CAMILLA RASBORG - SHAKY 2010

21. maj - 18. juni 2010
Fernisering fredag d. 21. maj. Kl. 17 - 20

Pressemeddelelse:


En rystet cocktail af virkeligheden

En pixeleret mælkebøttemark blomstrer fragmenteret ud af væggen i 3D, mens en tiltet spisestue får møblerne til planløst at glide. Med fordrejninger af hverdagsbilleder, vi kender, udfordrer Camilla Rasborg på finurligste vis verdens faste rammer og visualiserer, at trygheden, visheden og de centrale holdepunkter i al gøren og laden blot er illusioner.

Syv billeder af vores gængse verdensopfattelse rystes til en fordrejet cocktail af virkeligheden i udstillingen ”Shaky”. Og som navnet antyder, behandler den usikkerheden og skævheden i livet; kort sagt rystelser af tilværelsen – fra det banale hverdagsplan til mere filosofiske luftlag.

Tilfældige kruseduller kradset ned i kalenderen under en telefonsamtale er pludselig blevet til en svævende luftballon og viser samtidens planløse tilfældigheder, mens mere gådefulde værker pirrer nysgerrigheden. F.eks. kan man læse ordet ”ulykke” i et sløret dokument, ligeledes revet ud af en hverdagskalender.
Den klare sammenhæng fremgår ikke, for Camilla Rasborg viser netop, at skævheder, fordrejninger og forvirring danner grundlaget for hele vores livseksistens.

Tryghed og faste rammer er en umulighed i en skæv verden, og Camilla Rasborgs rystelser af hverdagen skaber helt nye og overraskende billeder af omgivelserne, som vi kender dem.
Pludselig løfter tilfældige luftballoner virkelighedsopfattelsen til nye plateauer – mulige som umulige og helt sikkert rystet ud af fast form.

Camilla Rasborg har modtaget støtte til udstillingen af Statens Kunstråd og Kulturudviklingspuljen, Kultur og Borgerservice og Århus Kommune.
Udstillingen er opført i KKArts regi.

English Press Release further down.


Information


Camilla Rasborg - SHAKY runs from May 22th until June 18th - . Vernissage Fridag May 21th, 5 pm - 8


Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts
Frederiksholms Kanal 4, st. th. Gården
1220 Kbh. K. Tlf.+45 4015 5588

www.gallerypoulsen.com
[email protected]
Opening hours: Wednesday thru Friday 13 -17, Saturday and every other day, by appointment, tel +45-40 15 55 88

 A shaken cocktail of reality.

A pixelated dandelion field flowering fragmented out of the wall in 3D, while a tilted dining room makes the furniture random slide.

With twisting of the every day life, as we know it, Camilla Rasborg challenges the worlds fixed boundaries and visualises that safety, certainty in all that we do, are just illusions.
Seven pictures of our common world view is being twisted into a cocktail of reality in the exhibition “shaky”. And as the name implies, takes the uncertainty and distortion from a trivial level up to a more philosophic one.

Random lines scrawled down in a calendar under a phone conversation has all of a sudden become a floating air balloon and shows today’s randomness, while more mysterious works teases the curiosity. For instant you can read the word “accident” in a blurred document, also ripped out of a calendar.
The obvious connection does not emerge, exactly because Camilla Rasborg shows distortions and confusions witch is the foundation of our life existence.

Safely and structure is an impossibility in a crooked world, and Camilla Rasborgs shaken looks on every day life creates all new and surprising pictures of the surroundings.
Suddenly random air balloons lifts the perception of reality up to a higher plateau – possible or not and for sure; shaken.

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven