WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016
 
Facebook cover.jpg
 

For et år siden slog vi dørene op for et helt nyt udstillingskoncept, da vi i samarbejde med det velrenommerede kunstakademi New York Academy of Art (NYAA) håndplukkede tre lovende talenter, der fik muligheden for at vise deres værd i Gallery Poulsen. Udstillingen var ikke blot en bragende succes, men flere af kunstnere kan atter opleves, når de viser deres soloudstillinger i 2017.

Vi har derfor endnu engang rettet et skarpt blik over Atlanten, hvor vi med et kyndigt øje og glubende nysgerrighed har gennemtrevlet NYAAs store talentpulje i søgen efter de absolut bedste og mest lovende upcoming kunstnere. I givtigt samråd med Peter Drake (Dean of Academic Affairs) og Wade Schuman (Director of Painting) er valget faldet på fire unge stjernefrø. Angela Gram, Jaclyn Dooner, Taylor Schultek og Jiannan Wu besidder hver især et helt særpræget kunstnerisk udtryk af ’je ne sais quoi’ – en tydelig distinktiv kvalitet i deres arbejde.

Med udstillingen ”Graduates 2016” giver vi et direkte indblik i, hvad der rører sig blandt de helt unge på den stærkt pulserende kunstscene i New York, når Dooner, Gram, Schultek og Wu indtager udstillingsrummet med skarpe, figurative perspektiver og øjensynlig teknisk snilde. De har formået at skabe fire unikke universer, der komplimenterer hinanden særdeles godt. På tværs af æstetisk tilgang og personlige udtryk opstår en række hemmelige rum i udstillingen, som publikum inviteres til at snige sig ind i. Døre, vinduer, gange, tomme gader og fragmenterede virkeligheder skaber tilsammen en tillokkende mystik, der tvinger os til at stille spørgsmålstegn ved det umiddelbart genkendelige.

Ved første øjekast bærer Jaclyn Dooners værker præg af at være smukke perspektivmalerier, men hun byder på mere end blot, hvad øjet ser. Dooner er meget optaget af at skabe rum, hvor kontraster kan opstå: Nærvær og fravær, fortid og nutid, lys og skygge. Ubesværet leger hun med modsætningerne, der kommer til syne i hendes afdæmpede og begrænsede farvevalg. Vi ser kun et udsnit af hendes rum, hvilket giver os følelsen af at stå og lure direkte ind i intimsfæren i nogens hjem.

Angela Gram arbejder ligeledes med fragmenter af en ellers genkendelig virkelighed, dog i ordets bogstaveligste forstand. Gram har skabt fire forvrængede værker af en ellers naturlig verden, der splittes i mærkelige og surrealistiske figurer. Hun udfordrer vores gængse opfattelse af den maleriske natur. Her er ikke blot tale om et æstetisk spredt puslespil, men i de mange lag oplever vi naturens vildskab, der brik for brik blive spredt ud i en moderne vestlig kontekst. 

På Taylor Schulteks lærred mødes virtual reality med graffitikulturen i et meget fint visuelt sammenkog. Med sikker pensel illustrerer han en række tilsyneladende øde gyder og forladte rum. De diskret indlejrede, men dragende glimt af lys afslører dog, at der ikke er tale om komplet mennesketomhed. Tværtimod er de et udtryk for menneskets aftryk på verden. De enkelte lysstrejf varsler liv lige rundt om hjørnet, inde bag døren og dér under trappen.

Med det underjordiske rum som omdrejningspunkt, har kinesiske Jiannan Wu skabt et imponerende skulpturelt bygningsværk af dimensioner. En fantastisk detaljeret halvanden meter høj metrostation har indtaget udstillingsrummet. Under titlen ”New York New York” er værket elegant udformet som et storslået klassik relief, men den skarpe beskuer vil hurtigt bemærke satiren i de mange scenarier, der udspilles i skulpturens fire niveauer. Metroen er blevet et fast samlingspunkt for et væld af mennesker, der på tværs af samfundslag sidder skulder mod skulder, indtil de forlader denne midlertidige virkelighed og returnerer til deres egen dagligdag uden at se tilbage.

Glæd jer til at opleve endnu en sprød bid af New York, når vi serverer fire nye stjernefrø og giver jer muligheden for at være med fra start! 

Udstillingen består af 12 oliemalerier og to skulpturelle værker.
Alle fire kunstnere vil være til stede til ferniseringen fredag d. 16. september kl. 17:00-19:00
Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.
 


One year ago, we presented a brand new exhibition concept in collaboration with the renowned art academy New York Academy of Art (NYAA) where we handpicked three promising talents and gave them the opportunity to show their skills in Gallery Poulsen. Not only was the exhibition a resounding success, several of the artists will return to show their solo exhibitions in 2017.

Thus, we have once again looked across the Atlantic, thoroughly scrutinizing the talent pool of NYAA with proficient eyes and ferocious curiosity in our search for the absolute best and most promising upcoming artists. Having consulted Peter Drake (Dean of Academic Affairs) and Wade Schuman (Director of Painting), we chose to invite four bright young talents. Angela Gram, Jaclyn Dooner, Taylor Schultek and Jiannan Wu each possess a very distinct artistic expression of ’je ne sais quoi’ – a clear and remarkable quality in their work.

With the exhibition ”Graduates 2016” we give you direct insight into the latest trends among the young art in the highly vibrant art scene in New York, when Dooner, Gram, Schultek and Wu take on the gallery space with their sharp figurative perspectives and evident technical skills. They have managed to create four unique realms that compliment each other extremely well. Across aesthetic approach and personal expression emerges an array of hidden spaces in the exhibition, which the audience are invited to sneak into. Doors, windows, hallways, empty streets and fragmented realities create an alluring mystique that compels us to question the otherwise recognizable.

At first glance, Jaclyn Dooner’s works seem characterized as beautiful perspective paintings, but she offers more than what meets the eye. Dooner is very preoccupied with creating spaces where contradictions occur: presence and absence, memory and present moments, light and shadow. She plays effortlessly with the contradictions that occur by using a limited and subtle color palette. We see only a small part of the entire room, giving us a feeling of lurking directly into the intimate space that is someone’s home.

Angela Gram is similarly working with fragments of an otherwise identifiable reality, however, in a more literal sense. Gram has created four distorted works of an else ways natural world that she splits into strange and surreal shapes. She challenges the way we understand the picturesque scenery. This is not merely an aesthetic scattered puzzle, but in her many layers we experience nature's savagery, which is spread out in a modern Western context, piece by piece.

Virtual reality meets graffiti culture in a very fine visual concoction in Taylor Schultek’s canvas. With a firm brush he illustrates a number of seemingly deserted alleys and abandoned spaces. The discreetly embedded, yet alluring glimmers of light reveal, however, that they are not desolated spaces. On the contrary, they are an expression of man's imprint on the world. Each beam of light heralds life just around the corner, behind the door and right there under the stairs.

With the underground space being his focal point, Chinese Jiannan Wu has created an impressive sculptural edifice of great dimensions. A fantastic detailed 60-inch tall underground station has captivated the gallery space. The piece titled "New York New York" is elegantly created as a magnificent classical relief, but the keen observer will quickly note the satire within the many scenarios played out in the four levels of the sculpture. The subway has become a regular space for a multitude of people, across all levels of society, seated shoulder to shoulder, until they leave this temporary reality and return to their daily lives without looking back.

You are in for a deliciously crisp slice of New York, when we serve four new talents, and thereby give you the opportunity to get involved from the very beginning!

The exhibition consists of 12 oil paintings and two sculptures.
All four artists will be present at the opening on Friday September 16th from 5-7pm.
Contact the gallery at info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.

 

New York Academy of Art & Gallery Poulsen: "Graduates 2016"


Featuring: Angela Gram (US), Jaclyn Dooner (US), Jiannan Wu (CH) and Taylor Schultek (US)
16.09 – 08.10
Opening reception Friday September 16th from 5-7 pm

AVAILABLE WORKS Gallery Poulsen_logo.jpg


Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V. 
Tlf. +45 3333 9396
  
www.gallerypoulsen.com
info@gallerypoulsen.com 

Opening hours: Tuesday through Friday 12 - 17.30, Saturday 11 - 15 or by appointment

facebook-button-facebook-button.jpg  instagram-blue1.png  twitter.jpg
 

 
 Press photos in high res:

Jaclyn Dooner_15 Seville Ave, Chair_2016_oil on linen_46 x 61 cm_18 x 24 in_800.jpg
Jaclyn Dooner:
"15 Seville Ave, Chair"
 2016
Oil on linen
46 x 61 cm, 18 x 24 in

Taylor Schultek_A Means to Overcome_2016_oil on board_40.5 x 51 cm_16 x 20 in_800.jpg
Taylor Schultek: 
"A Means to Overcome"
 2016
Oil on board
40.5 x 51 cm, 16 x 20 in

Angela Gram_ Fawn_2016_oil on canvas_76 x 76 cm_30 x 30 in_800.jpeg
Angela Gram: 
"Fawn"
 2016
Oil on canvas
76 x 76 cm, 30 x 30 in

Jiannan Wu_New York New York 1_2016_resin_28 x 129.5 x 152 cm_11 x 51 x 60 in_800.jpg
Jiannan Wu:
"New York New York"
 2016
Resin
28 x 129.5 x 152 cm, 11 x 51 x 60 in
 
 
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007