Gallery Poulsen inviterer på en rejse til nye dimensioner!

February 21 - March 23


'The New Me is Already Old' af Jean-Pierre Roy (US), vises i Kødbyen fra den 21.2.

Malerierne i udstillingen 'The New Me is Already Old' handler om modsætningen mellem det menneskeskabte og det naturlige. I mødet med Jean-Pierre Roys malerier er der tale om et filmisk værk, da der i malerierne findes en menneskeskabt skønhed og et univers man ikke tidligere har kendt mage til. Indeholdt i værkerne er fortiden (naturen), nutiden (mennesket) og fremtiden (geometrien) på en og samme tid, så der er i sandhed tale om en rejse på tværs af dimensioner, en rejse der åbner sig foran os og skærper vores sanser i mødet med hans maleri.

De nye malerier, har mennesket i centrum og går derved et spadestik dybere, end man har oplevet tidligere i Jean-Pierres værk. Kroppen har fundet vej ind i hans univers og befinder sig nu midt i naturen, kæmper en ”Titanernes Kamp” mod sig selv eller den virkelighed vi alle befinder os i.

Titlen på udstillingen indeholder i sig selv en umulighed: 'The New Me is Already Old'!

Jean-Pierre fortæller om sine malerier, at de undersøger det univers, der ligger mellem det, vi har set, det som vi ved må være der, men som vi aldrig rigtig kan nå - den immaterielle verden. Denne er symboliseret ved de geometriske elementer der omslutter mennesket I malerierne. Iscenesat i den smukkeste natur, stilles spørgsmålene. Er vi nogensinde i stand til, som menneske, at se det fuldkomne billede af vores verden? Er verden er et ydre eller måske et indre billede, vi skaber i os selv hver eneste dag?

Denne nye serie af værker, er en fortsættelse af Jean-Pierre Roys maleriske praksis. Roys tidligere malerier forestiller sublime optiske fænomener, såsom tyngdekraften, luft og varme for fuld udblæsning - visioner af forestående katastrofer.
Før befandt beskueren befandt sig i det øjeblik, hvor den naturlige verden har re-organiseret sig til en smuk, skræmmende og ukendelig virkelighed. Malerierne er nu, som dengang, overlegent udført med en detaljerigdom, perspektiv og dybde. Man overraskes gang på gang over, at dette er menneskeligt muligt!

Velkommen ombord!


Gallery Poulsen invites you on a journey to new dimensions!


'The New Me is Already Old' by Jean-Pierre Roy (US) will be shown in the Meatpacking District from February 21st, 2014

Contrasting the artificial and natural world Roy's cinematic exhibition 'The New Me is Already Old ' explores the man-made beauty of a previously unknown universe. Depticted in the paintings is the Past (the nature ), the Present (the man) and the Future ( the geometric shapes ) all at once. This exhibition is a journey across dimensions , a journey that unfolds before us and sharpens our narrative senses. The figure has taken centre stage in his universe and is fighting a "Clash of the Titans" battle with himself or with the reality we all find ourselves in.

The title of the exhibition contains in itself an impossibility : ' The New Me is Already Old '!

Jean –Pierre says about his paintings, that they investigate the universe that lies between what we've seen , what we know is out there, but that which we are never able to grasp - the immaterial world . This is symbolized by the geometrical shapes enclosing the figures in the paintings. Staged in the beautiful scenery, existential questions are asked: Are we ever able to see the complete picture of our world? Is the world is an exterior construction outside each one of us or is it perhaps an image we create within ourselves every single day?

This new series of works is a continuation of Jean -Pierre Roy's painterly practice. Roy's earlier paintings depicted the sublime optical phenomena of gravity, air and heat converging into elemental visions of impending disasters. Before the viewer is the moment when the natural world has re-organized itself into a beautiful , frightening and unknown reality. The paintings are now , as then, superior crasftmanship with a wealth of detail , perspective and depth.

When seeing these paintings you’ll be surprised over and over again that this is humanly possible!

Welcome aboard !


 Jean-Pierre Roy, der er født 1974 i Santa Monica i Californien, er inkluderet i følgende internationale samlinger:

Beth Rudin De Woody
Jerry Ann Chaney
Eric Fischl
Jean Pigozzi
Gary and Mary Hellinger
Sean Gelb
Leonardo DiCaprio
Kirkland and Ellis
Anita and Pujo Zabludowicz
Björn Borg

Jean-Pierre Roy vil være i København fra 15/3 - 25/3 og er tilgængelig for interview.
Kontakt galleriet på +45 3333 9396 / [email protected] for at aftale nærmere.


 

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven