Gallery Poulsen presents Once Upon a Time in America
New Art from New York part IX

August 18 - September 29


Once Upon a Time… på den støvede brostensbelagte Washington Street ligger morgendisen som et tykt slør af mystik for fødderne af Brooklyn Bridge, der troner for enden af gaden som en majestætisk vogter over det pulserende Manhattan i baggrunden. Men tågen gemmer på mere end blot den bagvedliggende skyline. Knuste brudstykker af den amerikanske drøm trodser sin ellers håbefulde klang og afslører en svigefuld skyggeside af ære, bedrag og tilgivelse. Dette er eventyret om Amerika!

Således indleder Gallery Poulsen en storslået episk fortælling, der forløses i 17 kunstneres stiliserede og forførende mesterværker, som i deres unikke fortælleform skildrer et historisk øjebliksbillede af vores samtid, der forleder os til at tro, at vi befinder os i alt fra en opiumsdrøm, et mareridt, et falmet minde eller lige midt i et nervepirrende nøjagtigt fremsyn.

Udstillingen deler titel og tema med den berømte italienske filminstruktør Sergio Leones udødeliggjorte fortælling om begær, grådighed, forræderi og brudte relationer blandt Amerikas lavest rangerende socialklasser i et råt og nådesløst klassesamfund, der er mindst ligeså brutalt som det lovløse vilde vesten!

Gallery Poulsen indtager instruktørstolen og orkestrerer ligeledes sin helt egen monumentale fortælling, visualiseret af vores sublime hold af de mest dybsindige og raffinerede kunstnere. De bruger ingen beskidte tricks på deres vej direkte mod toppen, men besidder derimod kløgt og kunstens elegante formsprog som deres vigtigste våben. De er ubønhørlige i deres fremstillinger og intet undslipper deres knivskarpe penselstrøg, når de uden at blinke understreger, at ubalancen i magtspillets store vægtskål fortsat lever i bedste velgående.

Tilsammen fylder de galleriet til bristepunktet med komplekse scenarier af korruption, ulighed og blodige opgør, værk for værk i et helstøbt sammenkog, udført af vores velkendte mestre Christian Rex van Minnen, Nicola Verlato, Jean-Pierre Roy, Eric White, Monica Cook, Mu Pan, Rainer Hosch, Matt Hansel, Aaron Johnson, Angela Gram, Taylor Schultek og John Jacobsmeyer samt en håndfuld nye kunstnere, særligt udvalgt til at matche vores formidable hold.

Vores fem nyfundne skud på stammen leverer hver deres intense, dybdeborende bidrag til den overordnede fortælling, der komplimenterer vores faste stjernehold som fod i hose. Colin Chillags obskure gruppeportrætter skildrer en broget samling af historiens mest markante personaer – på godt og ondt. Gulvpladsen indtages af Jud Bergerons storslåede mastodonter af hyper-narrative skulpturer, der med overvældende elegance fuldender udstillingens øvrige værkers optiske fortællinger til perfektion. Alison Blickle trækker os langt tilbage i tiden med sine svundne kvindebilleder, der i delikate, dunkle landskaber gemmer på resterne af en mystisk hændelse. Italienske Bernardo Siciliano skaber et realistisk perspektiv på metropolen og det indre liv, der eksisterer bag dets mure. Tiden er ligeledes en afgørende faktor i Kevin Earl Taylors surrealistiske landskaber, der fremstår som fastfrosne øjebliksbilleder.                             

Træd indenfor i et fuldstændigt mageløst filmisk univers, når vi lader tæppet gå og blænder op for en fuldstændig formidabel historie om Guds eget land!

Mød Jean-Pierre Roy, Angela Gram, Mu Pan, Nicola Verlato, Jud Bergeron, Bernardo Siciliano, og John Jacobsmeyer, der vil være til stede under åbningen lørdag d. 18. august

Udstillingen viser mere end 30 værker på lærred, papir, panel og fotografi.
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.


Once Upon a Time on the dusty cobblestones of Washington Street, the morning haze lay like a thick veil of mystery by the feet of the Brooklyn Bridge, rising at the end of the street as a majestic warden of the vibrant Manhattan in the background. But the fog is hiding more than just the skyline behind. Shattered pieces of the American dream defy its otherwise hopeful tone and reveals a deceitful dark side of honor, deception and forgiveness. This is the adventure of America!

Thus, Gallery Poulsen launches a magnificent epic tale that is released into seventeen artists' stylized and seductive masterpieces, which in their own unique narrative portray a historical snapshot of our current time that leads us to believe, we are standing inside an opium dream, a nightmare, a faded memory or just in the midst of a nerve rackingly precise vision of the future.

The exhibition shares its title and theme with the legendary Italian film director Sergio Leone's immortal tale of desire, greed, treachery and broken relationships among America's lowest-ranking social classes in a raw and merciless class society, which is at least as brutal as the old lawless wild west!

Gallery Poulsen takes over the director’s chair and equally orchestrate our very own monumental tale, visualized by our sublime team of the most profound and refined artists. They do not make use of any dirty tricks on their way directly towards the top but possess ingenuity and the elegant idiom of art as their main weapon. They are relentless in their representations and nothing escapes their razor-sharp brush strokes as they emphasize the fact that the great weight scale of power struggle remains imbalanced as always.

Together, they fill the gallery space to an absolute breaking point with complex scenarios of corruption, inequality and bloody upheavals, work by work in an integrated concoction, produced by our well-known masters Christian Rex van Minnen, Nicola Verlato, Jean-Pierre Roy, Eric White, Monica Cook, Mu Pan, Rainer Hosch, Matt Hansel, Aaron Johnson, Angela Gram, Taylor Schultek and John Jacobsmeyer, as well as a handful of new artists, specifically selected to complement our formidable team.

Our five newly handpicked artists each deliver an intense, in-depth contribution to the overall tale, which fits our solid star-studded team like a glove. Colin Chillag's obscure group portraits depict a variegated collection of history's most distinctive characters - good as well as evil. The floor space is captivated by Jud Bergeron's magnificent behemoth of hyper-narrative sculptures that, in overwhelming elegance, complete the optical tales of the surrounding masterpieces to perfection. Alison Blickle pulls us way back in time with her bygone female imagery, which in delicate, dark scenery hide the remains of a mysterious occurrence. Italian painter Bernardo Siciliano creates a realistic perspective on the inner life that exists behind the walls of the modern metropolis. Time is an equally decisive factor in Kevin Earl Taylor's surrealist landscapes, which appear as frozen momentary glimpses.

Step inside our incomparable cinematic universe as we unveil a captivating story about God's own country!

Meet Jean-Pierre Roy, Angela Gram, Mu Pan, Nicola Verlato, Jud Bergeron, Bernardo Siciliano, and John Jacobsmeyer, who will be present at the opening August 18

The exhibition shows more than 30 masterpieces on canvas, paper, panel and photography
Contact the gallery on [email protected] or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.


Once Upon a Time in America - New Art from New York - part IX
18.08 - 29.09
Opening reception Saturday August 18 from 12-4pm


Review by Sasha Bogojev in Juxtapoz Magazine

 

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven