May 3 - June 1 


I et atelier i Brooklyn sidste år, blev jeg udsat for en kunstoplevelse af hidtil ukendte dimensioner. Benene blev fuldstændig slået væk under mig, da jeg med et trylleslag var hensat til Shogun, dog uden Richard Chamberlain, og til en anden verden fuld af Zen.

Årsagen var den koreanskfødte maler Mi Ju og det er med både stolthed og glæde vi nu kan præsentere hende for et dansk publikum. Hun fortjener at bygge ovenpå den anderkendelse og fascination hendes kunstværker allerede har mødt i New York, hvor hun bor og arbejder efter hun afsluttede sin MFA på Pratt Institute for painting i New York i 2012.

Mi Ju blev født i 1983 og voksede op i Korea, hvor hendes far bestyrede en tekstil fabrik og hendes mor var blomsterdekoratør i et buddhistisk tempel. Disse indflydelser anes tydeligt i Mi Ju's værker, hvor fascination af naturen er omdrejningspunktet for maleriet og tekstil er brugt til at skabe dynamik i billedfladen. Grundtonen i hendes værk er en kunstnerisk bearbejdning, en personlig erindring og fortolkning af landskaber fra hendes hjemland, samt ophold i San Francisco og Australien, malet midt i betonjunglen Brooklyn.

Udstillingens malerier er detaljerede og fabulerende billeder af imaginære mikro kosmos. Værkerne er som et close-up af organismer og det vi ikke kan se med det blotte øje. Mi ju har betitlet udstillingen ”Seed Bombs” og siger følgende: 'temaet stammer fra ideen om den mikrokosmiske verden der indeholdt i et plantefrø. Dette lille korn, der findes overalt og som indeholder en skjult kompleksitet. Styret af min egen fantasi og empati for dette diminutive liv, skildrer jeg plantefrø som overdimensionerede superorganismer'.

Naturen er ukontrollerbar og fuld af overraskelser, farver og oplevelser. Mi Ju's malerier er på samme måde, fortællingerne i værkerne stritter i alle retninger: der er kropslige gengivelser, blomster blade, insekter og fabeldyr til stede på een og samme tid. Titlen på udstillingen 'Seed Bomb' er i høj grad sigende, da det netop er en eksplosion på lærred vi her er vidne til i de 4 malerier, 6 collager og 2 tegninger plus et ukendt antal Seed Bombs!!

Der er pulserende bevægelse og en sitren i hendes malerier, collager og tegninger, hvor organismer formerer sig, væver sig ind og ud af billedfladen, summer rundt og dukker op til overfladen af maleriet. Med Mi Ju's værk må man så sandelig sige at foråret endelig er kommet til Kødbyen og at alt summer af liv.

Som Jon Stewart fra The Daily Show altid siger: Here's your moment of zen!


In a studio in Brooklyn last year, I was exposed to an art experience of unprecedented dimensions. My mind was blown away when I, as if by magic, was transported to Shogun, without Richard Chamberlain, and into a world of Zen.

The reason for the experience was the Korean-born painter Mi Ju. It is with pride and joy we introduce her to a Danish audience. She deserves to build on the acclaim and fascination her artworks have met in New York, where she lives and works upon.

Mi Ju was born in 1983 and grew up in Korea, where her father managed a textile factory and her mother was a florist in a Buddhist temple. These influences are present in Mi Ju's artworks as nature is the focal point of her paintings and textile is added to create dynamic images. The tenor of her work is an artistic interpretation and a personal recollection, and memory, of nature from her homeland, as well as stays in San Francisco and Australia, painted in the middle of the concrete jungle Brooklyn.

The paintings are detailed and imaginative pictures of an imaginary micro cosmos. The artworks are like a close-up of organisms and what we are unable to see with the naked eye. Mi Ju has titled the exhibition "Seed Bomb" and adds: ”the theme comes from the idea of the microcosmic world that contained in plant seeds. This small grain that is found anywhere contains a hidden complexity. Guided by my own imagination and empathy for this diminutive life, portrays in plant seeds as oversized super-organisms”.

Nature is uncontrollable and full of surprises and colors. Mi Ju's paintings are similar, they sprout in different directions: there are bodily elements; flower petals, insects and mystical creatures present all at once. The title of the exhibition 'Seed Bomb' fits perfect, since it is an explosion on canvas we are witnessing in the four paintings, six collages and two drawings plus numerous seed bombs!

Visible in Mi Ju's paintings, collages and drawings are pulsating movements in which organisms multiply, weave in and out, buzz around and resurface from. With this exhibition spring has finally arrived and the Meatpacking District in Copenhagen is buzzing with life.

I welcome you to the exhibition by quoting Jon Stewart of The Daily Show: Here's your moment of zen!


 

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven