WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016
 
 Facebook.jpg
 

The Great Gallery Poulsen "Off to New Location" Show

 
En karismatisk jyde, en håndfuld rasende geniale kunstnere og et skæbnesvangert møde en forårsdag i 2010. 
Sådan lød startskuddet til det seneste kapitel i Gallery Poulsens historie – en hæsblæsende fortælling om en lang og begivenhedsrig rejse, der strækker sig helt fra Midtjylland over København til New York. 
Med ”The Great Gallery Poulsen "Off to New Location" Show” markerer vi et komma i historien og tager hul på et nyt kapitel i helt nye omgivelser. Efter seks år i den hvide Kødby siger vi farvel til det klinisk hvide kølerum på Flæsketorvet og rykker ind i et brutalt autentisk slagterhus i Staldgade 30A i den brune Kødby, hvor historien driver ned ad væggene!

De rå, industrielle omgivelser er med tiden blevet hjemmevante rammer, hvor både vi og kunsten stortrives. Lige netop Kødbyens særprægede DNA er direkte konvertibel til kunstnermiljøet i Brooklyn, hvor nedlagte industrikvarterer for længst er faldet i hænderne på den kreative elite. Derfor var der intet tilfældigt ved den martsdag for seks år siden, hvor Poulsen drog over Atlanten med is i maven og en vilje af stål. Det var tværtimod et skæbnesvangert vendepunkt, der skulle vise sig at have skelsættende betydning. 

Det herrens år 2010 var på mange måder en vigtig milepæl i Gallery Poulsens foreløbige saga. Galleriet var netop rykket fra det mondæne Frederiksholms Kanal ind til Vesterbros pulserende industriområde. Sammen med flytningen tog vi en beslutning af afgørende betydning: Vi sadlede om, skiftede fokus og rettede blikket mod den internationale kunstscene. Herefter gik jagten ind på at samle et stærkt hold af de absolut mest drevne kunstnere med både kant og knivskarp teknik. Det fandt vi i New York. I et øde industrikvarter i Brooklyn vovede Poulsen sig ind i en forladt fabrik, helt ind i løvens hule. Her lykkedes det at lokke syv hidsige og formidabelt talentfulde kunstnere ud af deres betonbunker, heriblandt Tom Sanford, William Powhida og Aaron Johnson, rive dem over Atlanten og servere deres sydende sprøde værker for danskerne. 

I 2011 sluttede Debra Hampton, Eric White, Barnaby Whitfield og Alfred Steiner sig til familien Poulsen og snart fulgte også Jade Townsend, Jean-Pierre Roy, Mi Ju og Christian Rex van Minnen. Med et så fuldstændig forrygende godt stjernehold var tiden moden til at indtage de store internationale messer! I 2013 bragede vi kompromisløst ind på Volta i både New York og Basel. Året efter skiftede vi Basel ud med Miami Beach og indledte et samarbejde med Pulse Art Fair i New York og Miami. Senest er vi draget yderligere vestpå til Texas Contemporary, som vi for ganske nylig tog med storm, væbnet med eksplosivt komplekse mesterværker af en sådan kaliber, at det var umuligt at gå forbi uden at dreje hovedet af led og lade sig suge helt ind i vores kunstneres fabelagtige univers af skæv og kynisk skønhed. 

Den hidsige amerikanske vildskab passer helt perfekt til vores temperament, da vi aldrig fortager os noget i et stille og roligt tempo. Til gengæld afviger vi aldrig fra det tårnhøje kvalitetsniveau, vi lægger for dagen, og stræber efter at give kunstnerne et dynamisk rum, hvor deres vildskab kan få frit lejde i et fantastisk visuelt sammensurium af satire, politik, sex, drugs and rock ’n’ roll! Vi opererer ikke med ”less is more”. More is more!

Det har været 13 hæsblæsende år og ambitionskurven er kun gået én vej og det er støt opad, i takt med, at den stærke tiltrækningskraft til USA, der indledningsvist forførte os, nu er blevet til en tæt og frugtbar forbindelse direkte til den globale kunstscene, de store messer og de helt store internationale samlinger, hvor vi er blevet fast inventar. Med vores brutalt smukke nye omgivelser i den brune Kødby vil kunsten nå helt nye højder og vi glæder os til at erobre nye territorier!

Med ”The Great Gallery Poulsen "Off to New Location" Show” tager vi afsked med Flæsketorvet med et brag af en udstilling og markerer en fantastisk begivenhedsrig tid ved at vise et væld af vores mest skarpsindige kunstnere gennem tiden. Det bliver en overdådig kombination af vores nyeste stjernefrø i selskab med velkendte mestre, der tager dig med på en spektakulær visuel tidsrejse gennem Gallery Poulsens foreløbige historie. I den anledning giver galleriet indramningen ved køb af værkerne.

Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for nærmere information.
 


One charismatic Dane, a handful of furiously brilliant artists and a fateful encounter on a spring day in 2010.
Thus commenced the latest chapter in the story of Gallery Poulsen - a reckless tale of a long and eventful journey that stretches from the rural Jutland over Copenhagen to New York.
With "The Great Gallery Poulsen "Off to New Location" Show" we mark a comma in the story and embark on a new chapter in brand new surroundings. After six years in the white Meatpacking district of Copenhagen, we say goodbye to the clinically white cold storage space and will soon be moving into a brutally authentic slaughterhouse in Staldgade 30A in the brown meatpacking district, where history is leaking out of the walls!

The raw industrial surroundings have become a familiar framework in which both we as well as the arts can really thrive. The meatpacking district’s distinctive DNA is directly convertible to the artistic community in Brooklyn, where disused industrial areas have long ago fallen into the hands of the creative elite. So, there was nothing coincidental about that day in March six years ago, when Poulsen crossed the Atlantic with steady nerves and a rigorous will. It was in fact a fateful turning point that would prove to be of crucial importance.

The pivotal year of 2010 was in many ways an important milestone in the preliminary saga of Gallery Poulsen. The gallery had just moved from the proper parts of Frederiksholm Canal into the vibrant industrial area of Vesterbro. Along with the move we made a decision of vital importance: We changed tactics, redirected our focus and turned the spotlight on the international art scene. This initiated a hunt for the utmost driven artists possessing both edge and razor-sharp technique. We found them in New York. In a desolate industrial area in Brooklyn, Poulsen ventured into an abandoned factory, all the way into the lion’s den. He managed to lure seven irascible and formidably talented artists out of their concrete bunker; among them were Tom Sanford, William Powhida and Aaron Johnson; pull them across the Atlantic and serve their sizzling crispy works to the Danes.

In 2011 Debra Hampton, Eric White, Barnaby Whitfield and Alfred Steiner joined the Poulsen family and soon after Jade Townsend, Jean-Pierre Roy, Mi Ju and Christian Rex van Minnen followed. With such an exceptionally superb star cast the time was ripe to take on the major international art fairs! In 2013, we uncompromisingly burst through Volta in both New York and Basel. The following year we traded Basel for Miami Beach and initiated a collaboration with Pulse Art Fair in Miami and New York. Most recently, we headed further west for Texas Contemporary, taking them by storm, armed with explosively complex masterpieces of very high caliber, making it impossible to walk by without turning heads and being completely drawn into our fabulous universe of quirky and cynical beauty. 

The irascible American ferocity fits our temper perfectly, since we never do anything in a calm and quiet pace. On the other hand, we demand a sky-high level of quality as we strive to give our artists a dynamic space, making way for their ferocity in a stunning visual mishmash of satire, politics, sex, drugs and rock 'n' roll! We do not operate with "less is more". More is more!

It has ben 13 action packed years and the ambition curve has done nothing but rise as the strong appeal to the US, initially seducing us, has turned into a close and fruitful connection. With that we have become a permanent fixture in the global art scene, the major art fairs and in important international collections. With our brutally beautiful new space in the brown meatpacking district, the art will reach new heights, and we look forward to conquering new territories!

With "The Great Gallery Poulsen "Off to New Location" Show" we say goodbye to the white meatpacking with a boom of an exhibition to mark a fantastic eventful chapter by showing a multitude of our most astute artists over time. It will be a rich combination of our youngest talents in the company of our well-known masters taking you on a spectacular visual journey through the preliminary history of Gallery Poulsen. On this occasion the gallery will provide you the frames when purchasing works.

Contact the gallery at info@gallerypoulsen.com or tel. + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for further information.
   

The Great Gallery Poulsen "Off to New Location" Show!

18.11 – 17.12
Opening Friday November 18th from 5-7pm
 

Gallery Poulsen_logo.jpg


Gallery Poulsen 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V 
Tlf. +45 3333 9396
  
www.gallerypoulsen.com
info@gallerypoulsen.com 

Opening hours: Tuesday through Friday 12 - 17.30, Saturday 11 - 15 or by appointment

 
facebook-button-facebook-button.jpg  instagram-blue1.png  twitter.jpg
 

 
 Press photos in high res:

W.P_Dark Thoughts_2014_graphite and watercolor on paper_56x76 cm_800.jpg
William Powhida:
"Dark Thoughts" 
2014
Graphite and watercolor on paper
76 x 56 cm, 30 x 22 in

Untitled 504_2013_monotype print_38 x 29 cm_15 x 11.4 in_800.jpg
Christian Rex van Minnen:
"Untitled 504"
 2013
Monotype
38 x 29 cm, 15 x 11.4 in

John Jacobsmeyer_Shanghai Love_2016_oil on aluminum_31 x 31 cm_12 x 12 in_800.jpg
John Jacobsmeyer:
"Shanghai Love"
 2016
Oil on aluminum
31 x 31 cm, 12 x 12 in

Beached_800.jpg
Jade Townsend: 
"Beached" 
2013
Graphite, charcoal, prisma color, oil and ink on paper
74 x 103 cm, 29.1 x 40.6 in
Angela Gram - The Past is Alive 2018 Gallery Poulsen at Art Herning 2018 Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007