Adam Stennett: "Water Paintings"

May 26 - June 28 


Et natmørkt hav ulmer under overfladen, mens diskrete stråler af lys danser i et skyggespil, der synliggør en lydløs verden i opbrud. Vildt og utæmmet er vandet et lunefuldt element, der fylder os med livsgivende næring, men som samtidig kan forvandle sig til en tavs dræber, der langsomt opsluger alt levende.

”Water Paintings” er en dystopisk fortælling, hvori Adam Stennett indhyller os helt og aldeles i en flydende verden af refleksioner, refraktioner og forvrængede lysbilleder. I sine hyperrealistiske malerier leger han med ideen om de indre og ydre sanseindtryk, samt vandets modsatrettede sider. Mennesket har brug for vand til at overleve, men vandet er et utilregneligt element, der både kan skabe den absolutte ro, men samtidig kan sprede panik. Det kan være smukt og beroligende, men også forræderisk. Stennetts ”Water Paintings” viser den skrøbelige kontrast mellem det lyse, nærende vand og det sorte, svigefulde hav. 

Mennesket har gennem historien haft en dyb fascination af vandets mystik og dets evigt foranderlige kvaliteter. Vand har genereret myter om dets evne til at skabe visioner, åbne portaler og udvide bevidsthedens gængse grænser. Gennem udstillingens imponerende naturalistiske værker, søger Stennett at skabe forbindelse mellem den fysiske og åndelige sfære og formidle den urgamle historie.

Udstillingens otte oliemalerier tegner et æstetisk betagende billede af krystalklart azurblåt vand, som med Stennetts ferniserede overflade giver en levende glansfuldhed, der indikerer en verden ud over overfladen. En kvinde driver roligt rundt i vandet, mens varme strejf af sollys fremhæver hver en kurve på hendes krop i en symbiotisk interaktion med det magtfulde åbne hav.

Stennetts serie af sort-hvide akrylmalerier fremhæver både den fredfyldte og utilregnelige side af det sorte vand, der fintfølende påvirker vores fortrolighed med naturen og trækker os visuelt ned i det turbulente bundløse hav. Ringene i vandet indikerer subtilt et dynamisk samspil mellem natur og menneske.

Adam Stennetts mesterligt udførte værker fremkalder en urovækkende fascination i os alle, der tryllebindende suger os helt ned i dybet, dér hvor alt står på spil og magien opstår!


Udstillingen viser 19 olie- og akrylmalerier på panel og papir

Adam Stennett vil være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews.
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.

Fernisering og Artist Talk event


A sea as dark as the night smolders under the surface while discrete rays of light create a dancing shadow, revealing a silent world in turmoil. Wild and untamed, water is a wayward element that fills us with life-giving nutrition, but at the same time it can turn into a silent killer who slowly absorbs all living beings.

"Water Paintings" is a dystopian tale in which Adam Stennett completely envelops us in a liquid world of reflections, refractions and distorted imagery. In his hyper realistic paintings, he plays with the idea of the inner and outer perception, as well as the opposing qualities of the water. Man needs water to survive, but water is an inexorable element that can create absolute calmness, and abruptly spread panic. It can be beautiful and soothing, but also treacherous. Stennett's "Water Paintings" shows the fragile contrast between the bright, nutritious water and the black, deceitful sea.

Throughout history, man has had a deep fascination with the mystery of water and its ever-changing qualities. Water has generated myths about its ability to create visions, open portals, and expand the common boundaries of consciousness. Through the exhibition's impressive naturalistic works, Stennett seeks to connect the physical and spiritual sphere and convey this ancient history.

The eight oil paintings in the exhibition draw an aesthetically breathtaking image of crystal clear azure water, with a varnished surface that creates a vibrant shine, indicating a world beyond the surface. A woman floats quietly in the water, while warm strokes of sunlight caress each curve on her body in a symbiotic interaction with the powerful open sea.

Stennett's series of black and white acrylic paintings accentuates both the serene and erratic side of the black sea that delicately influences our confidentiality with nature and visually pulls us into the turbulent bottomless sea. The rings in the water subtlety indicate any sort of vigorous interplay between nature and man. 

Adam Stennett's masterfully executed works evoke an unwavering fascination in all of us, which spellbindingly pull us all the way down to the depths where everything is at stake and magic arises!


The exhibition shows 19 oil and acrylic paintings on panel and paper

Adam Stennett will be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery at [email protected] or + 45 33 33 93 96 for further information.

Vernissage and Artist Talk event

"Levitating" 2018, oil on wood, 183 x 183 cm, 72 x 72 in
"Diagonal Refraction" 2017, oil on wood, 122 x 183 cm, 48 x 72 in
"Reflecting Under Turbulent Water" 2018, acrylic on paper, 56 x 76 cm, 22 x 30 in
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven