WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016
 
Tom Sanford_Perks Tooth Still Life (Chronic City)_2016_oil on canvas_142 x 122 cm_56 x 48 in_800.jpg
Tom Sanford: "Perkus Tooth Still Life (Chronic City)" 2016, oil on canvas, 142 x 122 cm, 56 x 48 in
 

Poulsen's Fifteen: "New Art from New York - part VII"

 

”You look like goddamn rat pack!”
- Lauren Bacall i 1955, da hun utilsigtet navngav den berygtede Hollywoodbande, der udgjorde de originale Ocean’s Eleven.

Sinatra gjorde det i 1960 - Clooney gjorde det i 2001 - Poulsen gør det i 2016! 
I 1960 samlede Frank Sinatra sit Rat Pack og pustede liv i rollen som Danny Ocean, den mest karismatiske charmør i Las Vegas, i den originale Ocean’s Eleven, hvor han sammen med sine kumpaner begik et mesterligt udført kup i byens største kasinoer. George Clooney gjorde ham kunsten efter i 2001, hvor han med sit slæng af kammesjukker endnu engang slap Ocean’s Eleven løs i Las Vegas med ambitiøse planer og intelligente spidsfindigheder.

Inspireret af kultfilmene, har Gallery Poulsen denne sommer håndplukket sit eget stjernehold af de mest drevne og karismatiske kunstnere til at begå et nøje planlagt kup, udført på én enkelt aften! Vi spiller med høje indsatser, men risikoen er værd at løbe, for Poulsen’s Fifteen er udstyret med både kløgt, upåklagelig god stil og knivskarpt talent til at slippe afsted med at gennemføre et uforskammet godt kup d. 17. juni i Kødbyen i København. 

Kuppet indledes efter en minutiøs drejebog med en raffineret eksplosion af mesterværker, omhyggeligt skabt af vores 15 garvede kumpaner og udført med samme præcision som en militær operation. Med elegant løssluppenhed præsenterer de helt friske værker, direkte fra ateliererne i New York. Men lad jer ikke narre af deres indbydende charme, for disse eksperter ved præcis, hvad de laver. Ikke ét penselstrøg er tilfældigt. 

Med sikker hånd bliver vi ført gennem det ene kalkulerede værk efter det andet. Tom Sanford mestrer som altid at skabe et nærmest filmisk univers på lærred i særpræget popkunststil med The Godfather som stålsat ikon. Mi Ju forstår at henlede opmærksomheden med et brag af koloristiske dimensioner. Hendes sprudlende sammensurium af mønstre og figurer er på samme tid kaotisk og dragende. Med sproget i sin magt fastslår William Powhida sin rolle som holdets ordekvilibrist med sit skarpe, satiriske værk ”Why Artists Are Terrible”. Nicola Verlatos intense maleri ”Studio Visit” viser i dystre toner et mytisk fabeldyr, der med sit skælmske blik varsler, at noget er i gære.

Dette er blot et udsnit af vores durkdrevne kunstnerbande, der tilsammen indtager gerningsstedet med hver deres markante, distinktive stil. Deres fælles udgangspunkt er perfektionistisk udførelse, komplekse kompositioner og endeløse niveauer af levende detaljer, der får hvert værk og kunstneren bag til at træde frem. 

Vi må tilstå, at vi hverken mørklægger byen eller plyndrer kasinoer på denne aften. Til gengæld garanterer vi at stjæle alles opmærksomhed med denne eksklusive udstilling af enestående og fængslende mesterværker. Mød Poulsen’s Fifteen til åbningen, hvor John Jacobsmeyer, Jacob Dahlstrup, Tom Sanford, Abigail Schmidt, Nicola Verlato og Jean-Pierre Roy vil være til stede. 

Der er lagt i kakkelovnen til en spektakulær visuel helhedsoplevelse, så I kan roligt slå jer løs, for Poulsen’s Fifteen holder tæt. Hvad der sker i Kødbyen, bliver i Kødbyen! 

Poulsen’s Fifteen består af: Aaron Johnson, Abigail Schmidt, Christian Rex van Minnen, Eric White, Jacob Dahlstrup, Jean-Pierre Roy, John Jacobsmeyer, Margaret Bowland, Mi Ju, Mu Pan, Nicola Verlato, Stephen Vollo, Stig Stasig, Tom Sanford og William Powhida.

Udstillingen viser i alt 24 værker på lærred, papir, panel og fotogravure. 

Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.
  

  
”You look like goddamn rat pack!”
- Lauren Bacall in 1955, unintentionally naming the infamous Hollywood crew featured in the original Ocean's Eleven. 

Sinatra pulled one in 1960 - Clooney pulled one in 2001 - Poulsen will pull one in 2016!
In 1960, Frank Sinatra assembled the Rat Pack as he embodied the role of Danny Ocean, the most charismatic charmer in Las Vegas, in the original Ocean’s Eleven, where he and his accomplices masterfully executed an elaborate heist in the biggest casinos in town. George Clooney followed in his footsteps in 2001, when he and his crew of sidekicks yet again let Ocean’s Eleven out on the loose in Las Vegas, armed with ambitious plans and devious tricks.

Inspired by these cult films, Gallery Poulsen has handpicked his own dream team of the most astute and charismatic artists to commit a carefully planned heist, carried out in one single night! The stakes are high, but the risk worthwhile, because Poulsen’s Fifteen are equipped with both wit, impeccable style and razor-sharp talent, in order to get away with committing a brazenly good coup on June 17th in the Meatpacking district of Copenhagen.

As a meticulous screenplay, our plot commences with a refined explosion of masterpieces, thoroughly created by our fifteen skillful pros and executed with military precision. In elegant recklessness, they each present fresh new works, directly from their studios in New York. But don’t be fooled by their alluring charm, these experts know exactly what they are doing. Not one brush stroke is arbitrary. 

We are firmly led through one calculated piece after the other. As always, Tom Sanford masterfully creates an almost cinematic universe on canvas in distinct pop art style with The Godfather as a rigorous icon. Mi Ju knows exactly how to draw the attention with a boom of coloristic dimensions. Her exuberant medley of patterns and shapes are both chaotic and fascinating. With the power of eloquence, William Powhida determines his role as the word equilibrist of the group with his sharp, satirical piece ”Why Artists Are Terrible”. Nicola Verlato's intense painting ”Studio Visit” shows in somber tones a mythical creature with a mischievous gaze, heralding something afoot.

These are just a few of our entire sly gang of artists. Together they occupy the crime scene with each their striking, distinctive style. Their common denominators are perfectionist execution, complex compositions and endless levels of vivid detail, accentuating each work and the artist behind it. 

We must confess that we will not blackout the city, nor will we be robbing any casinos on this night. We can, however, guarantee to steal everyone’s attention with this exclusive exhibition of unique and captivating masterpieces. Meet Poulsen’s Fifteen at the opening, where John Jacobsmeyer, Jacob Dahlstrup, Tom Sanford, Abigail Schmidt, Nicola Verlato and Jean-Pierre Roy will be present.

You are in for an outstanding visual experience; so let yourselves loose, because Poulsen’s Fifteen will keep the cards close. What happens in the Meatpacking stays in the Meatpacking!


Poulsen’s Fifteen consist of: Aaron Johnson, Abigail Schmidt, Christian Rex van Minnen, Eric White, Jacob Dahlstrup, Jean-Pierre Roy, John Jacobsmeyer, Margaret Bowland, Mi Ju, Mu Pan, Nicola Verlato, Stephen Vollo, Stig Stasig, Tom Sanford and William Powhida.

The exhibition presents 24 works on canvas, paper, panel and photogravure.

Contact the gallery on info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.
 

Poulsen's Fifteen: "New Art from New York - part VII"

17.06 - 09.07
Opening reception Friday June 17th from 4-6pm  

AVAILABLE WORKS


 
Press photos in high res:

Aaron Johnson_The Man with the Plan_2016_socks and acrylic on canvas on panel_39 x 28 x 15 cm, 15.5 x 11 x 6 in_800.jpg
Aaron Johnson:
"The Man with the Plan" 
2016
Socks and acrylic on canvas on panel
39 x 28 x 15 cm, 15.5 x 11 x 6 in

Christian Rex van Minnen_This Is a True Story, with Eyeshadow_2016_oil on linen_51 x 41 cm_20 x 16 in_800.jpg
Christian Rex van Minnen:
"This Is a True Story, with Eyeshadow" 
2016
Oil on linen
51 x 41 cm, 20 x 16 in

Eric White_Heroes_2016_oil on panel_152 x 152 cm_60 x 60 in_800.jpg
Eric White:
"Heroes" 
2016
Oil on panel
152 x 152 cm, 60 x 60 in

Jean-Pierre Roy_ Entopicon 1_2016_oil on linen_122 x 122 cm_48 x 48 in_800.jpg
Jean-Pierre Roy:
"Entopicon 1" 2016
Oil on linen
122 x 122 cm, 48 x 48 in
 
Mi Ju_Lion and the Green Goat_2016_acrylic on canvas, cut paper, thread_107 x 127 cm_42 × 50 in_800.jpg
Mi Ju:
"Lion and the Green Goat" 2016
Acrylic on canvas, cut paper, thread
107 x 127 cm, 42 × 50 in

Nicola Verlato_Thou Shalt Not Make Unto Thee Any Graven Image_20142016_oil on linen_90 x 120 cm_35 x 47 in_800.jpg
Nicola Verlato: 
"Thou Shalt Not Make Unto Thee Any Graven Image"
 
2014-2016
Oil on linen
90 x 120 cm, 35 x 47 in

Tom Sanford_Perks Tooth Still Life (Chronic City)_2016_oil on canvas_142 x 122 cm_56 x 48 in_800.jpg
Tom Sanford: 
"Perkus Tooth Still Life (Chronic City)" 
2016
Oil on canvas
142 x 122 cm, 56 x 48 in
Angela Gram - The Past is Alive 2018 Gallery Poulsen at Art Herning 2018 Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007