WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Vuk Vidor - Newton 2013

Galaxy II.jpg
"Random Galaxy II for T.J Newton" Acrylic on canvas, 195 x 285 cm, 2012

Vuk Vidor er tilbage!


Vuk Vidors billedunivers er så slagkraftigt, at selv superhelte bliver slået omkuld. Hans figurer er brutale overmennesker, der vil fremad, men som møder tunge forhindringer undervejs. Vuk Vidors billeder og deres forførende fortællinger er blevet udstillet over det meste af Kloden, men hovedsageligt i Paris, New York, Berlin og Madrid samt i Beograd, som er Vuks fødeby.
Denne nye udstilling har titlen ”Newton” og er Vuks fjerde soloudstilling i Gallery Poulsen – den første, ”Even Superheroes Can’t Save Us Now”, fandt sted tilbage i 2008. ”Newton” åbner den 22. februar.

Omdrejningspunktet for udstillingen er rumvæsenet Newton, personificeret af David Bowie i filmen ”The Man Who Fell to Earth” fra 1976. Filmen baserer sig på Walter Tevis roman af samme navn, der blev udgivet for præcis 50 år siden. Historien handler om et rumvæsen, der kommer til Jorden for at stjæle vand hjem til sin egen, tørre planet. Rumvæsenet – med det fulde navn Thomas Jerome Newton – fejler og må blive på Jorden, hvor han trods økonomisk succes ender som alkoholiseret vrag.

Vuk Vidors blik på verden er sjældent mildt, og det gælder også i denne udstilling. Hans billeder stiller kritiske spørgsmål til de værdier, vi ellers anser som sikre. Er vi de naturlige, privilegerede herskere i universet, eller er menneskeheden blot en lille ubetydelig prik i Altet? Er mennesket enestående klogt eller lallende naivt?

Om udstillingen siger Vuk Vidor selv:
>>Newton er et privilegeret vidne i vores verden, i vores samfund, i vores liv, i vores vaner. Hans perspektiv er unikt. Og Newton, manden fra stjernerne, bliver et orakel; en mand af potentielt lys og visdom, der er fanget mellem den menneskelige labyrint og hans længsel efter galaksen. Fanget mellem det øvre og det nedre, mellem det humane og det fremmede. Han er en permanent gæst midt i vores kompleksiteter, paradokser og sindssyge. Newton er vort spejl.<<

Værkerne i udstillingen er tegninger, malerier, skulpturer, assemblager. Newton-projektet omfatter også en bog, som er tilgængelig via dette link Newton Book

Vuk vil være tilstede i København 20.-25. februar, kontakt Morten Poulsen på +45 4015 5588 for mere information.
 

Vuk Vidor is back!


Vuk Vidor’s pictorial universe is so powerful that even superheroes are being knocked over. His figures are brutal super humans who want to go forward but are facing heavy obstacles along the way. Vuk Vidor’s images and their seductive stories have been exhibited all over the globe, but mainly in Paris, New York, Berlin and Madrid as well as in Belgrade, which is Vuk’s hometown.
This new exhibition entitled "Newton" is Vuk’s fourth solo exhibition at Gallery Poulsen - the first, "Even Superheroes Can’t Save Us Now", took place back in 2008. "Newton" opens on February 22nd.

The focal point of the exhibition is the alien Newton, personified by David Bowie in the movie "The Man Who Fell to Earth" from 1976. The film is based on Walter Tevis novel of the same name, which was released exactly 50 years ago. The story is about an alien who comes to earth to steal water home to his own, dry planet. The alien - with the full name Thomas Jerome Newton - fails and must stay on Earth, where he despite economic success ends up as an alcoholic wreck.

Vuk Vidor’s view of the world is rarely mild, and this also applies in this exhibition. His paintings ask critical questions to the values we otherwise consider as safe. Are we the natural, privileged rulers of the universe, or is humanity just a little tiny dot in the ALL? Are humans unique wise or babbling naive?

Vuk Vidor on the exhibition:
“Newton is a privileged witness in our world, in our community, in our lives, in our habits. His perspective is unique. And Newton, the man from the stars, becomes an oracle, a man of potentially light and wisdom, caught between the human labyrinth and his longing for the galaxy. Trapped between the upper and lower, between the human and the foreign. He is a permanent guest in the middle of our complexities, paradoxes and insanity. Newton is our mirror.”

The works in the exhibition are drawings, paintings, sculptures and assemblages. The Newton project also includes a book, which is available via this link Newton Book

Vuk will be present in Copenhagen 20th-25th February, contact Morten Poulsen at +45 4015 5588 for more information.

 


Vuk Vidor
"Newton"

February 23rd to March 23rd
Opening Friday February 22nd 2013 from 5 - 8 pm

Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V. 
Tlf. +45 4015 5588 // +45 3333 9396

 
info@gallerypoulsen.com 
Opening hours: Wednesday thru Friday 12 -17.30, Saturday 12 - 16 or by apointment
 


 

Pressebilleder i høj opløsning:

Study for Newton #4_thump.jpg
"Study for Newton # 4"
Acrylic on canvas,
130x195 cm, 2013


Study for Newton with Birds_thump.jpg
"Study for Newton with Birds"
Ink and acrylic on canvas,
130x162cm, 2013


Study for Newton #5_thump.jpg
"Study for Newton # 5"
Acrylic on canvas,
130x195cm, 2013


Study for Newton with vessels_thump.jpg
"Study for Newton with Vessels"
Ink and acrylic on canvas,
130x162cm, 2013
Angela Gram - The Past is Alive 2018 Gallery Poulsen at Art Herning 2018 Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007