BITCHES BREW - NEW ART FROM NEW YORK PART II

For et år siden slog Morten Poulsen portene op til nye lokaler i Kødbyen med en eksplosiv bande hidsige røvhuller fra Brooklyn, New York i ryggen.
Morten Poulsen opstøvede "The Irascible Assholes", som de syv samtidskunstnere dengang kaldte sig, i et nedlagt industrikvarter i New York - hvor spøgelserne af tidligere tiders arbejdere mingler med kreativitetens konger i skyggen af sortsvedne skorstene.
Fra en verdensdel til en anden – et tidligere pulserende industrikvarter til et andet – rev Morten Poulsen dem over Atlanten og introducerede københavnerne for de unge amerikanere, der for tiden dikterer verdensscenen.

Det er et år siden. Nu er de tilbage, og de er over dobbelt så mange!

De tidligere røvhuller er blevet til kællinger, og under navnet "Bitches Brew" kæmper 18 mænd og kvinder med både kridt, keramik, video, piberensere, foto, tekstil, maleri og endda en døende plante for at brage budskabet igennem.
Missionen er med deres individuelle værker at male et samlet billede af et USA, der usikkert balancerer på søjlerne af grotesk seksualitet og naturligt forfald – et ynglested, hvor tilfældigheder og genopfindelser parres for at genopstå på ny i hidtil uset form.

Med over 30 værker bliver udstillingen en massiv installation, hvor både videoværker og installationer bidrager til en homogen helhedsoplevelse af kællingernes kunst, der kommunikerer et samtidsbillede af en verden i forandring.

Fra det vulgært hverdagsagtige til det stupidt storladne!!!

 


English Version:

One year ago, Morten Poulsen opened his doors to new premises in the meatpacking district with an explosive temper assholes-gang from Brooklyn, New York.

Morten Poulsen found "The Irascible Assholes", as the seven contemporary artists back then called themselves, in a disused industrial area in New York. Here ghosts of past workers mingled with the kings of creativity in the shadow of blackened chimneys.

From one continent to another - a formerly vibrant industrial area to another - Morten Poulsen took them across the Atlantic and introduced Copenhagen for the young Americans, who currently dictate the art-scene of the world.

It's a year ago. Now they are back and they are over twice as many!

The former assholes have become bitches, and under the name "Bitches Brew" 18 men and women experiments with both pastel, ceramics, video, pipe cleaners, photography, textiles, painting and even a dying plant in order to get the message through.

With their individual works the mission is to paint a comprehensive picture of an America that is uncertain balanced on pillars of grotesque sexuality and natural decay - a breeding place where coincidences and reinventions pair up to become reborn again in an unprecedented form.

With more than 30 works the exhibition becomes a massive installation, where both video-works and installations contribute to a homogeneous experience of the bitches art, that communicates a contemporary picture of a changing world.

From the vulgar mundane to the grandiose stupid!!!Information

Bitches Brew - New Art From New York (Part II)
June 17th to July 23th

Vernissage and opening party friday June 17 from 5 to 8 pm.

Valerie Hegarty, Alison Elizabeth Taylor, Ryan Schneider, Don Porcella
Amanda Browder, Rebecca Goyette, Rachel Mijares Fick, Eric White,
Aaron Johnson, Debra Hampton, Barnaby Whitfield,
Nicole Tschampel, Tom Sanford, Lee Materazzi, Farley Aguilar,
Alfred Steiner, Bill Donnovan and Michael Anderson all from the US


Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby
1711 København V.
Tlf.+45 4015 5588

www.gallerypoulsen.com
[email protected]
Opening hours: Tuesday thru Friday 12 -17, Saturday 11 - 15 or by apointment

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven