Stig Stasig: ”The Subface: Descendings”

April 8 - May 7

 
“Descend, bold traveller, into the crater of the jökull of Snæfell, which the shadow of Scartaris touches before the Kalends of July, and you will attain the center of the earth. I did it.”
Jules Verne: “Rejsen til Jordens Indre” 1864
 
Med disse ord byder Gallery Poulsen velkommen om bord og søsætter forårssæsonen i umanerligt godt selskab med den danske fotograf og søfarer Stig Stasig. I udstillingen “The Subface: Descendings” dykker vi langt ned under overfladen, når Stasig inviterer os med på en sælsom undersøisk ekspedition af sagnomspunden mystik og fængslende landskaber.
 
Stig Stasig skaber med sine fortryllende oceaniske fotografier en eventyrlig verden af larmende stilhed, der omdanner galleriet til et maritimt månelandskab. Inspirationen fra barndommens læsning af Jules Vernes er ikke til at tage fejl af. Stasig har ganske vist ikke tilbagelagt 20.000 mil under havet, men lig Verne, har han en higende eventyrlyst i blodet, der har ført ham til koldere himmelstrøg, nærmere betegnet, dybt nede på bunden af det Nordatlantiske hav.
 
Forsynet med luft i flasken og kameraet i hænderne har Stasig udforsket de golde, referenceløse landskaber, skabt af oversvømmede forkastninger fra jordskælv og vulkaner, for at vove sig dybt ned i mørket mellem sprækkerne i de nordislandske tektoniske pladesystemer. Vi går om bord i udstillingen som blinde passagerer på Stasigs utallige opdagelsesrejser, der fortæller en mindst ligeså levende og visuel historie som Jules Vernes fantastiske fortællinger.
 
Stig Stasigs betagende fotografiske beretninger opstår i en helt specifik ende af farveskalaen. Det er et velkendt fænomen blandt dykkere, at vandmassen i takt med dybden absorberer den røde ende af farvespektret. Tilbage står de blågrønne kolde nuancer, før også de forsvinder og havbunden forvandles til en fjern og mørk planet. Smeltevandet fra de islandske gletsjere er det klareste og reneste på jorden og giver den opdagelsesrejsende Stasig sigtbarhed til at udforske farveabsorptionsfænomenet, og skabe bevidste, men samtidig tilfældige, optagelser af Atlanterhavets øde, næsten hjemsøgende tomhed.
 
Inspireret af Gerhard Richters berømte ”1024 Random Colors”, har Stasig fremstillet en fotoserie af det blågrønne naturfænomen, der ved første øjekast fremstår som nonfigurative farvefelter, men underneden lurer fotografens evige diskussion om ”alt og intet” og dets indbyrdes forhold. Fotografiernes metalliske high-gloss finish fremmaner en så levende overflade, at værkerne nærmest siver ud af væggen og får galleriet til at flyde over.
 
Du kan med andre ord godt forberede dig på at blive taget af strømmen og hvirvlet ind i Stasigs magiske undervandsunivers af dystre formationer og krystalklart vand.
 
Udstillingen består af mere end 20 fotografiske værker og klassiske fotogravurer - alle ny-producerede i forbindelse med denne udstilling.
Stig Stasig vil være til stede til ferniseringen og selvsagt til lørdagens artist talk, hvor han er tilgængelig for interviews.
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.

“Descend, bold traveller, into the crater of the jökull of Snæfell, which the shadow of Scartaris touches before the Kalends of July, and you will attain the center of the earth. I did it.”
Jules Verne: “Journey to the Center of the Earth” 1864
 
With these words, Gallery Poulsen bids you welcome on board as we launch the spring season in tremendously good company with Danish photographer and seafarer Stig Stasig. In the exhibition ”The Subface: Descendings” we dive far below the surface when Stasig invites us on an astonishing undersea expedition of mythical enigmas and captivating landscapes.
 
With his enchanting oceanic photography, Stig Stasig creates a magical world of deafening silence, transforming the gallery into a maritime lunar landscape. The inspiration from his childhood reading of Jules Verne is unmistakable. Stasig might not have traveled 20,000 miles under the sea, but equally to Jules Verne, he has the yearning for adventure in the blood, leading him to distant climes, more specifically deep down on the bottom of the North Atlantic Sea.
 
Equipped with bottled air and with the camera in his hands, Stig has explored the arid, referenceless landscapes, created by flooded faults from earthquakes and volcanoes, to venture deep into the darkness between the cracks in the North Icelandic tectonic plate systems. We board the exhibition as stowaways to experience Stasig’s countless voyages, telling us vivid, visual stories equivalent to Jules Verne’s fantastic tales.
 
Stig Stasig’s breathtaking photographic accounts occur in a very specific end of the color spectrum. It is a well-known phenomenon among divers that the water mass absorbs the red end of the color spectrum as they descend towards the ocean bottom. Blue and green color hues remain, before they too disappear, transforming the seabed into a dark and distant planet. The melt water from the Icelandic glaciers is the clearest and cleanest on earth, giving the adventurous Stasig visibility to explore the color absorption phenomenon and create conscious, yet arbitrary, footage of the deserted, almost haunting emptiness of the Atlantic.
 
Inspired by Gerhard Richter's famous "1024 Random Colors", Stasig has produced a series of photography of the blue-green natural phenomenon, which appear to be non-figurative color fields at first glance, however, under the surface lurks the eternal discussion of the photographer on “everything and nothing” and its mutual interrelationship. The metallic high-gloss finish of the photography evokes a surface so vivid; the works are almost leaking out of the wall, causing the gallery to overflow.
 
In other words, prepare yourself to be taken by the current and whirled into Stasig’s magical underwater world of gloomy formations and crystal clear water.
 
The exhibition consists of more than 20 photographic works and classic photogravures - all newly produced for this exhibition.
Stig Stasig will be present at the opening as well as the artist talk the following day, where he will be available for interviews.
Contact the gallery on [email protected] or tel. + 45 33 33 93 96 for further information

"Cave 1" 2016 Mat Gicle´e print 106 x 156 cm, 42 x 61 in
"Mask Black" 2016 Photogravure monochrome on 300 grms Somerset paper 39.5 x 29 cm, 16 x 11 in
"Nesgja 2" 2016 High gloss metallic print 104 x 71 cm, 41 x 28 in
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven