WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016
  
Webflyer.jpg

I det tysk besatte Norge i 1942 har tyskerne skumle planer med et vandkraftværk i byen Vemork ved Rjukan i Telemarken. Målet er at producere tungt vand, der skal bruges til udviklingen af Tysklands første atombombe. Både modstandsfolk og de allierede er bekymrede og sætter sabotageaktionen, også kaldet ”Vemork-aktionen”, i gang, som heldigvis lykkedes og dermed afværger en umådelig stor katastrofe. Vi tør slet ikke forestille os omfanget af en sådan ulykke, hvis Hitler havde held med dette projekt også.

Inspireret af denne virkelig hændelse og spillefilmen ”Telemarkens Helte” fra 1965 med Kirk Douglas og Richard Harris i hovedrollerne, der bygger på selvsamme historie, drager Gallery Poulsen til Norge i påsken for ligeledes at udføre en gennemtænkt og nøje planlagt mission. Aktionen finder sted på det legendariske og eksklusive Dr. Holms Hotel i Geilo, blot et par timer nord for Vemork. Vi skal dog ikke hindre en ulykke, men operationen er mindst lige så velmenende, spændende og eksplosiv som sabotørernes dynamit, der ødelagde tyskernes beholdning af tungt vand og foruroligende planer. 

Gallery Poulsens delegation indtager ikke et hvilket som helst hotel, når vi besætter Dr. Holm Hotel. Det legendariske hotel blev bygget tilbage i 1909 af Dr. J.C. Holms, der ønskede at tilbyde patienter med luftvejslidelser frisk bjergluft. Hotellet er siden blevet kendt som et af Norges mest famøse og luksuriøse hoteller, hvor flere film også er blevet skudt – blandt andet de danske klassikere ”Far til fire i sneen” (1954) og ”Min søsters børn i sneen” (2002).

Med et yderst stærkt internationalt hold af trofaste allierede fra nær og fjern præsenterer vi et visuelt bombardement af farver, detaljer, perspektiver og interessante historier. Værkerne er skabt med så megen præcision, at selv den mest rutinerede snigskytte må bøje sig og kapitulere. Der er med andre ord ikke det mindste tegn på vaklen i geledderne, når Gallery Poulsen er bevæbnet med over 50 store figurative værker af forskellige kunstnere, primært bosiddende i New York. Udstillingen bliver dermed den hidtil største mission uden for Danmarks grænser. 

Selvom vi uden tvivl er på ”det gode hold” som Telemarkens Helte også var det, så forhindrer det os ikke i at vise jer frygtindgydende, dramatiske og betagende dommedagsscener, som Jean-Pierre Roys imponerende værk ”Tale of a Black City” giver os et slående eksempel på. I dette fire meter lange oliemaleri er jordens undergang lige på nippet til at udfolde sig i et sammensurium af voldsomme naturkræfter, glødende geometri og skælvende industriel arkitektur. 

I Aaron Johnsons unikke akrylmaleri ”Cowboy Coffee” får vi et sigende og grotesk billede på, hvordan dagligdagens undergang kan se ud. Mens den karakteristiske, patriarkalske og klassisk amerikanske cowboy sidder for enden af bordet og regerer, kommer døden på besøg og vækker uro i den i forvejen noget anspændte dagligstue.

Nicola Verlato giver os et helt tredje billede på, hvordan undergang, i denne kontekst ”den personlige undergang” også kan se ud. Vinylmaleriet ”Hostia - Assasination No.2 - Marlowe” viser i elegante gråtoner det sagnomspundne mord på Christopher Marlowe (1564-1593), en engelsk dramatiker, poet og oversætter fra elisabethansk tid. Den klassisk komponerede scene er intens og foruroligende med spillende muskler, dræbende blikke og sprøjtende blod. Værket indgår i det endnu uafsluttede og omfattende museumskoncept ”Hostia”, der fortæller historien om den italienske filosof og filminstruktør Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Pasolini blev ofte sammenlignet med ovenfor omtalte Marlowe, da de begge led samme koldblodige og mytiske skæbne. 

Med disse eksempler, der blot er et udsnit af alle ”Telemarkens Helte”, kan vi med sikkerhed love jer, at vi sammen med vores allierede er udsendt for at berige Geilos gæster med en visuel oplevelse ud over det sædvanlige. 

Udstillingen åbnes og skydes i gang af den kendte norske komiker Ørjan Burøe, der helt sikkert ligesom værkerne vil give jer et nyt, interessant og ikke mindst befriende grotesk perspektiv på livet. 

Vi går ikke til angreb, men vi er mere end klar til at stå ret, når Gallery Poulsen i Dr. Holms ånd tilbyder jer det friskeste og mest rene pust af international kunst. Missionen er ikke til at tage fejl af - vi ønsker at vise jer kraftfulde, smukke og fængslende værker, der kan måle sig med Dr. Holm Hotels høje standard og højderne på Geilos storslåede bjerglandskaber. Intet mindre kan gøre det, når Gallery Poulsen og deling gør sit indtog som Telemarkens eller rettere Holms nye helte!

”Telemarkens Helte” – Gallery Poulsen på Dr. Holms Hotel
23.03 – 27.03
Åbningsreception: Onsdag d. 23. marts fra kl. 18:00-22:00
Åbningstider: Kl. 15.30 - 18.30 eller efter aftale. Henvendelse i receptionen eller på tlf. +47 32 09 57 00 
Deltagende kunstnere: 
Mu Pan, William Powhida, John Jacobsmeyer, Margaret Bowland, Jacob Dahlstrup, Nicola Verlato, Alfred Steiner, Aaron Johnson, Christian Rex van Minnen og Jean-Pierre Roy.
 


During the German occupation in Norway in 1942, the Germans have destructive plans for the hydroelectric plant in the city of Vemork by Rjukan in Telemark. The goal is to produce heavy water to use in developing Germany’s first atomic bomb. Both the resistance fighters and the allies are concerned and initiate a sabotage action, also known as ”the Vemork Action”. Fortunately, they succeed in their mission and thus avert an immense disaster. We do not even dare to imagine the scale of such a catastrophe, had Hitler succeeded with this project as well.

Inspired by this authentic story and by the British war film ”The Heroes of Telemark” from 1965, based on this exact story, with Kirk Douglas and Richard Harris in the leads, Gallery Poulsen will travel to Norway during Easter to execute a carefully planned mission of their own. The action will take place at the legendary and exclusive Dr. Holms Hotel in Geilo, only few hours north of Vemork. However, we will not be preventing any catastrophes, but our mission is equally as well intentioned, exciting and explosive as the dynamite of the saboteurs, destroying the German inventory of heavy water and disturbing plans. 

Gallery Poulsen’s delegation will not be conquering just any hotel, when we occupy Dr. Holms Hotel. The legendary hotel was built back in 1909 by Dr. J.C. Holm, who wished to offer fresh mountain air to patients with respiratory diseases. 
The hotel has since become known as one of Norway’s most famous and luxurious hotels, where several movies have been produced – among them are Danish classic movies, such as ”Far til fire i sneen” (1954) and ”Min søsters børn i sneen” (2002). 

With an immensely strong international team of loyal allies from near and far, we present a visual bombardment of colours, details, perspectives and interesting stories. The works are created with so much precision that even the most experienced sniper must succumb and capitulate. In other words, there will not be the slightest sign of wavering among the ranks when Gallery Poulsen is armed with more than 50 great figurative works by various artists, primarily residing in New York, making this exhibition the absolute largest mission executed outside of Denmark so far.

Although we are certainly ”the good guys”, just like the Telemark Heroes, we are not prevented from showing you terrifying, dramatic and breath-taking apocalyptic scenes, which ”Tale of a Black City”, the impressive work of Jean-Pierre Roy, gives us a striking example of. In this 13 feet long oil painting the apocalypse is just about to unfold in a mix of violent forces of nature, glowing geometry and trembling industrial architecture. 

In Aaron Johnson’s unique acrylic painting ”Cowboy Coffee” we get an eloquent and grotesque image of what everyday downfall looks like. While the characteristic patriarchal and classic American cowboy is reigning by the end of the table, death pays a visit and evokes the already strained tension in the living room.

Nicola Verlato gives us a third image of what downfall can look like, in this context ”personal destruction”. His vinyl painting ”Hostia - Assassination No.2 - Marlowe” shows in its elegant grey shades the fabled murder of Christopher Marlowe (1564-1593), an English playwright, poet and interpreter of the Elizabethan era. The classically composed scene is both intense and disturbing with flexing muscles, lethal gazes and spouting blood. This work is part of the comprehensive and yet to be completed museum concept ”Hostia”, which tells us the story of the Italian philosopher and filmmaker Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Pasolini was often compared to the aforementioned Marlowe as they both suffered the same cold-blooded and mythical fate. 

With these examples being merely a sampling of the entire ”Heroes of Telemark”, we can safely promise you that together with our allies we have been dispatched to enrich the guests of Geilo with a visual experience beyond the ordinary. 

The exhibition will open and kick off with the famous Norwegian comedian Ørjan Burøe. In same manner as the art works, he will surely provide you with a new, interesting and liberatingly grotesque perspective on life. 

We will not attack, but we are more than ready to stand upright when Gallery Poulsen in the spirit of Dr. Holm offers you the purest breath of international art. The mission is not to be mistaken; we wish to show you powerful, beautiful and captivating works that can compare to the high standard of Dr. Holms Hotel as well as the heights of Geilo’s magnificent mountain scenery. Nothing less will do when Gallery Poulsen and his delegation make their entrance as the new heroes of Telemark or rather, of Holm!

 ”The Heroes of Telemark” – Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel
23.03 – 27.03
Opening reception: Wednesday March 23rd from 6-10pm 
Opening hours: 3.30-6.30pm or by appointment. Contact the reception or tel. +47 32 09 57 00
Participating artists: Mu Pan, William Powhida, John Jacobsmeyer, Margaret Bowland, Jacob Dahlstrup, Nicola Verlato, Alfred Steiner, Aaron Johnson, 
Christian Rex van Minnen and Jean-Pierre Roy.
 

 
 Press photos in high res:

Mu Pan_Squirrels_2016_acrylic on panel_183 x 122 cm_72 x 48 in_800.jpg
Mu Pan: 
"Squirrels"
 2016 
Acrylic on panel
183 x 122 cm, 72 x 48 in

William Powhida_32 Reasons Listicles Are Horrible_2016_graphite, acrylic, and watercolor on Yupo paper mounted on aluminum_140 x 114 cm_55 x 45 in_800.jpg
William Powhida:
"32 Reasons Listicles Are Horrible" 
2016
Graphite, acrylic, and watercolor on 
Yupo paper mounted on aluminum
140 x 114 cm, 55 x 45 in

John Jacobsmeyer_Goddess_oil on aluminum_111 x 111 cm_43.7 x 43.7 in_800.jpg
John Jacobsmeyer:
"Goddess" 
2016
Oil on aluminum
111 x 111 cm, 43.7 x 43.7 in

Margaret Bowland_One Child_2015_oil on linen_218 x 122 cm_86 x 48 in_800.jpg
Margaret Bowland
"One Child" 
2015
Oil on linen
218 x 122 cm, 86 x 48 in

Jacob Dahlstrup_How To Admire A Mallard_2016_ pastel on paper_ 36 x 48 cm_ 14 x 19 in_ 800.jpg
Jacob Dahlstrup:
"How To Admire A Mallard" 
2016 
Pastel on paper
36 x 48 cm, 14 x 19 in

Nicola Verlato_The Settler_2015_oil on panel_91.5 x 61 cm_36 x 24 in_800.jpg
Nicola Verlato:
"The Settler" 
2015
Oil on panel
91.5 x 61 cm, 36 x 24 in

Assistant (Sara Bellum)_2015_watercolor on canvas_183 x 183 cm_72 x 72 in_800.jpg
Alfred Steiner:
"Assistant (Sara Bellum)"
 2015 
Watercolor on canvas 
183 x 183 cm, 72 x 72 in

Aaron Johnson:
Cowboy Coffee" 2015
Acrylic on polyester knit mesh
152 x 183 cm, 60 x 72 in

Jean-Pierre Roy_Tale of a Black City_2010_oil on canvas_183 x 414 cm_72 x 163 in_800.jpg
Jean-Pierre Roy:
”Tale of a Black City”
 2010
Oil on canvas
183 x 414 cm, 72 x 163 in
Angela Gram - The Past is Alive 2018 Gallery Poulsen at Art Herning 2018 Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007