Mi Ju: ”Yellow Cocoon”

January 15 - February 20


I disse korte og kolde vinterdage i København findes der ingen bedre opmuntring end den koreanske kunstner Mi Ju’s sprudlende naturuniverser fyldt med liv, lys og bevægelse. Og det er netop sådan, vi starter 2016 i Gallery Poulsen, når vi præsenterer soloudstillingen ”Yellow Cocoon”. Sidst vi viste en solo med Mi Ju var i 2013, så denne er længe ventet og ikke mindst en kærkommen og farverig kontrast til januar måneds gråvejrsdage.
 
Mi Ju kendetegner sig som en fantasivæsnernes arkitekt, da hun på magisk vis formår at opbygge alle sine værker af små finurlige figurer, der agerer byggesten for større komplicerede kompositioner. Som et resultat af denne unikke teknik kan man kontinuerligt gå på opdagelse i værkerne, hvor nye former, mønstre og sammenhænge konstant dukker op.
 
Med ”Yellow Cocoon” ledes vi ind i en åben tematik om det familiære og det hjemlige, mens den gule farve er den tydelige ”røde tråd”. Forskellige familiestrukturer og generationer skildres eksplicit i værker som ”Family Portrait”, ”Friday Feast” og ”Blue Sheep”, hvor familier af nuttede skabninger med store øjne forenes i en eksplosion af farver.
 
Naturen og dens forunderlige mekanismer er et uundgåeligt emne i Mi Ju’s værker, hvilket denne udstilling også vidner om. Både i stor og lille skala er naturens struktur det overordnede forbillede, hvorfra Mi Ju henter sin inspiration. Med kokonen eller puppen som billede på al begyndelses rum mindes vi om de forunderlige og mikroskopiske processer, som naturen hele tiden genererer. Normalt kan vi kan ikke se dem med det blotte øje, men i Mi Ju’s værker får vi undtagelsesvis et konkret og yderst smukt billede derpå.
 
Men selvom naturen er den mest raffinerede form for struktur, vi kender, så minder Mi Ju os i den grad også om, at der side om side med naturens orden også findes kaos, drømme og magiske fænomener. Kokonens hemmelighedsfulde karakter er et godt billede på sådan et forunderligt forløb, hvor vejen fra én tilstand til en fuldstændig anden synes umådelig kort og gådefuld.
 
I Mi Ju’s værker udsættes vi for præcis samme form for bemærkelsesværdige vekselvirkning i fortolkningen af billedet. Bjerglandskaber bliver til moderfigurers pupiller, store fisk bliver til små hatte, og abstrakte gentagelser bliver til organiserede mønstre på en trøje. Det er en fantastisk verden at bevæge sig ind i, hvor der er oceaner af komplekse lag at dykke ned i – ikke kun i forhold til fortolkningen, men også i værkernes fysiske relieflignende gestalt, der består af lærred påført akryl, udskåret papir og tråd.
 
Vi åbner Mi Ju’s gule kokon op og byder jer velkommen i et sammensurium af alverdens inspirationskilder fra familiens baggrund i tekstilindustri og flora, emergensteori, Buddhistiske templer, topografisk aboriginal kunst, naturens sværm-formationer til indianske totempæle. Tænk sig at larvens lille skrøbelige og mikroskopiske bosted, kan forvandles til sådan et eksplosivt og farvestrålende makrokosmos!
 
Udstillingen består i alt af 15 værker; 7 akrylmalerier på lærred/hør, 6 akrylmalerier på panel og 2 værker på papir.
Mi Ju ankommer til København torsdag d. 14. januar og vil være tilgængelig for interview samt tilstede i galleriet til ferniseringen fredag d. 15. januar fra 17:00-19:00. Kontakt Morten Poulsen på +45 3333 9396 / [email protected] for nærmere aftale.

On these short and cold winter days in Copenhagen, there is no better encouragement than the Korean-born artist Mi Ju’s exuberantly constructed universes full of life, light, and movement. And that’s exactly how we begin 2016 at Gallery Poulsen, when we present the solo exhibition “Yellow Cocoon”. Mi Ju’s last show with the gallery was in 2013, so this show is long awaited and not least a very welcome and colorful contrast to the grey days of January.
 
Mi Ju could be characterized as an architect of invented natural forms. Tiny, seemingly countless quirky characters function much like the building blocks for deep, complex compositions. As a result of this unique technique, new forms, patterns and contexts continuously emerge with each exploration.
 
With “Yellow Cocoon” we are drawn into an open theme of family and home, with yellow acting as the connecting ‘red thread’. Different family structures and generations are explicitly portrayed in works like ”Family Portrait”, ”Friday Feast” and ”Blue Sheep”, where creatures with immense eyes are united in an explosion of colors.
 
Nature and its marvelous mechanisms are an unavoidable subject in Mi Ju's works. Both in large and small scale, nature is an ongoing theme and where Mi Ju gets her inspiration. With the cocoon or pupa as a symbolic image of all beginnings, we are reminded of the microscopic and miraculous processes that nature constantly generates. Usually we cannot see them with the bare eye, but in Mi Ju’s works we are presented a concrete, overwhelming image.
 
Although the nature is the most refined kind of structure, Mi Ju certainly reminds us, that side by side with this order, we find chaos, dreams and magical phenomena. The secretive character of the cocoon is an evident picture of such an amazing process, where the road from one state to a completely different one seems extremely short and enigmatic.
 
In Mi Ju’s works we are exposed to the exact same kind of remarkable interaction in the interpretation of the work. Mountain landscapes become one figure’s pupils, big fish become small hats, and abstract repetitions become organized patterns on a shirt. It’s a fantastical world with oceans of layers for discovery, both when it comes to the understanding of the intricacies work of the larger picture and its physical relief-like gestalt composed of canvas, acrylic, applied cut paper and thread.
 
We present Mi Ju’s yellow cocoon, welcoming you to a range of inspirations from the family’s background in textiles and floral design to emergence patterns, Buddhist temples, Aboriginal topographical art, swarm behavior, and Native American totems. What a wonder that the little fragile and microscopic residence of the caterpillar can be transformed into such an explosive and colorful macrocosm!
 
The show consists of 15 works in total; 7 acrylic paintings on canvas/linen, 6 acrylic paintings on panel and 2 works on paper.
Mi Ju will arrive in Copenhagen Thursday January 14th and will be available for interview and present at the opening Friday January 15th from 5-7 pm. Contact Morten Poulsen at +45 3333 9396 / [email protected] for further inquiries.

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven