WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
The buzz of urban surroundings - Summershow
18. juni - 10.juli
En udstilling hos Gallery Poulsen kurateret af Ann Sophie Stærk

Tempoet fra den moderne by og vores umiddelbare omgivelser er hektisk og vi bombarderes med en masse sanseindtryk. Det er livsbekræftende og inspirerende, men naturen er også nødvendig som byens modpol og en slags oase i den urbane larm.

Byens arkitektur og rum får os til at erindre, inspirerer os og sætter fantasien i gang. Det kan være netop det sted der skubber os i en ny retning og verden opleves på en anderledes måde.

I de udstllede værker inviteres beskueren ind i et univers, som flyder i en zone mellem abstraktion og figuration, virkelighed og fiction, byliv og naturliv. I dette rum tillader de forskellige kunstnere os andre at drømme.


Ruth Campau

Værket "Midnight Mirror" er som titlen refererer til malet på spejl med sort akrylfarve. Det er sammensat af bemalede trekanter på en sådan måde, at linjerne eller strøgene danner et stjerneformet mønster, der forgrener sig ud i nye mønstre og som derfor synes at kunne fortsætte i det uendelige. Det kunne minde om et knust spejl, et krystal af en sjælden bjergsort, en atmosfærisk eksplosion eller et urbant virvar af opstykkede og modsatrettede fragmenter, som alle afspejler livet omkring sig.

Men når trekanterne samles direkte med søm på væggen, bliver det samtidig et rumligt objekt der griber fat i rummet og går i dialog med både arkitektur og os som beskuere.

Værket relaterer sig til den menneskelige kropsstørrelse og samtidig spejler det delvist vores krop - men i nye vinkler og skæve drejninger. Beskueren bliver hel konkret en del af værket.


Rainer Hosch

Lige siden jeg fik mit første kamera har min interesse altid været at fotografere mennesker. Mit arbejde er en evig udviklende process, men den forbliver altid tro mod den lyst til at være sammen med mennesker og fotografere dem sådan som jeg ser dem.

Det sidste år har jeg haft lyst til at kunne gå ned ad gaden, sidde på cafeer og i subways og ønske jeg kunne tage et billede af alle jeg så.
Mere eller mindre bare blive ved med at fotografere alle omkring mig uden at spørge om lov og helst uden at de slet ikke ser mig.

Det er selfølgelig en svær ting at gøre og selvom jeg har udviklet nogle teknikker for at kunne være en flue på væggen, er der er mange folk der ser mig og kigger ind I kameraet ved vores møde.

Det viser sig også at dette møde også giver mig et særligt "kick" som endda er mere spændende end kun at være en betragter.

På det seneste har jeg også fundet det interessant at fotografere folk bagfra for at prøve at fange deres personlighed og stil inden at de opdager jeg er der og ser deres ansigt. Nogen gange tror jeg, at de kan fornemme jeg er der selvom de ikke ser mig. Hele projektet bliver ved med at udvikle sig og det får en breddere synsvinkel og værket er stadig i gang.


Astrid Kruse Jensen

'THE CONSTRUCTION OF MEMORIES' Dette projekt er mit nyeste og er stadig 'on going'.

Projektet er baseret på værker, der alle er forbundet til tematikker omkring 'erindring'. Projektet refererer til vores erindringer og stiller spørgsmål ved fotografiet som 'The beholder of our memory'. Vi er opvokset med fotografiet, som det medium der foreviger livets erindringer, såvel de store som små begivenheder. Fotografiet bliver ofte brugt som associations materiale for vores hukommelse, som opsamler af erindringer - men i dette projekt har jeg valgt, at skabe erindringer som aldrig reelt har eksisteret / været 'dokumenteret', en diffus eller indbildt erindring som eksisterer i kraft af følelser og fornemmelser - og som derfor fremstår med surreelle undertoner - og stiller spørgsmål ved om erindringer kan dokumenteres.
Værkernes narrative aspekt udmunder mere i en uro og uforløst undren end i en egentlig forståelse. En poetisk forskydning af virkeligheden, et kompleks væv af erindringer med udgangspunkt i barndommens univers og fantasiens parallel verden. I billederne skabes en slags rumligt samspil mellem fortid og nutid, en forskydning af tid og erindring. Der indgår figurer / som en slags søvngængere / tilstede og fraværende på samme tid - samt elementer og rekvisitter der referer til barndommens erindringer. Scenerne er ladet med tvetydighed - domineret af associationer, stemninger og antydninger.

Billederne lægger op til betragterens fantasi; Det er en imaginær verden placeret et sted mellem virkelighed og fiktion, mellem beskueren og stedet, og samtidig en dramatisering af situationen. Det er en transformation hvor fantasien samarbejder med erindringer og hvor man ikke kan adskille virkelighed fra imagination.


Jacob Noel

on the outer rim of terms as scale, spaciality and function

A consistent theme of my art, is the interest for spaciality and "spaces-in-between", intervals in/of space. My artistic project spreads out into an international context, that, on a conceptual level, seeks to deepen the understanding of the detail of space as something universal - a language that is seen more than spoken.

Through sculptures, drawings and photography, I am working on the outer rim of terms as scale, spaciality and function. Terms that normally is tied to an architectural praxis. But with this optic, I want to describe a different world, than that one usually associates with architecture. I want to define the significance of space in a functional meaning through a strongly subjective approach to the material, where the detail of the moment, time and place is expressed in fragments and streams of surfaces.

The project "un-arcitecture and fumes" is to be seen as a conceptual adaptation of the detail as an aesthetic materialization of the transient.


Camilla Rasborg

Mine værker tager udgangspunkt i at mødet med omverdenen ikke er ligetil, men farvet og influeret af en række faktorer. Sociale og kulturelle omstændigheder, samt individuelle tankemønstre er konstant med til at anfægte og transformere forestillingen om og betydningen af vores omgivelser. Denne vekslen af ydre og indre påvirkninger udgør essensen i mine arbejder.

Værkerne handler om den modstand vi møder, når vi opfatter og fortolker vores omgivelser. Mere specifikt problematikken i ikke at kunne gennemskue det man oplever. De handler om hvordan vores forventninger og forestillinger kan fordreje tingene så de falder fra hinanden eller så man forbinder noget der egentlig ikke hænger sammen.

Gennem installationer, relieffer og fotocollager opbygger jeg forskellige former for iscenesatte naturscenarier. Værkerne har en dyster romantisk stemning og blander en forestilling om autenticitet i naturen med åbenlyse computermanipulerede greb eller fysiske kulisseagtige bearbejdninger.

Værkerne går til angreb på vores forestilling om troværdigheden ved det vi oplever. Det er forvirringen og tvivlen, om hvad der er reelt, jeg som billedkunstner er optaget af og et had/kærlighedsforhold til at befinde sig i denne usikkerhed.


Majken Schultz

Man aflæser måske umiddelbart mine billeder som landskabsmaleri.
Men det er formelt set ikke det jeg arbejder med. Jeg arbejder mere på et
abstrakt tankeplan og tænker mine værker som en slags Rorschach prøver
eller kaleidoskoper, hvor beskueren har frit lejde til at danne sig sine egne
associationer og tanker.

Symmetrien, gentagelserne i linjerne og strøgene er med til at skabe ro og balance,så hver enkelt maleri blir en slags lukket kredsløb med sin egen betydning og stemning.Erindring og tid er to emner der optager mig meget. Emner som gennemsyrer alle mine værker.

Jeg tager udgangspunkt i naturen i enhver form, som hår, ar, linjer i huden, årringe i træer,jordlag, stenlag, vand mm. Natur som er os og omgiver os og er daglige beviser på tid der er gået.

Jeg henter min inspiration mange steder fra: Japansk traditionelt maleri, psykedelisk 60´ 70´kunst, Renaissance maleri, moderne tegnere, surrealisme og meget mere. Det er helt bevidst at jeg ofte bruger kraftige varme farver i mine værker. De skaber med motivet en slags "larmende" stilhed.

Ann Sophie Stærk

Byens jungle udfolder sig i mine malerier og installationer. Mit billedlige univers udspringer i min nuværende bopæl New York og min hjemby København. Manhattan tempo, mylder af mennesker og uimodståelige livskraft står i kontrast til den rolige danske stad, hvor natur og design spiller en rolle i både by og hjem.

Som en iagtager udforsker jeg byens arealer og hjemmets domæne. Disse felter fusioneres i min kunst og muterer til drømmeagtige konstellationer. Jeg frigør dagligdags objekter og områder fra deres oprindelige funktion. Velkendte motiver forstyrres, befolkes og ændres af magiske væsner og utæmmet flora og fauna. Tilskueren drages ind i en verden, der flyder i en zone mellem abstraktion og figurative, genkendelige former.


Jonas Hvid Søndergaard

"Der er et spil mellem kontraster i Jonas Hvid Søndergaards malerier. Hans værker springer fra det komplekse til det simple, fra det kaotiske til det fredelige og fra det abstrakte til det figurative. Grundlæggende er former og farver klare og præcist afskåret fra hinanden i Hvids værker, men det samlede udtryk er alligevel i stand til at forpurre en klar bedømmelse af, hvad malerierne forestiller.

Det er som at se gennem barndommens kalejdoskop med farvede glasstykker, der ved at blive rystet kunne skabe evigt nye mønstre. Blot er glasstykkerne ikke helt faldet på plads hos Hvid. Verden i Hvids malerier synes at befinde sig et eller andet sted i overgangen mellem færdige strukturer; de er fanget i transformationens mellemrum.

Det er rum, som nærmest synes at eksplodere i overgangen til en ny konstruktion. I andre af Hvids malerier er verden rolig, enkel og fremstår næsten abstrakt. Med udgangspunkt i hverdagens arkitektoniske konstruktioner fremstiller Hvid her maleriske kompositioner, der vibrerer mellem ren abstraktion og egentlige arkitektoniske repræsentationer.

Gennem sine forskellige strategier præsenterer Hvid os for en verden, der på én og samme tid er genkendelig og helt fremmed. I nogle værker er verden kompleks og forvirrende, i andre ordnet og harmonisk - og begge dimensioner er som et nyt mønster åbenbaret af et kalejdoskopisk ryst".
__________________________________________________________________________

Information


Der er fernisering på Gallery Poulsens sommerudstilling TThe buzz of urban surroundings, torsdag den 18. juni fra kl. 17.00 til 22.00. Udstillingen løber frem til den 10. juli.Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts
Frederiksholms Kanal 4, st. th. Gården
1220 Kbh. K. Tlf.+45 4015 5588
www.gallerypoulsen.com

Opening hours: Wednesday thru Friday 13 -17, Saturday and every other day, by appointment, tel +45-40 15 55 88
__________________________________________________________________________

Pressebilleder


Press image 1: Astrid01


Press image 2: horsch01

Press image 3: horsch02

Press image 4: stærk01

Press image 5: camilla01Press image 6: camilla02
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007