WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Taylor Schultek - Chronos 2017
 
 small webflyer.jpg
  See the exhibition come to life in this video


Taylor Schultek: ”Chronos” 

Vi markerer denne sidste del af året med en forrygende flot soloudstilling, når vi slår dørene op til Taylor Schulteks verden af øde gyder, faldefærdige baggårde og maskerede drenge, der i fuld vitalitet breakdancer hen over lærredet. 


Taylor Schultek har skabt hvert enkelt værk i et hyperkomplekst udformet arkitektonisk grid. Brik for brik, som en kunstnerisk bygmester, konstruerer han sine værker i systematiske lag, baseret på helt klassiske geometrisk udformede perspektivtegninger. Herfra kommer hans virtuelle sfærer langsomt til syne, og med fast hånd og stålfast blik tager han os med direkte ind i hans filosofiske laboratorium, hvor refleksionerne får frit spil. Hans undersøgende penselstrøg udforsker tidens natur og menneskets forhold til de rum, vi bevæger os i, som hviskende kalder på os med lokkende stråler af kraftfuldt neonlys. 

Titlen ”Chronos” har Schultek lånt fra den græske mytologi, hvor Chronos er personificeringen af tid, der kyndigt vogter over den lineære, kronologiske tidslinje. Som en nostalgisk programmør er bevarelsen af tid et fænomen, der i udpræget grad optager og præger hans værkproduktion. Schulteks virtuelle verdener bliver på lærredet de årer, hvorigennem der løber en sporadisk strøm af øjebliksbilleder og begivenheder fra hans egen hukommelse, som i et visuelt remix skaber en sammenhængende virkelighed – en udvidet nutid bygget op af fortidens krystalliserede brudstykker. At gå rundt i Taylor Schulteks soloudstilling er som at bevæge sig rundt i et øjebliksbillede af hans erindringer.

Rummet spiller en helt altafgørende rolle i udstillingens tre portrætter, hvor maskerede figurer roterende bevæger sig i fuld vigør, men samtidig ubevidst fastlåses i en tidsstruktur, som rummet subtilt danner ramme om. De tre figurer præsenterer tilsammen Taylor Schulteks visuelle fortolkning af den engelske filosof, John Lockes erkendelsesteori om, at mennesket er født uden bevidsthed, men langsomt opbygges lag for lag i takt med, at de oplever verden og forholder sig til den. 

I udstillingens største værk ”B Theory / Superposition” møder vi Eternalisten, en figur der befinder sig i et uendeligt rum, bygget af fortidens øjeblikke. Schultek tager udgangspunkt i filosofien om et uforanderligt blokunivers, hvor oplevelser i tid og rum ikke forårsager hinanden, men i stedet stykkes sammen som et puslespil.

Figuren med den gule hovedbeklædning i værket "Presentist's Point of Reference" befinder sig i et ekstremt lavt rum, der begrænser beskueren i at observere noget som helst udenfor synsfeltet. Dette er nutidens perspektiv – en figur hvis virkelighed udelukkende udspiller sig i dette øjeblik. I "Quasi-Location" befinder den blåmaskerede figur sig et sted imellem, som en båd, der lader sig flyde med strømmen ned ad en målrettet sti af frihed fra alle restriktioner. 

Tag med på opdagelse i Taylor Schulteks uendelige rum, der gennem dunkle porte, trappegange og korridorer, fører os helt ind i hans dybsindige tankespind, hvor tiden står helt stille!


Udstillingen viser 13 formidable oliemalerier.
Taylor Schultek vil være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews. 
Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.
  

 
We mark this final part of the year with an tremendously beautiful solo show, when we open the doors to Taylor Schultek's world of desolate alleys, dilapidated back yards and masked boys, vitally breakdancing across the canvas.

Taylor Schultek has created every single artwork in a hyper complex architectural grid. Piece by piece, as an artistic contractor, he constructs his works in systematic layers, based on classical geometrically designed perspective drawings. From here, his virtual spheres slowly come to light, and with a steady hand and firm eyes, he takes us directly into his philosophical laboratory, where the reflections float freely. His exploratory brush strokes examine the nature of time and the human relationship with the spaces in which we move, that whispering call us with enticing rays of powerful neon lights. 

The title ”Chronos” is elegantly borrowed from Greek mythology, where Chronos is the personification of time, who carefully watches over the linear chronological timeline. As a nostalgic programmer, the preservation of time is a phenomenon that clearly captures and influences Schultek’s body of work. On canvas, his virtual worlds become the vessels through which runs a sporadic flow of snapshots and events from his own memory. In a visual remix, he creates a coherent reality - an expanded present time built from the crystallized fragments of the past. Walking around in Taylor Schultek's solo exhibition is like moving around in a snapshot of his memories.

Spaces play a crucial role in the exhibition's three portraits, where masked figures move in full vigor, but at the same time, are unknowingly locked in a time structure, framed but the subtlety of space. The three figures jointly present Taylor Schultek's visual interpretation of the English philosopher John Locke's epistemology of man being born without consciousness, but slowly builds layers upon layers as they experience the world and relate to their surroundings.

In the exhibition's largest work "B Theory / Superposition" we meet the Eternalist, a figure placed in an infinite space built of past moments. Schultek illustrates the philosophy of an immutable block universe, where experiences in time and space do not cause each other, but rather fit together as a jigsaw puzzle.

The figure with the yellow headscarf in "Presentist's Point of Reference" is placed in an extremely shallow space, restricting the viewer from observing anything beyond the line of sight. This is the perspective of the Presentist - a figure whose reality exclusively unfolds in this current moment. In "Quasi-Location" the blue figure is placed somewhere in between, existing like a boat floating down the stream through a determined path of freedom from all restrictions.

Discover the infinite spaces of Taylor Schultek, through gates, stairs and corridors leading us all the way into his ingenious mind, where time stands still!

The exhibition shows thirteen formidable oil paintings.
Taylor Schultek will be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery at info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.
 

Taylor Schultek: ”Chronos”

17.11 - 21.12
Opening Friday November 17th from 5-7pm

AVAILABLE WORKSPress photos in high res:

Taylor Schultek_B Theory - Superposition_2017_oil on linen_122 x 152.5 cm_48 x 60 in_800.jpg
"B Theory / Superposition" 2017
Oil on linen
122 x 152.5, cm, 48 x 60 in

Taylor Schultek_Untitled 5_2017_oil on panel_92 x 61 cm_36 x 24 in_800.jpg
"Heirs of Ephemeral Echoes" 2017
Oil on panel
92 x 61 cm, 36 x 24 in

Taylor Schultek_Untitled 2_2017_oil on linen_76 x 102 cm_30 x 40 in_800.jpg
"Quasi-Location" 2017
Oil on linen
76 x 102 cm, 30 x 40 in 

Taylor Schultek_Untitled 9_2017_oil in panel_46 x 61 cm_18 x 24 in_800.jpg
"Temporal Potential" 2017
Oil on panel
46 x 61 cm, 18 x 24 in

Taylor Schultek_Untitled 3_2017_oil on linen_76 x 102 cm_30 x 40 in_800.jpg
"Presentist's Point of Reference" 2017
Oil on linen
76 x 102 cm, 30 x 40 in
Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007