June 13 - July 4


Efter at have kastet en verdensomspændende lasso ud, der favner både til øst og vest, har vi indfanget et fantastisk hold af de allerbedste kunstnere til Gallery Poulsens sjette sommerudstilling, der i år bærer titlen ”Blaze of Glory”. Og selvfølgelig kan intet mindre gøre det, når galleriet slår skodderne op for denne tilbagevendende begivenhed, hvor vi viser det bedste af det bedste både fra nyopdagede talenter og velkendte stjerner fra Poulsen familien.

Til lyden af Bon Jovi’s karakteristiske stemme bliver vi med denne kendingsmelodi til Young Guns II sendt direkte ud på prærien til Det Vilde Vesten. Og det gør vi ikke for at fortælle den noget fortærskede westernhistorie om den ensomme cowboy, der lovløst strejfer omkring med friheden som sin vigtigste følgesvend. ”Blaze of Glory” minder os derimod om den helt særlige ’stædighed med stil’, som enhver cowboy rider af sted med. Et redskab som netop dette hold af kunstnere også begiver sig ud i verden med.

Galleriets vægge bliver for første gang beklædt med værker af Nicola Verlato og Mu Pan, der på to meget forskellige måder udvider galleriets visuelle katalog. Begge kunstnere giver det historiske maleri kamp til stregen med enormt komplicerede og dynamiske kompositioner, der tager fat i relevante og ikke mindst aktuelle problemstillinger.

Konflikter mellem forskelligartede billedkulturer er Nicola Verlatos omdrejningspunkt. I elegante grå toner af vinyl og olie skildrer han stærke scener fra opgør mellem billedstormere (ikonoklasme) og billedtilbedere (ikonolatri). Kampen er intens, og her er der i hvert fald ikke nogen, der går ned uden et brag af et slag – hverken når det gælder motivets interne sammenstød eller Verlatos egen kamp med materialet. Intet er tilfældigt og udførelsen er hysterisk perfektionistisk.

Akrylmaleriet får et helt nyt udtryk, når Mu Pan præsenterer os for sine forunderlige universer af japanske, kinesiske og taiwanesiske subkulturer. Her sammensættes tatoverede undervands-gangstere, perlefiskere og kæmpedyr i hektiske scenerier, som man absolut ikke har lyst til at være en del af. At betragte Mu Pans værker er derimod en fryd for øjet og ikke mindst et prik til eftertankerne, når vi mindes om undertrykte folkeslag og koloniseringer i Asien.

Med ”Blaze of Glory” skyder vi sommeren i gang uden den mindste slinger i valsen. Med dugfriske værker fra tolv exceptionelt dygtige nye som gamle kunstnere puster vi overlegent pistolløbet af, fordi vi ved, at I her får det absolut bedste inden for maleri, tegning og videokunst.

Netop sidstnævnte medie stikker lidt ud fra galleriets vante program, men Josh Jordans videotriologi måler sig i stor stil med resten af udstillingens værker. Med tre musikvideoer til store hits af Queen og Meat Loaf hopper og danser Jordan rundt for at fortælle os historien om den store kærlighed, både i den lykkelige og ulykkelige udgave. Stort set alle klicheer er at finde i disse fantastisk morsomme musikvideoer, der sagtens kunne kategoriseres som en art storbywesterns fyldt med karikerede gestikulationer, vilde dansetricks og alverdens fjollede rekvisitter.

Modsat den ensomme cowboy på prærien, der ikke stoler på andre end sig selv, så består gruppeudstillingen ”Blaze of Glory” af et helt særligt hold af kunstnere, hvis værker både taler for sig selv og sammen i et yderst stærkt billedsprog. Guldet i disse værker skal ikke graves frem fra mørket, for udstillingen er indhyllet i et tykt lag ”Blaze of Glory”, der skinner langt ud over alle stepper!

Udstillingen består af tolv værker på lærred, papir, panel samt videokunst.

Jean-Pierre Roy, John Jacobsmeyer, Josh Jordan, Mu Pan og Aaron Johnson ankommer torsdag d. 11. juni og vil sammen med Jacob Dahlstrup vil være til stede til ferniseringen.


After roping a global lasso around the east and west, we have captured a great team of the very best artists for Gallery Poulsen's sixth summer exhibition, entitled "Blaze of Glory". Of course, nothing less will do, when the gallery opens its doors for this annual event, where we show the best of the best from both newly discovered talents and well-known stars from the Poulsen Family.

To the cadence of Bon Jovi, we ride out into the Wild West with his soundtrack from Young Guns II. This is not the hackneyed story of the lonesome outlaw cowboy on the range with only freedom for company. Rather, “Blaze of Glory” invokes the cowboy’s ‘fearless grit’ when looking down the barrel of a loaded gun. It’s exactly this backbone with style that defines Poulsen’s team.

The gallery is adorned for the first time with works of Nicola Verlato and Mu Pan, who dramatically expand our visual catalog. Both artists stare down the legacy of historical painting with enormous complexity and dynamic compositions addressing the most salient issues of our time.

Conflicts between cultures are Verlato’s focal point. In elegant gray tones he untethers clashes between iconoclasts and image worshipers. The fight is intense, and here, no one will give up the battle without a fight – neither when it comes to the internal battles of the motifs, or Verlato’s own struggle with the material. Nothing is random and the execution is hysterically perfectionist.

Acrylic painting finds a new expression when Mu Pan presents his intricate worlds of Japanese, Chinese and Taiwanese subcultures. Underwater gangsters, pearl diver girls and giant animals have been assembled in frenzied scenes that you do not want to be a part of. However, to look at Mu Pan’s works is a very interesting experience that awakens thoughts of oppressed people and colonization in Asia.

”Blaze of Glory” ignites this summer without the slightest hitch. We give you twelve newly completed works and fire our guns with characteristic bravado, because we know that this is absolutely the best you can get in painting, drawing and video art.

The latter media video sticks a bit out from the gallery’s usual program, but Josh Jordan’s video trilogy indeed measures up to the rest of the works in this exhibition. With three music videos for hits by Queen and Meat Loaf Jordan jumps and dances around to tell us the story of love, both the great and the sad one. Practically all clichés are to find in these amazing and hilarious videos that easily could be categorized as urban westerns filled with caricatured gestures, wild dancing moves and all sorts of silly props.

Unlike the solitary cowboy on the prairie, who does not rely on anyone but himself, “Blaze of Glory” consists of a team of maverick artists, whose works both speak for themselves and together in bold imagery. You don’t need to dig for gold in these works because they all burn strongly under a “Blaze of Glory”!

The show consists of twelve works on canvas, paper, panel and video art.

Jean-Pierre Roy, John Jacobsmeyer, Josh Jordan, Mu Pan and Aaron Johnson will arrive Thursday June 11th in Denmark and will all, in the company of Jacob Dahlstrup, be present at the opening.”Blaze of Glory - New Art from New York Part VI”

Featuring: Barnaby Whitfield (US), Christian Rex van Minnen (US), Eric White (US), Jacob Dahlstrup (DK), Jean-Pierre Roy (US), John Jacobsmeyer (US), Josh Jordan (US), Mi Ju (KOR/US), Mu Pan (TW/US), Nicola Verlato (IT), William Powhida (US), Aaron Johnson (US)

13.06 – 04.07
Opening reception Saturday June 13 th from noon – 4 pm


 

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven