WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting
 
 Webflyer_Verlato.jpg
 

Nicola Verlato: ”New Methodological Foundations for Contemporary Painting” 


En falleret computer-hacker sætter sig for at generobre rettighederne til sit eget software, men bliver suget ind i computerprogrammet. For at undslippe den digitale verden, må han stå ansigt til ansigt med ondsindet malware, der tager menneskeform og udfordrer ham til kamp. Tron kommer ham til undsætning og sammen bekæmper de systemet.

Science fiction filmen ”Tron” fra 1982 formåede, med sin banebrydende brug af computergenererede billeder (CGI), at plante et frø i Nicola Verlatos bevidsthed, da han så den slående lighed mellem grafikken i filmens special effects og geometrien i renæssancens perspektivtegninger. Tanken har aldrig sluppet ham, og siden starten af 1990erne har han arbejdet kompromisløst på at knække koden og skabe en helt ny metodologi for det figurative maleri ved at implementere digital CGI software. Resultatet kan vi nu præsentere i Verlatos spektakulære tværkunstneriske soloudstilling "New Methodological Foundations for Contemporary Painting", hvor moderne 3D teknologi møder det figurative maleri på lærredet - og ren magi opstår!

Udrustet med et håndværk på niveau med de store klassiske mestre samt en usædvanlig skarp fremsynethed, har Nicola Verlato konstrueret en kompleks augmented reality – et udvidet lag af virkeligheden med udgangspunkt i det figurative maleri kombineret med virtuel data, der sætter vores sanser på prøve og udfordrer vores opfattelse af det, vi ser foran os.

I bedste stil med kultfilmen Tron bliver vi suget ind i udstillingen gennem Verlatos absolut mest overdådige mesterværk, "Studio for the lower portion of Hooligans", der med sine 240 x 270 cm sender os direkte ind i hans helt egen konstruerede verden af hooligans, skatere og geometriske figurer, der bryder overfladen og fører os helt ind i værkernes inderste rum, hvor vi virkelig kan gå på opdagelse. Gennem forskellige visuelle kapitler skildrer han en række menneskekroppe, udformet i en æstetik, der trækker tydelige historiske referencer til renæssancens kunstneriske tradition. Kroppene og deres relation til rummet omkring dem er de bærende elementer i den gennemgående fortælling, der udspiller sig i takt med, at skulpturerne vrister sig løs af deres piedestaler og udfolder sig for øjnene af os. 

Seks storslåede sorte oliemalerier illustrerer værk for værk, hvorledes de figurative elementer insisterende bryder ud af den abstrakte overflade. Henover de seks lærreder kommer flere elementer langsomt til syne i mørket, heriblandt det berømte Mazzocchio-perspektiv, udødeliggjort af de store italienske renæssancemalere Piero Della Francesca og Paolo Uccello, der gennem præcise og matematisk udformede tegninger forudså vor tids digitaliserede og geometriske parallelverdener. Verlatos svævende kroppe lander langsomt, men sikkert på et geometrisk ornamenteret gulv, efter samme matematiske principper som hans historiske forgængere. 

Hybridværket ”The Merging” er et vedvarende projekt af maleri, lyd og ikke mindst teknologi. Gennem en digital app til smartphones indbydes vi til at udforske og nærstudere fire af udstillingens skulpturer i 3D. The Merging projekterer et digitalt billede, programmeret af Verlato, hvori samtlige figurer fra de øvrige værker udspringer, som et epicenter for hele udstillingen.

Nicola Verlato har skabt en fuldkommen spektakulær visuel oplevelse, der sprænger rammerne for noget andet udstillingskoncept, vi tidligere har vist. Træd indenfor i et uendeligt rum af sublim detaljerigdom, hvor renæssancens vingesus er allestedsnærværende. 

Udstillingen viser to tegninger, ti oliemalerier, fem skulpturer, en videoprojektion samt app’en ”The Merging”, der vækker fire af skulpturerne til live. Find app'en i App Store på din smartphone.
Nicola Verlato vil være til stede under ferniseringen og tilgængelig for interviews. Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. +45 33 33 93 96 for nærmere information.
  

 
A failed computer hacker sets out to retrieve the rights to his own software, but is sucked into the computer program. In order to escape the digital world, he must face a malicious malware that takes human shape and challenges him to battle. Tron comes to his rescue and together they fight the system.

With its cutting-edge use of computer-generated imagery (CGI), the science fiction cult classic ”Tron” planted a seed in the mind of Nicola Verlato back in 1982, as he recognized a striking resemblance between the vector graphic of the movie’s special effects and the perspective drawings of the early renaissance artists. The thought never left him and since the early 1990s he has worked uncompromisingly towards cracking the code and creating a completely new methodology for the figurative painting by implementing digital CGI software. We are now proud to present the result in Verlato's spectacular solo exhibition "New Methodological Foundations for Contemporary Painting", where modern 3D technology meets the figurative painting on canvas - and pure magic occurs!

Endowed with a craftsmanship on the level of the masters of classic painting as well as an unusually sharp foresight, Nicola Verlato has designed a complex augmented reality – an expanded layer of reality based on the figurative painting combined with virtual data that puts our senses to the test and challenges our perception of what we see in front of us.

In line with the movie ”Tron”, we are sucked into the exhibition through Verlato’s grandiose 95 x 291 inch masterpiece "Studio for the lower portion of Hooligans” that sends us directly into his very own constructed world of hooligans, skaters and geometric figures that break the surface and leads us all the way into the innermost space of the artworks where we can really start exploring. Articulated through various visual chapters, he portrays a number of human bodies, aesthetically shaped with the clear intention of resuming and restructuring within the tradition of western classicism. The depicted bodies and their connection to the space surrounding them serve as the principal elements in the overall narrative that unravel as the sculptures rise from their pedestals and unfold right before our eyes.

Six magnificent black oil paintings illustrate how the figurative elements insistently break out of the abstract surface. Across the six canvases, several elements slowly appear in the dark, including the famous Mazzocchio perspective, immortalized by the great Italian Renaissance painters Piero Della Francesca and Paolo Uccello, who predicted the digitized and geometric parallel worlds of our age through meticulous and mathematically designed drawings. Verlato’s floating bodies land slowly but surely on a geometric ornamental floor, based on the same mathematical principles as his historical predecessors.

The hybrid project ”The Merging” is a continuous project that includes painting, sound and technology. Through a digital app for smartphones, we are invited to explore and examine four sculptures in the exhibition, awakening in the 3D projection of the app. ”The Merging” projects a digital image, programmed by Verlato, in which all other elements of the show originate as an epicenter for the entire exhibition.

Nicola Verlato has created a truly spectacular visual experience that go far beyond the framework of any other exhibition concept we have previously shown. Step inside an infinite space of sublime detailing, where the breath of Renaissance is ubiquitous.

The exhibition shows two drawings, ten oil paintings, five sculptures, a video projection as well as the app "The Merging" through which four of the sculptures come to life. Find the app in App Store on your smartphone.
Nicola Verlato will be present at the opening and available for interviews. Contact the gallery at info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.
 

Nicola Verlato: ”New Methodological Foundations for Contemporary Painting”

05.05 - 10.06
Opening Friday May 5th from 5-9pm

AVAILABLE WORKS


Press photos in high res:

Nicola Verlato_Untitled 1_2017_oil on linen_91 x 163 cm_36 x 64 in_800.jpg
"Untitled" 2017
Oil on linen
91 x 163 cm, 36 x 64 in

Nicola Verlato_Obversion Nr. 9_2017_oil on linen_122 x 91 cm_48 x 36 in_800.jpg
"Obversion Nr. 9" 2017
Oil on linen
122 x 91 cm, 48 x 36 in

large drawing_800.jpg
"Studio for the lower portion of Hooligans" 2017
Charcoal on canvas
240 x 720 cm, 95 x 291 in 

THE MERGING_800.jpg
"The Merging" 2017
Inkjet eco solvent print on 265 grms MLFD grafiprint paper, edition of 30
110 x 46 cm, 43 x 18 in


File_000 (1)_800.jpg
Still from the app "The Merging"
Sculpture and 3D projection
Find the app in App Store
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007