Gallery Poulsen på Art on Paper New York 2017

March 2-5


Henrykte og med stor gensynsglæde i sigte drager Gallery Poulsen atter over Atlanten med kurs mod ’The Big Apple’. Med gode erfaringer og forrygende oplevelser i bagagen, er der intet som Armory Week, der trofast lokker os til byen, der aldrig sover. Dog har vi i år noget helt nyt og ganske særligt i ærmet til New York.
 
Til dette års Armory Week har vi indgået et samarbejde med Art on Paper New York – en fremadstormende ny kunstmesse, der blev en del af Armory for tre år siden. Som en ambitiøs og visionær komponent, har Art on Paper, med sit helt unikke fokus på kunstværker på og af papir, hurtigt formået at markere sig som en vigtigt platform for kunsten.
 
For Gallery Poulsen betyder det en helt unik mulighed for at kunne vise verden denne side af vores fantastisk alsidige kunstnere, hvoraf flere af dem allerede har høstet stor anerkendelse for denne specifikke kunstform; Aaron Johnson og Debra Hampton er begge repræsenteret på netop papir i MOMAs permanente samling. Vi stiller derfor med et hold af vores absolut skarpeste kunstnere, der fuldstændigt ubesværet mestrer disciplinen ’papir’.
 
Olie, akryl, akvarel, trækul og udskæringer overmander papiret i komplekse og gedigne perspektiver, der vidner om et håndværk af en sådan kaliber, at den avancerede eksekvering giver et enkelt, men fuldendt udtryk. Den eksplosive detaljerigdom stiller høje krav til beskuerens blik, der bliver sendt gennem lag efter lag af finurlige universer, morbide fortællinger og besnærende rum.
 
Kendt for sine klassiske, men også foruroligende sagnomspundne scenarier har Nicola Verlato til Art on Paper skabt et kolossalt portræt af den berygtede karakter Colonel Kurtz. Træsnittets ukronede mester, John Jacobsmeyer har atter formået at skabe et fuldendt og fængslende værk, der lukker os helt ind i hans alternative verden af humoristiske og politiske fortællinger. Går man først rigtigt på opdagelse i Mi Jus vidunderlige farveeksplosioner vil man opdage de mest forunderlige detaljer. Små sirligt udskårne skikkelser i papir har efterhånden rodfæstet sig i hendes værkproduktion og vækker malerierne til live i en gådefuld, visuel summen.
 
Debra Hampton er både kendt og anerkendt for at skabe papircollager i absolut verdensklasse. Med sit fuldstændig uovertrufne overblik, pertentligt sammensatte symboler og dybe lag af budskaber er hun uden sammenligning en liga for sig. Vi byder desuden på et glædeligt gensyn med Barnaby Whitfields fløjlsbløde pasteller af hjemsøgende karakterer, der nedstirrer beskueren og kravler helt ind under huden på dem
 
Der er med andre ord lagt i kakkelovnen til et sprudlende sammensurium af intense værker, der hver især sender os langt dybere ind i billedet end papirets tilsyneladende lette overflade. Så kom forbi stand C6 på Art on Paper og få mættet samtlige sanser!
 
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for nærmere information.

It is with great delight and a joyous reunion in sight that Gallery Poulsen yet again crosses the Atlantic, bound for The Big Apple. With fond memories and tremendous experiences behind us, there is nothing like Armory Week that can lure us to the city that never sleeps. However, this year we have something new and very special in store for New York.
 
For this year's Armory Week, we have teamed up with Art on Paper – a thriving young art fair that entered Armory Week three years ago. As an ambitious and visionary component, Art on Paper differs with its unique focus on works on and in paper and has rapidly established itself as an important platform for the arts.
 
For Gallery Poulsen this means having a unique opportunity to show the world this particular side of our brilliantly diverse artists, many of who have already gained worldwide recognition for this specific art form; Aaron Johnson and Debra Hampton are both represented on paper in MOMA’s permanent collection. We have thus gathered a team of our sharpest artists, each of who effortlessly masters the discipline of 'paper'.
 
Oil, acrylic, watercolor, charcoal and cutouts overpower the paper into complex and solid perspectives that testify to a craft of such caliber that the advanced execution provides a simple yet complete expression. The explosion of details makes high demands for the gaze of viewer, who is sent through layer upon layer of quirky realms, morbid stories and alluring spaces.
 
Known for his classic but also disturbing fabled scenarios, Nicola Verlato has created a colossal portrait of the infamous character Colonel Kurtz for Art on Paper. The uncrowned master of woodcut, John Jacobsmeyer has once again managed to create a complete and captivating piece that draws us in completely to his alternative world of humorous and political narratives.
Once you really start exploring Mi Ju’s wonderful color eruptions, you will discover the most intricate details. Small neatly carved figures and shapes of paper have gradually taken root in her body of work, bringing the paintings to life in an enigmatic visual buzzing.
 
Debra Hampton is known and acknowledged for creating absolute world-class paper collages. With her unparalleled overview, meticulously composite symbols and deep layers of hidden agendas, she is without comparison a league of her own. We also offer a joyful reunion with Barnaby Whitfield’s velvet smooth pastels of haunting characters, which stare down the viewer and crawl under their skin.
 
In other words, you are in for an exuberant medley of intense artworks, each of which sends us far deeper into the image than the paper’s seemingly light surface. So, come by booth C6 at Art on Paper and have each and every one of your senses saturated!
 
Contact the gallery on [email protected] or tel. + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for further information


Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 in booth C-6:

Jean-Pierre Roy (US)
Debra Hampton (US)
Mi Ju (KOR)
Aaron Johnson (US)
Alfred Steiner (US)
Mu Pan (US)
Barnaby Whitfield (US)
Nicola Verlato (IT)
John Jacobsmeyer (US)
William Powhida (US)
Christian Rex van Minnen (US)
 
Dates:
March 2-5, 2017
 
Location:
Pier 36
Downtown Manhattan

Nicola Verlato: "Study for Kurtz" 2017 Charcoal on paper 102 x 152 cm, 40 x 60 in
Debra Hampton: "Hand Off!" 2017 Magazine cut out, archival print, adhesive, ink, paper and varnish mounted on panel 122 x 91 cm, 48 x 36 in
Christian Rex van Minnen: "Nobody Wants to Hear It" 2017 Watercolor on paper 9 x 13 cm, 3.5 x 5 in
John Jacobsmeyer: "German Earth" 2017 Acrylic and oil on paper 102 x 127 cm, 40 x 50 in
Mi Ju: "Sleepwalker" 2017 Paper cutouts and acrylic on canvas 183 x 122 cm, 72 x 48 in
Jean-Pierre Roy: "Gigantomachy" 2017 Graphite on paper 127 x 97 cm, 50 x 38 in

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven