“Aporetic Sequence” af Jean-Pierre Roy

March 7-11


Traditionen tro står marts måned i kunstens tegn, når den årlige Armory Week sætter New York på den anden ende og omdanner The Big Apple til et internationalt prestigefyldt kunstmekka. Gallery Poulsen vil naturligvis være at finde på den pulserende scene. I år har vi valgt at slå vores folder på Pier 90 i et kærkomment gensyn med VOLTA NY, der er kendt for deres særlige fokus på soloprojekter af internationalt anerkendte kunstnere.

Det er derfor vores største fornøjelse at kunne præsentere Jean-Pierre Roys helt nye soloudstilling ”Aporetic Sequence”, skabt eksklusivt til VOLTA NY 2018. Ni betagende sanseprovokerende malerier samt ét imponerende storværk udgør tilsammen en enestående sekventiel fortælling, der på æstetisk vis udspiller sig henover det ene lærred og videre over det næste.

"Aporetic Sequence" er en fortsættelse af Jean-Pierre Roys seneste tematiske serie, hvori han stiller spørgsmålstegn ved, hvordan tiden påvirker vores mentalt iboende instinkter til at navigere i den virkelighed, vi befinder os i lige nu, samtidig med at kunsthistoriens massive ikonografi ånder os tungt i nakken.

I denne nye serie til VOLTA NY, placerer Roy fortsat sine figurer i et optisk ladet miljø, der skaber kaotisk forvirring af historiske metaforer og figurativt drama, der alt sammen udspiller sig i et goldt og dystert landskab.

De ni sekventielle værker levendegør en fortælling i fuldt forløb, hvor fire ansigtsløse personer i bogstaveligste forstand kæmper med det ubegribelige. Den selvlysende geometriske masse, der hverken eksisterer i tid eller rum, forskyder sig mellem hænderne på dem og glider ud af deres favntag, alt imens de stilfærdigt kæmper med både massen og sig selv.

Jean-Pierre Roy har i ”Aporetic Sequence” stilet mod at skabe række illustrationer, der skal visualisere en helt specifik følelse - dét splitsekund hvor vores opfattelse af et billede forsvinder ud af vores forståelsesramme. Virkeligheden, som vi ser den, er en konstruktion, formet af vores forudindtagede forestillinger om verden. Vores biologiske forudsætning for tilegnelse af viden er udviklet i et miljø, der ikke længere eksisterer.

Med andre ord: Vores evne til at skabe forandring i verden er større end vores evne til at opfatte og forstå den forandring. Denne tilstand af total forvirring og følelsen af at navigere efter uendelighedens GPS, for blot at ende i en blindgyde, betegnede de gamle græske filosofer som en tilstand af ’Aporia’. Aporia indfinder sig i os, som en lunefuld fornemmelse af at gribe ud efter et støvkorn, der svæver langsomt i luften, for blot at forpasse det i sidste sekund, af den fægtende hånd, der utilsigtet sender det videre i luften.

Jean-Pierre Roys indtagende udstilling byder på 10 opsigtsvækkende oliemalerier.
Roy vil desuden være til stede under messen og tilgængelig for interviews.
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for nærmere information.


True to tradition, the month of March is focused on the contemporary art scene as the annual Armory Week captivates New York and transforms The Big Apple into an internationally prestigious art mecca. Gallery Poulsen is of course to be found on the vibrant art scene. This year, we have chosen to spread our wings over Pier90 in a warm reunion with VOLTA NY, known for their particular global focus on solo projects by leading international artists.

It is, thus, our greatest pleasure to present Jean-Pierre Roy’s brand new solo exhibition “Aporetic Sequence”, created exclusively for VOLTA NY 2018. Nine breathtakingly thought-provoking paintings as well as one grandiose masterpiece, will comprise a unique sequential narrative that aesthetically plays out over each canvas and onto the next.

"Aporetic Sequence" is a continuation of Jean-Pierre Roy's latest thematic series in which he questions how time affects our cognitive instincts to navigate the reality we are presently find ourselves to be in, while the massive iconography of art history is breathing heavily down our necks.

In this new series for VOLTA NY, he proceeds in placing characters in an optically loaded environment allowing for the entropic confusion of historical metaphors and figurative drama to play out against an arid, dystopian landscape.

This series of 9 sequential paintings invigorates a narrative course of four faceless figures as they literally grapple with the ungraspable. The self-luminant Non-Spatiotemporal Geometry, representing an Aporetic impasse, shifts and slips from their hold as they wrestle with the form and themselves.

For "Aporetic Sequence", Jean-Pierre Roy has set out to pictorialize a very specific emotion – the split second when a perceptual image slips from the cognitive grasp. Reality, as we perceive it, is a construction, shaped and framed by our cognitive biases. Our biological systems for perception and acquisition of knowledge were evolved in an environment that no longer exists.

In other words, our ability to create change in the world is greater than our ability to perceive and understand that change. This state of impasse and the feeling of navigating by an infinite GPS, only to steer towards a dead end, was denounced by ancient Greek philosophers as a state of 'Aporia'. It is a slippery, charged, and capricious feeling, like grabbing at a slow floating piece of dust in the air, only to have it race out of your grip at the last moment, propelled by the very force of your hand acting on the air that carries it aloft.

Jean-Pierre Roy’s staggering exhibition displays ten spectacular oil paintings.
Roy will furthermore be present at the fair and available for interviews.
Contact the gallery at [email protected] or phone + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for further information


 

Installation view VOLTA NY 2018
Installation view VOLTA NY 2018

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven