Godt Nytår!!!

Gallery Poulsen starter kunståret 2013 op med Daniel Davidson og Eric Whites dobbeltudstilling “Magic Kingdom.” Udstillingens titel hentyder til det drømmelandskab, der er koreograferet og iscenesat i malerierne og tegningerne. Kunstnerne er inviteret til at udstille efter at vi så deres værk i New York, da de i tråd med galleriets profil skaber kunstværker der er af højeste kunstneriske kvalitet og visuelt udfordrende med et satirisk bid.

Værkerne har en surrealistisk kvalitet der er rodfæstet i realisme, da værkerne har en skildring af kvinder som den centrale tematik, hvor kvinderne er idealiseret eller anonymiseret, frie fra tids- eller stedsbestemmende faktorer. En foruroligende form for humor opstår i mødet mellem disse to kunstneres dysmorfiske personligheder og beskueren skaber sin egen personlige fortælling i mødet med kunstnernes uddrag af virkeligheden, taget fra en sammenhængende fantasi eller et mareridt, som vi ikke ønsker at vækkes fra.

Begge kunstnere låner fra den amerikanske popkultur, da afsættet i deres værker er anonyme ansigter, glimt fra fundne fotografier, film stills, modereklamer eller forældede periodeportrætter, der er taget ud af deres oprindelig sammenhæng. Dette bevirker at et overdrevent smil af glæde afslører en ellers skjult skræk eller frygt, eller at et tilsyneladende fredsommeligt blik bliver befængt med forundring, forvirring, angst eller en følelse af det mystiske.

Daniel Davidsons værker i "Magic Kingdom" viser figuration og abstraktion i tvillingehoveder der udfolder sig fra et spejlfelt, hvor den første blækklat på papiret eller en tilfældig ridse er afsæt for værket, der udfolder sig på papiret og bliver til en sammenfiltret arkitektur af ansigter, svimlende design og stærke farver. Davidsons tegninger skabes ved, at han på udvalgte dele af papiret tegner modsatrettede ansigter med abstrakte former; derefter fugter han papiret og foretager talrige foldninger, der producerer symmetriske overførsler og nye uventede billeder.

Eric Whites mesterlig udførte oliemalerier forfører os og inviterer os ind billedfladen. Som ved en bilulykke er vi nødt til at stoppe op, da vi i mødet med hans værker bliver vindueskiggere til kunstnerens bizarre fantasi. Vi kigger ind i et kraniekighul, hvor vi ser smukke hovedpersoner der akavet deltager i paranoide psykologiske melodramaer i et landskab, der består af ubestemte og alligevel genkendelige fragmenter, der udstråler den særskilte aura af et forfaldent Americana. Brugen af et tilegnet filmbilledsprog symboliserer en opfundet og idealiseret "virkelighed" der kombineret med andre tilfældige komponenter skaber komplekse og klaustrofobisk scenarier, som undersøger dysfunktionelle forhold, begravede følelser, og de endelige grænser for menneskelig perception.

Biografier:

Eric White blev født i Ann Arbor, Michigan og bestod sin BFA (Bachelor of Fine Arts) fra Rhode Island School of Design. Han har været udstillet i gallerier og museer over hele verden og har fungeret som fastansat professor ved School of Visual Arts i New York siden 2006. I 2010 modtog Erik White et Painting Fellowship fra The New York Foundation for the Arts. I øjeblikket bor og arbejder han i New York City.

Daniel Davidson blev født i San Francisco og bestod sin BFA fra San Francisco Art Institute. Han er modtager af et stipendium i billedkunst fra The American Academy i Rom,og hans arbejde har været udstillet på solo- og gruppeudstillinger i USA og Europa, i byer som San Francisco, Los Angeles, New York, Paris, Frankfurt, København og Berlin. Davidson bor og arbejder i Brooklyn.

Daniel Davidson og Eric White kommer til København fra den 16 - 22 januar og vil være tilgængelige for interviews, kontakt Morten Poulsen på +45 4015 5588 / [email protected] for at få mere info om udstillingen. Pressebilleder i høj opløsning findes ved at scrolle ned, klik blot på billederne.


Happy New Year!!!

Gallery Poulsen is proud to present Daniel Davidson and Eric White's "Magic Kingdom." The show's title alludes to the invented house-of-mirrors dreamscape that is choreographed and staged within the paintings and drawings, as figures become part of an ever-expanding and distorted narrative where visual elements unfurl and intertwine in a looping montage of incongruous, complementary, and unexpected visual themes evoking a range of emotional states in the viewer.

The works possess a surreal quality rooted in realism, which grounds the pictures and solidifies the internal dream logic. They also share a depiction of women as a central thematic constant. These women are idealized or anonymized, either free of literal place and time, or stuck in particular and somehow all-too-familiar phantasmagoric locales. Disquieting humor runs throughout the incidental interactions between these dysmorphic personalities, and the viewer is left to create their own personal narrative from divergent snippets of reality, culled into a cohesive fantasy/nightmare from which we don't want to awaken.

Both artists take visual cues from obscure and not-so obscure American pop culture—the source of their images are often anonymous faces, glimpsed from found photography, film, fashion advertising, or outdated period portraits shorn of their original contexts, so that the multiplicity and complication underlying them are exposed—we see an exaggerated smile of joy come to reveal hidden terror or fear, or a simple, placid gaze become riddled with wonder, confusion, anxiety, or a sense of the mysterious.

Daniel Davidson's works in "Magic Kingdom" display figuration and abstraction as twin protagonists spilling into a spontaneous mirroring field, where the initial gesture of an ink blot or an accidental scratch can open out and transform into a tangled architecture of faces, dizzying designs, and vibrant color. Davidson approaches his drawings by working directly on selected portions of the paper, often opposing faces with abstract forms on differing sides, then wetting the paper and making numerous folds to produce symmetrical transfers and unexpected new images—a process that results in something akin to a hallucinatory Rorschach test, a Gysin/Burroughs visual cut-up/fold-up experiment, or the remnants of some wildly disorienting dada parlor game.

Eric White's expertly rendered oil paintings seduce our eye and pull us in. Like the car accident we have to slow down for, we are voyeurs to his bizarre imagination. We peer into a cranial peephole to see beautiful protagonists awkwardly engaging in paranoid psychological melodramas in a landscape made up of indeterminate yet recognizable fragments which exude the distinct odor of a decaying Americana. The use of appropriated film imagery serves to symbolize an invented and idealized “reality,” and combined with other random components create complex and claustrophobic scenarios which examine dysfunctional relationship, buried emotion, and the finite boundaries of human perception.


BIOs

Eric White was born in Ann Arbor, Michigan and received his BFA from the Rhode Island School of Design. He has shown extensively in galleries and museums around the world, and has served as adjunct professor at The School of Visual Arts in New York City since 2006. In 2010 White received a Painting Fellowship from The New York Foundation for the Arts. He currently lives and works in New York City.

Daniel Davidson was born in San Francisco and earned his BFA from the San Francisco Art Institute. He is the recipient of an American Academy in Rome Fellowship in the Visual Arts, and his work has been exhibited widely in solo and group shows in the U.S. and Europe in cities including San Francisco, Los Angeles, New York, Paris, Frankfurt, Copenhagen, and Berlin. Davidson lives and works in Brooklyn.


 

Eric White "By Comittee" 91 x 122 cm, oil on canvas, 2012
Daniel Davidson "Mirror( My Side of the Mountain )" 48 x 61 cm, watercolour on paper, 2012
Eric White "Untitled" 91 x 91 cm, oli on canvas, 2012
Daniel Davidson "Mirror( Four Homes )" 48 x 61 cm, watercolour on paper, 2012
Eric White "1960 Sunbeam Alpine Sport Series 1 (Butterfield 8)" 61 x 61 cm, oil on canvas, 2012
Daniel Davidson "Mirror( My Own Cologne )" 48 x 61 cm, watercolour on paper, 2012
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven