Autumn in New York

October 28 - November 11


Det mørke, ruskende efterår har så småt indfundet sig i Den Brune Kødbys gamle brostensgader, og lagt sig tungt mellem de gamle bygninger med sprossede jernvinduer, der giver følelsen af at være hensat til en svunden tid. Men så snart man træder indenfor i Gallery Poulsen, er kontrasten slående. Et parallelt univers åbner sig bag døren, der både drager og inviterer os indenfor. Lige dér på hjørnet af Staldgade ligger vores lille hjørne af New York midt i den summende københavnske bydel og venter på en fuldført mission!

Poulsen er draget afsted på en målrettet kunstnerisk ekskursion til byen, der aldrig sover, for at besøge kunstnerne i deres naturlige habitat, dybt inde i det rå og kreative knudepunkt i Brooklyn, lige der, hvor magien opstår! Helt inde i kunstnernes aflukkede kroge har vi håndplukket de allernyeste værker direkte fra staffeliet.

Vi kan næsten ikke få armene ned af begejstring over at få muligheden for at give dette helt unikke indblik i, hvad vores kunstnere har arbejdet på, hengemt i deres atelierer, så nyskabt, at det sidste lag fernis knapt er tørt. Fra den amerikanske østkyst til det kolde nord, fra ét pulserende industrikvarter til et andet, har målet med ekskursionen været soleklart, og derfor kan vi nu servere New Yorks mest fortryllende nye værker, skabt midt i dette gyldne efterår.

Selv efter flere års frugtbart samarbejde bliver vi fortsat forbløffede hver gang vi vover os ind i deres pragtfulde og til tider foruroligende universer, der giver et fantastisk indblik i, hvad der rører sig indenfor samtidskunsten i New York lige netop nu! Aaron Johnson har til “Autumn in New York” skabt et helt nyt surrealistisk værk i sin nye serie af udsøgte absurditeter. Mindre absurd, men mindst lige så kraftfuldt er Angela Grams forvrængede animalske billedsprog. Mens John Jacobsmeyer fuldstændigt har overgået sig selv og skabt det absolut største træsnit i hans værkproduktion hidtil.

Foruden vores velkendte mestre, har ekskursionen ført til mødet med helt nye kunstnere, der har ladet deres mest ekspressive og sprudlende oliemalerier falde i vores hænder. Adam Stennett kan til foråret præsentere en formidabel soloudstilling i Gallery Poulsen, men inden da byder vi på en sprød forsmag med to værker i “Autumn in New York”. Matthew Hansels kombination af kompleks stilleben og psykedeliske formsprog slog helt og aldeles benene væk under os. Vi byder desuden på et glædelig gensyn med danske Nadia Plesner, der til denne udstilling har skabt et fuldstændigt minutiøst udført slagteri i perler!

Upåklageligt håndværk og sindrige fortællinger vil uden tvivl drage enhver, der vender blikket mod denne storslåede gruppeudstilling. Det ene værk mere fængslende og hæmningsløst end det forrige vil til sammen skabe et fantastisk efterår i New York lige midt I den københavnske betonjungle!

I kan godt glæde jer, for der venter en overraskelse af sublime dimensioner, når vi på lørdag d. 28. oktober åbner døren på vid gab til et brag af en efterårsudstilling!

Udstillingen viser en perlerække af mesterværker på papir, lærred og tryk.
Ferniseringen lørdag d. 28. oktober kl. 12:00-15:00
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.


The dark, rugged autumn weather is gradually settling in old cobblestone streets of the Brown Meatpacking District and is lying heavily between the brown buildings with iron-paned windows, giving us a sensation of being sent back to a bygone era. However, as soon as you walk through the doors of Gallery Poulsen, the contrast is striking. A parallel universe opens itself behind the door, alluring us to come inside. Right there by the end of Staldgade, is our own little corner of New York in the middle of the Copenhagen quarter, awaiting a mission to be accomplished.

Poulsen has journeyed off on a determined artistic excursion to the city that never sleeps, to visit the artists in their natural habitat, deep inside the raw and creative hub of Brooklyn, where the magic happens! All the way inside the artists’ secluded corners, we have handpicked the freshest artworks directly from their easels.

We can hardly shake the excitement of having the opportunity to give this completely unique insight into what they have been working on, hiding away in their studios, so newly created that the final layer of varnish is barely dry. From the American east coast to the cold north, from one vibrant industrial area to another, the goal of the excursion has been perfectly clear. Therefore we now serve you New York's most enchanting new masterpieces created in the midst of this golden autumn.

Even after years of fruitful collaboration, we are still astonished whenever we venture into the magnificent and at times disturbing universes of our artists, providing us with a great insight into what is happening in New York’s contemporary art scene right now! For "Autumn in New York" Aaron Johnson has created a whole new surreal piece in his new series of exquisite absurdities. Less absurd, but equally powerful, is Angela Gram's distorted animal imagery. Meanwhile, John Jacobsmeyer has completely surpassed himself and created the largest piece of woodcut in his body of work so far.

In addition to our well-known masters, the excursion has led to encounters with brand new artists, who have let their most expressive and exuberant oil paintings fall into our hands. Adam Stennett will be presenting a formidable solo show in Gallery Poulsen this coming spring, but before that we offer a crisp taste of two of his works in "Autumn in New York". Matthew Hansel's combination of complex still life and psychedelic expression completely knocked us off our feet. We furthermore have the pleasure of welcoming back Danish artist Nadia Plesner, who has created an utterly meticulous slaughterhouse in pearls for this particular exhibition!

Impeccable craftsmanship and ingenious tales will undoubtedly allure anyone who dares to gaze at this magnificent group exhibition. Each piece more captivating and reckless than the previous will make a great autumn in New York right in the concrete jungle of Copenhagen!

You definitely have something to look forward to, because we have a surprise of sublime dimensions in store for you as we open the doors wide open to a spectacular show!

The exhibition shows a string of masterpieces on paper, canvas and print.
Opening reception Saturday the 28th of October from 12 -3pm
Contact the gallery at [email protected] or phone + 45 33 33 93 96 for further information.


Autumn in New York

Featuring: Adam Stennett (US), Angela Gram (US), Christian Rex van Minnen (US), Eric White (US), Jean-Pierre Roy (US), John Jacobsmeyer (US), Matthew Hansel (US), Mi Ju (KOR), Mu Pan (US), Nadia Plesner (DK), Taylor Schultek (US), William Powhida (US) and Aaron Johnson (US)
28.10 – 11.11
Opening Saturday October 28th from 12 – 3pm


 

Matthew Hansel: "Hours Pass Slowly. Years Pass Quickly" 2017, oil and flashe on linen, 152 x 122 cm, 60 x 48 in
Adam Stennett: "Emergency Drinking Water Spill" 2013 Acrylic on paper 76 x 112 cm, 30 x 44 in
Nadia Plesner: "Darwin Diaries I" 2017 Bead mosaic 120 x 210 cm, 47 x 83 in
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven