer, Mu Pan og Jean-Pierre Roy arbejder alle som undervisere og vejledere inden for henholdsvis tryk, tegning og maleri. Derudover er det også herfra, at Jean-Pierre Roy tog sin kandidat.

Under vores tur til New York i marts måned besøgte vi NYAA, hvor vi udvalgte og inviterede Abigail Schmidt, Shangkai Kevin Yu og Stephen Vollo til at vise deres værker i Gallery Poulsen. De to sidstnævnte kunstnere Kevin Yu og Vollo modtog i 2014 et helt særligt stipendium fra The Chubb Group of Insurance Companies, som kun tre fra hver årgang udvælges til at få. Dette gav dem yderligere et år til at videreudvikle deres færdigheder i, samt muligheden for at kunne virke som undervisningsassistenter og mentorer. Vi er meget begejstrede for at kunne præsentere disse tre talenter for jer og ikke mindst for at kunne give jer muligheden for at opdage tre unge og yderst dygtige malere, der alle arbejder med veludført figurativt og perspektivrigt maleri.

Abigail Schmidt opererer ved første øjekast inden for genren historisk maleri, men hvis du kigger nærmere efter, finder du en masse dragende tvist som udmagrede heste og anti-heroiske soldater, der utvivlsomt gør hendes værker nyskabende og nutidige. På en bizar men dog overbevisende måde blander Schmidt usammenhængende elementer som amerikansk landskab med tyske soldater, hvilket resulterer i absurde allegorier om forfald og uro.

Helt modsat Schmidt indlejrer Shangkai Kevin Yu ikke objekter i sine kompositioner på en diskret måde. Med flyvende elementer som en stol, en nøgen kvindekrop og åbenlyst manglende elementer trækkes vi ind i en uforklarlig og forunderlig verden. Kevin Yu blander både objekter og maleteknikker, som vi ofte ikke forbinder med hinanden, hvilket giver os nogle interessante udtryk både når det gælder mediet maleri, det umiddelbare bogstavelige udtryk og den symbolske fortælling i værket.

Med en helt tredje og anderledes tilgang repræsenterer Stephen Vollo det forventelige, det genkendelige og det hjemlige i sine stille og gennemarbejdede malerier. Som en nulevende Vilhelm Hammershøi formår han at vise os nye aspekter af nutidens hverdagsliv. Yderst omhyggeligt maler Vollo henholdsvis en tom forladt seng og ryggen af en bedstemorfigur med så tykke lag af maling, at de endelige værker fremstår som delikate, rolige og ikke mindst smukke relieffer. 

Velkommen til tre nyudklækkede og meget interessante talenter fra den pulserende kunstscene i New York. Med færdigheder som dem, er det kun et spørgsmål om meget kort tid, før disse spirer rodfæster sig solidt på den internationale kunstscene!

Udstillingen består af seks oliemalerier i forskellige størrelser.
Abigail Schmidt ankommer onsdag d. 16. september og vil være til stede til ferniseringen fredag d. 18. september fra 17:00-19:00.
 


This fall at Gallery Poulsen we kick of an annual returning concept, when we present three new Masters of Fine Art graduates from New York Academy of Art: Abigail Schmidt, Shangkai Kevin Yu and Stephen Vollo. In consultation and collaboration with our in house artist Jean-Pierre Roy (Professor), David Kratz (President) and Peter Drake (Dean of Academic Affairs) from NYAA we have developed this curatorial frame to be able to give you the newest and best talents.

New York Academy of Art is well known for its ability to combine intensive technical training in the fine arts with active critical discourse. It serves as a creative and intellectual center for all artists dedicated to highly skilled, conceptually aware figurative and representational art. In other words – we do share a lot of interests with this institution and that’s exactly why we began this fruitful cooperation.

However, several of our artists are connected to this highly regarded institution, so NYYA is definitely not a completely alien territory for us. John Jacobsmeyer, Mu Pan and Jean-Pierre Roy all work as teachers and instructors in respectively printing, drawing and painting. Furthermore this is the academy where Jean-Pierre Roy earned his master’s degree.

While we were in New York City in March we visited NYAA where we carefully selected and invited Abigail Schmidt, Shangkai Kevin Yu and Stephen Vollo to show their works in Gallery Poulsen. In 2014 the latter two artists Kevin Yu and Vollo received a special grant from The Chubb Group of Insurance Companies, which is only given to three graduate students annually. This gave them an additional year to expand the breadth and depth of their artistic prowess while serving as teaching assistants and mentors. We are very pleased to show you these three talents and give you the opportunity to discover new young gifted painters in the genre of figurative, representational and well-crafted art.

Abigail Schmidt operates at first sight within the frame of historical painting, but if you look closer you will find a lot of alluring twists like emaciated horses and anti-heroic soldiers that undoubtedly makes her works innovative and contemporary. In a bizarre but very convincing way Schmidt mixes unconnected elements like American landscapes with German soldiers resulting in absurd allegories of decline and turmoil.

Shangkai Kevin Yu, on the other hand, doesn’t embed objects in his composition discreetly. With flying elements like a chair, a naked female body and obviously missing elements we are drawn into a world of the inexplicable. Kevin Yu mixes both objects and technics that we usually do not connect, which leaves us with interesting expressions when it comes to the media painting, as well as the obvious visual expression and the overall narrative of the work.

With yet a different approach than the two artists above Stephen Vollo represents the expected, familiar and domestic in his quiet and worked through paintings. As a kind of living Vilhelm Hammershøi he manages to show us new aspects of contemporary everyday life. Vollo paints an empty bed and the back of a grandma figure meticulously with heavy layers of paint, which turns them into delicate, calm and not least beautiful reliefs.

Welcome to three highly interesting and emerging talents from the vibrant art scene of New York City. With skills like that, it’s only a matter of a very short period of time before these sprouts become solidly rooted in the international art scene!

The show consists of six oil paintings in various sizes. 
Abigail Schmidt arrives Wednesday September 16th and will be present at the opening Friday 18th from 5-7 pm.
 

New York Academy of Art & Gallery Poulsen: "Graduates"


Featuring: Abigail Schmidt (US), Shangkai Kevin Yu (US), Stephen Vollo (US)
18.09 – 31.10
Opening reception Friday September 18th from 5-7 pm

Available works


 
 Press photos in high res:

Abigail Schmidt_The Sunless Absurdity of Self Destruction_oil on canvas_152.4 x 302.8 cm_60 x 120 in_800.jpg
Abigail Schmidt:
”The Sunless Absurdity of Self Destruction”
2015
Oil on canvas
152.4 x 302.8 cm, 60 x 120 in

Shangkai Kevin Yu_The Pool, the Cloth, and the Nude_2014_oil on canvas_149 x 244 cm_58.5 x 96 in_800.jpg
Shangkai Kevin Yu:
”The Pool, the Cloth, and the Nude”
 2014
Oil on canvas
149 x 244 cm, 58.5 x 96 in

Stephen Vollo_Bed_2014_oil on canvas over panel_129.5 x 215.5 cm_51 x 84.75 in_800.jpg
Stephen Vollo:
”Bed”
 2014
Oil on canvas over panel
129.5 x 215.5 cm, 51 x 84.75 in
Angela Gram - The Past is Alive 2018 Gallery Poulsen at Art Herning 2018 Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007