ARTISTES DE GARDE - COLONEL 2009/10


4. december - 22. januar


PressemeddelelseKunsten måler temperaturen i København under klimatopmøde


Kan kunst spå om fremtiden og dermed indtræde I en foregribende funktion? Skal kunstnerne tage affære når de fornemmer at der er brug for intervention? Det er nogle af de spørgsmål, som den franske billedkunstner Thierry Geoffroy forsøger at belyse med udstillingen Artistes De Garde, der åbner d. 4. december i Gallery Poulsen.
"Kunstnere er i stand til at fornemme civilisationens dårligdomme og diagnosticere kommende 'sygdomme'. Nogle kunstnere registrerer verdens infektioner i billeder, nogle gennem lyd, andre gennem form. Nogle kunstnere observerer influenza i medierne eller i den eksisterende politik. Kunstnere er som termometre, de måler temperaturen i samfundet i dag", udtaler Thierry Geoffroy.

Gallery Poulsen vil fra d. 4 - 18. december fungere som en slags hovedkvarter hvor Thierry Geoffroy, i samarbejde med et efterforskningshold bestående af kunstnere, journalister og hyrede detektiver, vil skabe værker, der kommenterer på alt hvad der sker omkring dem i forbindelse med det internationale klimatopmøde COP15.
Udstillingen vil i denne periode bære præg af en slags bevissamlings æstetik med avisudklip, videoer og fotos der relaterer til dagens historier og nyheder. Hver dag lægges der nye strategier, og hver dag ændrer udstillingen form og indhold. Stemningen i galleriet vil mest af alt minde om den man oplever på en brandstation. Kunstnere, journalister og detektiver sidder konstant klar til at rykke ud til nye begivenheder og indsamle nyt (bevis)materiale.

Blandt de kunstnere som vil gæste Gallery Poulsen i forbindelse med Thierry Geoffroys Artistes De Garde, er den aktivistiske kunstnerduo The Yes Men, som netop er i København i forbindelse med topmødet. På www.emergencyrooms.org/garde.html kan du følge med i hvilke andre kunstnere der gæster udstillingen. Siden opdateres løbende.

Efter klimatopmødet vil alle de producerede værker udgøre en totalinstallation, som vil være udstillet i galleriet indtil 22. januar 2010.

Thierry Geoffroy har, siden han begyndte at arbejde med kunst, valgt at inkorporere en vis uforudsigelig i sin praksis, ved at skabe dynamiske udstillingsformater, der giver kunstnere mulighed for at reagere, kommentere og protestere. De åbne og fleksible formater gør det muligt for kunsten, at være i konstant relation til verden uden for galleriets fire vægge.

Thierry Geoffroy, bedre kendt som Colonel, er lige kommet hjem fra Vietnam, hvor han i samarbejde med 7 danske og vietnamesiske kunstnere skabte et 'Emergency Room' i Hanoi. I december deltager Geoffroy desuden i det verdensomspændende projekt 'Hopenhagen', med en serie af Critical Runs.

Hypocrisy installationen er skabt med støtte fra Kunststyrelsen.

__________________________________________________________________________

Information


Der er fernisering på Udstillingen Artiste De Garde
fredag den 4. december kl. 17 - 20
Udstillingen løber frem til den 22. januar 2010
Åbningstider i december: Mandag til Lørdag 10 – 17, og efter aftale.

Gallery Poulsen, Contemporary Fine Arts
Frederiksholms Kanal 4, st. th.
1220 København K
+45 - 40 15 55 88
[email protected]
www.gallerypoulsen.com

English version

Art measures the temperature in Copenhagen during climate conference

Can art predict the future and thus engage in an anticipatory function?
Should artists take action when they perceive that there is a need for
intervention? These are some of the issues raised that the French artist
Thierry Geoffroy tries to elucidate with the exhibition Artistes De Garde .
"Artists are able to feel the evils of civilization and diagnose future
'diseases'. Some artists detect the infections of the world in images, some
through sound, others through form. Some artists observe influenza in the
media or in the existing policy. Artists are like thermometers that measure
the temperature in society today", says Thierry Geoffroy.

From the 4th to the 18th of December Gallery Poulsen will act as a
headquarter, where Thierry Geoffroy, in collaboration with an investigation
team consisting of artists, journalists, and hired detectives, will create
artworks that comment on everything that happens around them in the
context of the international climate conference COP15.
During this period the exhibition will be filled with newspaper clippings,
videos and photos that relate to the stories of today - the aesthetics of a
collection of gathered evidence. Every day includes new strategies, and
every day the exhibition will change form and content. The atmosphere in
the gallery will most of all resemble that of a fire station. Artists, journalists
and detectives are constantly ready to respond to new events and gather
new evidence.

Among the guest-artists of Thierry Geoffroy's Artistes De Garde at Gallery
Poulsen, is the activist artist duo The Yes Men, who are in Copenhagen
because of the conference. On www.emergencyrooms.org/garde.html you
can keep up with which other artists might join the exhibition. The site will be
regularly updated.

After the climate conference, all the artworks produced will constitute a total
installation, which will be exhibited at the gallery until January 22nd 2010.
Since he began working with art, Thierry Geoffroy has chosen to
incorporate a degree of unpredictability in his practice, creating a series of
dynamic exhibition formats, thereby giving artists the opportunity to respond
to, comment on and protest against society surrounding them. The open
and flexible formats make it possible for the artworks to be in constant
relation to the outside world.
Thierry Geoffroy, also known as Colonel, has just returned from Vietnam,
where he, in collaboration with 7 Danish and Vietnamese artists created an
'Emergency Room' exhibition in Hanoi. Geoffroy will also activate a series
of Critical Runs during COP15

The Hypocrisy installation is supported by The Danish Arts Agency.
The exhibition runs until January 22nd 2010.
Opening hours in December: Monday to Saturday from 10 to 18, and by
appointment.

Gallery Poulsen, Contemporary Fine Arts
Frederiksholms kanal 4, st. th.
1220 København K
+45 40 15 55 88
[email protected]
www.gallerypoulsen.com
__________________________________________________________________________

More press photos here

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven