WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016
  
Stig Stasig_iceland 2_1170-Edit-3_800.jpg
"Nesgja 2" 2016, digital print, 106 x 71 cm, 42 x 28 in

 

Stig Stasig: ”The Subface: Descendings”

 
Descend, bold traveller, into the crater of the jökull of Snæfell, which the shadow of Scartaris touches before the Kalends of July, and you will attain the center of the earth. I did it.”
Jules Verne: “Rejsen til Jordens Indre” 1864
 
Med disse ord byder Gallery Poulsen velkommen om bord og søsætter forårssæsonen i umanerligt godt selskab med den danske fotograf og søfarer Stig Stasig. I udstillingen “The Subface: Descendings” dykker vi langt ned under overfladen, når Stasig inviterer os med på en sælsom undersøisk ekspedition af sagnomspunden mystik og fængslende landskaber. 

Stig Stasig skaber med sine fortryllende oceaniske fotografier en eventyrlig verden af larmende stilhed, der omdanner galleriet til et maritimt månelandskab. Inspirationen fra barndommens læsning af Jules Vernes er ikke til at tage fejl af. Stasig har ganske vist ikke tilbagelagt 20.000 mil under havet, men lig Verne, har han en higende eventyrlyst i blodet, der har ført ham til koldere himmelstrøg, nærmere betegnet, dybt nede på bunden af det Nordatlantiske hav. 

Forsynet med luft i flasken og kameraet i hænderne har Stasig udforsket de golde, referenceløse landskaber, skabt af oversvømmede forkastninger fra jordskælv og vulkaner, for at vove sig dybt ned i mørket mellem sprækkerne i de nordislandske tektoniske pladesystemer. Vi går om bord i udstillingen som blinde passagerer på Stasigs utallige opdagelsesrejser, der fortæller en mindst ligeså levende og visuel historie som Jules Vernes fantastiske fortællinger. 

Stig Stasigs betagende fotografiske beretninger opstår i en helt specifik ende af farveskalaen. Det er et velkendt fænomen blandt dykkere, at vandmassen i takt med dybden absorberer den røde ende af farvespektret. Tilbage står de blågrønne kolde nuancer, før også de forsvinder og havbunden forvandles til en fjern og mørk planet. Smeltevandet fra de islandske gletsjere er det klareste og reneste på jorden og giver den opdagelsesrejsende Stasig sigtbarhed til at udforske farveabsorptionsfænomenet, og skabe bevidste, men samtidig tilfældige, optagelser af Atlanterhavets øde, næsten hjemsøgende tomhed.

Inspireret af Gerhard Richters berømte ”1024 Random Colors”, har Stasig fremstillet en fotoserie af det blågrønne naturfænomen, der ved første øjekast fremstår som nonfigurative farvefelter, men underneden lurer fotografens evige diskussion om ”alt og intet” og dets indbyrdes forhold. Fotografiernes metalliske high-gloss finish fremmaner en så levende overflade, at værkerne nærmest siver ud af væggen og får galleriet til at flyde over.

Du kan med andre ord godt forberede dig på at blive taget af strømmen og hvirvlet ind i Stasigs magiske undervandsunivers af dystre formationer og krystalklart vand. 

Udstillingen består af mere end 20 fotografiske værker og klassiske fotogravurer - alle ny-producerede i forbindelse med denne udstilling. 

Stig Stasig vil være til stede til ferniseringen og selvsagt til lørdagens artist talk, hvor han er tilgængelig for interviews. 
Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.

  


“Descend, bold traveller, into the crater of the jökull of Snæfell, which the shadow of Scartaris touches before the Kalends of July, and you will attain the center of the earth. I did it.
Jules Verne: “Journey to the Center of the Earth” 1864

With these words, Gallery Poulsen bids you welcome on board as we launch the spring season in tremendously good company with Danish photographer and seafarer Stig Stasig. In the exhibition ”The Subface: Descendings” we dive far below the surface when Stasig invites us on an astonishing undersea expedition of mythical enigmas and captivating landscapes.

With his enchanting oceanic photography, Stig Stasig creates a magical world of deafening silence, transforming the gallery into a maritime lunar landscape. The inspiration from his childhood reading of Jules Verne is unmistakable. Stasig might not have traveled 20,000 miles under the sea, but equally to Jules Verne, he has the yearning for adventure in the blood, leading him to distant climes, more specifically deep down on the bottom of the North Atlantic Sea. 

Equipped with bottled air and with the camera in his hands, Stig has explored the arid, referenceless landscapes, created by flooded faults from earthquakes and volcanoes, to venture deep into the darkness between the cracks in the North Icelandic tectonic plate systems. We board the exhibition as stowaways to experience Stasig’s countless voyages, telling us vivid, visual stories equivalent to Jules Verne’s fantastic tales.

Stig Stasig’s breathtaking photographic accounts occur in a very specific end of the color spectrum. It is a well-known phenomenon among divers that the water mass absorbs the red end of the color spectrum as they descend towards the ocean bottom. Blue and green color hues remain, before they too disappear, transforming the seabed into a dark and distant planet. The melt water from the Icelandic glaciers is the clearest and cleanest on earth, giving the adventurous Stasig visibility to explore the color absorption phenomenon and create conscious, yet arbitrary, footage of the deserted, almost haunting emptiness of the Atlantic. 

Inspired by Gerhard Richter's famous "1024 Random Colors", Stasig has produced a series of photography of the blue-green natural phenomenon, which appear to be non-figurative color fields at first glance, however, under the surface lurks the eternal discussion of the photographer on “everything and nothing” and its mutual interrelationship. The metallic high-gloss finish of the photography evokes a surface so vivid; the works are almost leaking out of the wall, causing the gallery to overflow. 

In other words, prepare yourself to be taken by the current and whirled into Stasig’s magical underwater world of gloomy formations and crystal clear water.

The exhibition consists of more than 20 photographic works and classic photogravures - all newly produced for this exhibition.

Stig Stasig will be present at the opening as well as the artist talk the following day, where he will be available for interviews.
Contact the gallery on info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 for further information
 
 

Stig Stasig: ”The Subface: Descendings”

08.04 – 07.05
Opening Friday April 8th from 5-7pm
Artist Talk Saturday April 9th at 1pm

 
 Press photos in high res:

Stig Stasig_iceland 2_1170-Edit-3_800.jpg
"Nesgja 2" 2016
High gloss metallic print 
104 x 71 cm, 41 x 28 in

Stig Stasig_Mask Black_Tryk2_800.jpg
"Mask Black" 2016
Photogravure monochrome on 300 grms Somerset paper
39.5 x 29 cm, 16 x 11 in

lapalma_186-Edit-2.jpg
"Cave 1" 2016
Mat Giclée print
106 x 156 cm, 42 x 61 in
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007