WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017
       
 Pressrelease.jpg
 

New York Academy of Art & Gallery Poulsen: "Graduates 2017"

 
Det er med stor begejstring, at vi sparker sensommeren i gang med udstillingen ”Graduates 2017” – en årligt tilbagevendende begivenhed, vi har set frem til at præsentere. For tredje år i træk har vi nøje udvalgt og håndplukket seks knivskarpe, talentfulde dimittender fra det velrenommerede kunstakademi New York Academy of Art (NYAA). Efterspørgslen på de nyeste og mest innovative tendenser, der spirer frem på New Yorks pulserende kunstscene er på sit højeste, og vores kollaboration med NYAA giver os muligheden for at kunne introducere seks lovende unge kunstnere indenfor vores egen kuratoriske ramme, hvorfra deres talent virkelig kan få lov at blomstre. 

I tæt samarbejde med Peter Drake (Dean of Academic Affairs) og Wade Schuman (Director of Painting) fra NYAA, har vi inviteret Benjamin Craig, Jessica VanDenburg, Jorge Vascano, Lilla Dent, Rebecca Orcutt og Sarah Szabo til at indtage Den Brune Kødby med perspektivrige malerier, solide farvepaletter og begavede tankespind. ”Graduates 2017” viser ikke blot et udsnit af, hvad der rører sig i New York lige nu, men seks forskellige visuelle universer, der smelter sammen i rummet og udfolder sig for øjnene af os. En gensidig underliggende melankolsk stemning både drager og forcerer os til at træde ind i genkendelige scener fra hverdagen, men under overfladen ulmer det.

Kontrastfyldte og polariserede relationer er et gennemgående tema i udstillingen. Kontrasterne er i særdeleshed præmissen i Benjamin Craigs to værker, hvor det manuelle og intellektuelle, det klare og det dunkle, forudsigeligheden og det arbitrære opstår bag et subtilt slør, der dækker over en dyrisk, rå fortælling, overladt til beskueren at aflæse.

Jessica VanDenburg og Lilla Dent opererer begge med en temporal tilgang præget af nostalgi og tungsind. VanDenburgs Americana-serie, skabt af ikoniske og symbolske amerikanske billeder, viser arbejderklassen, der tidligere fremstod monumental og heroisk, men som nu står tilbage kriseramt og i forfald. Hvor blev den amerikanske drøm af?
Dents magiske, nostalgiske, endog uhyggelige rum, sender os helt tilbage til barndomsværelset – et sted der emmer af både fortrolighed og dæmrende mærkværdighed i takt med, at vi distancerer os fra fortiden. Men efterlader vi det nogensinde helt?

Omdrejningspunktet for Jorge Vascanos portrætserie er en vedvarende nysgerrighed og fascination af den smukke kompleksitet, der udgør mennesket. Gennem en diversitet af udtryk, materialer og personligheder udforsker han de flygtige indre kvaliteter, der gør os unikke. Portrætterne bliver personificerede kanaler, hvorigennem både Vascano og vi kan opdage vores egne træk afspejlet i deres.

Rebecca Orcutts fem oliemalerier skildrer hverdagens absurditet og fiaskoer, særligt i relationerne mellem mennesker. I forskellige patetiske situationer synes personerne at være bestemt til at fejle, men trods det forsøger de alligevel at finde en mening, og synker derfor ned i en håbløs uendelig venteposition.
På Sarah Szabos lærreder oplever vi ligeledes mennesker placeret i isolerende omgivelser. Med silkebløde penselstrøg mestrer Szabo at skabe et surrealistisk landskab af visualiseret videnskab, der i sin farveskala fremstår guddommeligt delikat. 

Byd velkommen til vores seks sprøde og dugfriske talenter fra The Big Apple og grib muligheden for at følge dem helt fra starten!

Udstillingen består af 16 blændende værker på lærred, panel og metalbeklædning.
Kunstnerne vil være til stede til ferniseringen fredag d. 18. august kl. 17:00-19:00
Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.
  

 
It is with great pleasure that we kick off the fall season by introducing ”Graduates 2017” – an annual recurring exhibition concept we have been looking forward to presenting. For the third consecutive year, we have carefully selected and handpicked six razor-sharp, talented graduates from the renowned New York Academy of Art (NYAA). The high demand for the latest and most innovative trends emerging on New York's vibrant art scene is increasing and our collaboration with NYAA gives us the opportunity to announce six promising young artists within our own curatorial framework from which their talent can really blossom.

In close collaboration with Peter Drake (Dean of Academic Affairs) and Wade Schuman (Director of Painting) from NYAA, we have invited Benjamin Craig, Jessica VanDenburg, Jorge Vascano, Lilla Dent, Rebecca Orcutt and Sarah Szabo to conquer the Brown Meatpacking District with well-crafted perspectives, solid color palettes and clever figments. Not only does "Graduates 2017" show an extract of what is trending in New York right now, but also, six different visual realms merge together and unfold before our eyes. A mutual underlying melancholy draws us in as well as urge us to enter seemingly recognizable scenes from everyday life. But underneath the surface, something is smoldering.

Contrasting and polarized relationships are ongoing themes in the exhibition. Particularly naturally occurring contrasts are the main premise of Benjamin Craig's two pieces, where the manual and intellectual, the clear and the dark, predictability and arbitrary arise from a subtle veil, covering a brutish raw story, left for the viewer to decipher. 

Jessica VanDenburg and Lilla Dent both operate with a temporal approach, characterized by nostalgia and despair. VanDenburg’s Americana series, created by iconic and symbolic American images, are memories fused with brand name image of an emerging American culture of the time. The working class is no longer seen as a heroic monumental figure, but a struggling social class set against a post war time era. What happened to the American dream?
Dent's magical, nostalgic, even uncanny space, transfers us back to our childhood bedroom - simultaneously of great familiarity and dawning strangeness, as we distance ourselves from the past. But do we ever fully leave it behind?

The focal point of Jorge Vascano's series of portraits is a persistent curiosity and fascination with the beautiful complexity that comprise a human being. Through a variety of expressions, materials and personalities, he explores the ambiguous inner qualities that make us unique. His portraits become personalized channels through which both Vascano and we can find traits of our own reflected in theirs.

Rebecca Orcutt’s five oil paintings depict absurdity and failures of daily life, particularly in the relationships between individuals. In different pathetic situations, these figures seem destined to fail, but they still try to find meaning and therefore sink into a hopeless infinite waiting position.
In Sarah Szabo's canvases we continue to experience people placed in isolated environments. With silky brush strokes, Szabo masters to create a surreal landscape of visualized science, in a color scale that make them appear divinely delicate.

Bid a warm welcome to our six emerging talents from The Big Apple and grab the opportunity to follow them right from the start!

The exhibition consists of 16 dazzling paintings on linen, panel and metal sheathing.
The artists will be present at the opening on Friday August 18th from 5-7pm.
Contact the gallery at info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.
 

New York Academy of Art & Gallery Poulsen: ”Graduates 2017”

Featuring: Benjamin Craig, Jessica VanDenburg, Jorge Vascano, Lilla Dent, Rebecca Orcutt and Sarah Szabo
18.08 – 16.09
Opening Friday August 18th from 5-7pm

 


Press photos in high res:

Benjamin Craig_GOAD_2017_oil on linen_300 x 89 cm_118 x 35 in_800.jpg
Benjamin Craig: "GOAD" 2017
Oil on linen
300 x 89 cm, 118 x 35 in

Rebecca Orcutt_See You Around_2017_oil on canvas_122 x 183 cm_48 x 72 in_800.jpg
Rebecca Orcutt: "Some Place We Said We’d Go" 2017
Oil on canvas
122 x 183 cm, 48 x 72 in

Jorge Vasquez_Crossing the Bridge_2016_oil on linen_152 x 127 cm_60 x 50 in_800.jpg
Jorge Vascano: "Crossing the Bridge" 2016
Oil on linen
152 x 127 cm, 60 x 50 in

Jessica Vandenbrug_The Aftermath_2017_oil on linen_244 x 183 cm_96 x 72 in_800.jpg
Jessica VanDenburg: "The Aftermath" 2017
Oil on linen
244 x 183 cm, 96 x 72 in

Lilla Dent_Transition_2017_multimedia on paper_152 x 213 cm_60 x 84 in_800.jpg
Lilla Dent: "Transition" 2017
Multimedia on paper
152 x 213 cm, 60 x 84 in

Sarah Szabo_Rise of Life_2017_oil on linen_122 x 158 cm_48 x 62 in_800.jpg
Sarah Szabo: "Rise of Life" 2017
Oil on linen
122 x 158 cm, 48 x 62 in
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007