May 8 - June 6


Han er en surrealistisk kunstner-kirurg, der henter objekter fra én sfære for at male dem sammen med objekter fra en helt anden sfære – og ”modellerne” kan være hentet fra såvel high som low culture – hvorved der opstår disse hybride væsener, som verden aldrig har set mage til.

- Lisbeth Bonde, "Arcimboldo for the 21st century", Magasinet Kunst nr. 4 2013

I en visuel kultur, hvor alt efterhånden er blevet undersøgt, præsenteret og afprøvet, kan det være svært at finde vej i junglen af samtidens enorme og til tider skødesløse billed- og kunstproduktion. Frasen ”anything goes” synes som et godt motto til de mange ’100-meters mesterskaber i at vise ingenting’, som vi hele tiden ser blive skudt i gang. Her i galleriet er vi absolut ikke af den mening, at alt er tilladt, men der gælder dog én undtagelse – på Alfred Steiners forunderlige operationsbord kan alt med sikkerhed gå!

Alfred Steiner viser os med soloudstillingen ”Anything goes”, der er hans anden solo i Gallery Poulsen, hvordan f.eks. kønsorganer og plastikspande sagtens kan forenes og i samspil give en forunderlig, genial og original helhed. Titlen er lånt fra den østrigske videnskabsfilosof Paul Feyerabend, der i 1970’erne argumenterer for et erkendelsesteoretisk anarki, hvor modstridende, uforenelige og irrationelle teorier skal ligestilles de logiske og kompatible. For Feyerabend findes der i det hele taget ikke rationelle og sikre teorier i videnskabens historie, og det er netop det synspunkt, der på komprimeret vis er princippet om ”anything goes”.

Steiners værker må i den grad siges at være stykket sammen af samme anarkistiske koncept, både når det gælder motiver og medier. Steiner blander tilfældige objekter, der tæller alt fra flamingoer, haglgeværer, fostre, lægemidler, neglelak til politiske portrætter. Og så præsenterer han, udover sine karakteristiske akvareller på papir, for første gang også oliemaleri og akvarel på lærred. Steiners nye teknik er uden tvivl lige så sublim, som vi kender ham på papir, men nu kan du også komme helt tæt på værket og dufte de dugfriske materialer i disse fantastiske malerier.

Der er således to retninger i udstillingen ”Anything goes” – fem værker på lærred og seks akvareller på papir. Alle værker, malerier som akvareller på papir, har en imponerende stoflighed, der giver motiverne nogle helt særlige kræfter, som kun superhelte kan drømme sig til.

Den overordnede komposition styres af enten tegneseriefigurer eller kunsthistoriske klassikere, der agerer skabelon for de helt unikke og særegne motivvalg. Steiner viser os her, hvordan det genkendelige fra hverdagen og populærkulturen pludselig kan optræde ukendt og fyldt med nye betydninger. Værkerne åbner sig for os som indbydende og historiefyldte puslespil, som vi ellers aldrig ville have givet os i kast med at lægge. Brikken med Vladimir Putin og brikken med psilocybinsvampe synes på forunderlig vis pludselig at passe som fod i hose.

Kom og se Francisco Goyas ”Saturn fortærer sin søn”, figuren ”Dee Dee” fra Dexter’s Laboratory og Disneys ”Pinocchio” i splinternye udgaver, der med garanti vil ændre din opfattelse af både portrættet, maleriet og akvarelgenren. Steiner giver os lærred og papir, præsidenter og tegneseriefigurer, alvor og humor, testikler og hårtørrere, og manifesterer således på fremragende vis, at Feyerabends dogme ”anything goes” altid går!

Udstillingen består af et oliemaleri, fire akvareller på lærred og seks akvareller på papir.

Alfred Steiner tager turen over Atlanten og vil være til stede i galleriet både fredag d. 8. maj og lørdag d. 9. maj.


He is a surrealist artist-surgeon who retrieves objects from one sphere to combine them with objects from a completely different sphere – and “the models” can be collected from both high as low culture – resulting in these hybrid creatures that the world never ever has seen before.

- Lisbeth Bonde, “Arcimboldo for the 21st Century”, Magasinet Kunst no. 4, 2013


It can be difficult to find your way in today’s metastasizing growth of artistic production, where it seems that everything has already been done, shown once, forgotten and then shown again. And so the phrase “anything goes” is perhaps an ideal rallying cry for the many strains of artistic nihilism that constantly threaten to spread throughout the rest of the Art World. Here at Gallery Poulsen, we have not yet succumbed to this anarchic malignancy, but we will make one exception – anything goes on the marvelous operating table of Alfred Steiner!

With his second solo show at Gallery Poulsen, titled “Anything goes”, Steiner shows us how disparate elements such as genitals and plastic buckets can be combined to create a wonderful, brilliant and original whole. The title of the show is taken from the Austrian philosopher of science Paul Feyerabend, who in the 1970s argued for an epistemological anarchy, where contradictory, incompatible and seemingly irrational theories are re-examined to shed new light on conventional wisdom. In fact, if you were to ask Feyerabend, there is no single method of rationality that governs the history of science. And this is precisely the point of view that the phrase “anything goes” represents.

No question, Steiner’s artistic work has been pieced together by the same anarchist concept, both in terms of motives and media. Steiner mixes random objects that include everything from flamingos, shotguns, genetalia, pharmaceuticals, nail polish to political portraits.

Each of the overall compositions is based on some pre-existing graphical source – whether a cartoon character, trademark or an art historical classic – which forms a template for Steiner’s unique and peculiar way of assembling images. Using this method, Steiner transforms recognizable images from everyday life and popular culture into novel creations, ripe with new meanings. The works unfold like welcoming tapetries, wowen with history, that we otherwise never would have thought of putting together – Vladimir Putin never looked so good chewing on the stem of a psilocybin mushroom.

Come see works based upon Francisco Goya’s Saturn devouring his son, the instagram logo, “Dee Dee” from Dexter’s Laboratory and Disney’s “Pinocchio”, in brand-new forms that are guaranteed to change your perception of both painting and the genre of portraiture. Steiner gives us canvas and paper, presidents and cartoons, seriousness and humor, testicles and hairdryers, and thereby brilliantly validates Feyerabend’s anti-dogma, “anything goes”!

“Anything goes” consists of two parts: five works on canvas and six watercolors on paper.

Alfred Steiner will travel all the way from New York to be present in the gallery both Friday May 8th and Saturday May 9th.


 

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven