March 23 - 27

I det tysk besatte Norge i 1942 har tyskerne skumle planer med et vandkraftværk i byen Vemork ved Rjukan i Telemarken. Målet er at producere tungt vand, der skal bruges til udviklingen af Tysklands første atombombe. Både modstandsfolk og de allierede er bekymrede og sætter sabotageaktionen, også kaldet ”Vemork-aktionen”, i gang, som heldigvis lykkedes og dermed afværger en umådelig stor katastrofe. Vi tør slet ikke forestille os omfanget af en sådan ulykke, hvis Hitler havde held med dette projekt også.
 
Inspireret af denne virkelig hændelse og spillefilmen ”Telemarkens Helte” fra 1965 med Kirk Douglas og Richard Harris i hovedrollerne, der bygger på selvsamme historie, drager Gallery Poulsen til Norge i påsken for ligeledes at udføre en gennemtænkt og nøje planlagt mission. Aktionen finder sted på det legendariske og eksklusive Dr. Holms Hotel i Geilo, blot et par timer nord for Vemork. Vi skal dog ikke hindre en ulykke, men operationen er mindst lige så velmenende, spændende og eksplosiv som sabotørernes dynamit, der ødelagde tyskernes beholdning af tungt vand og foruroligende planer.
 
Gallery Poulsens delegation indtager ikke et hvilket som helst hotel, når vi besætter Dr. Holm Hotel. Det legendariske hotel blev bygget tilbage i 1909 af Dr. J.C. Holms, der ønskede at tilbyde patienter med luftvejslidelser frisk bjergluft. Hotellet er siden blevet kendt som et af Norges mest famøse og luksuriøse hoteller, hvor flere film også er blevet skudt – blandt andet de danske klassikere ”Far til fire i sneen” (1954) og ”Min søsters børn i sneen” (2002).
 
Med et yderst stærkt internationalt hold af trofaste allierede fra nær og fjern præsenterer vi et visuelt bombardement af farver, detaljer, perspektiver og interessante historier. Værkerne er skabt med så megen præcision, at selv den mest rutinerede snigskytte må bøje sig og kapitulere. Der er med andre ord ikke det mindste tegn på vaklen i geledderne, når Gallery Poulsen er bevæbnet med over 50 store figurative værker af forskellige kunstnere, primært bosiddende i New York. Udstillingen bliver dermed den hidtil største mission uden for Danmarks grænser.
 
Selvom vi uden tvivl er på ”det gode hold” som Telemarkens Helte også var det, så forhindrer det os ikke i at vise jer frygtindgydende, dramatiske og betagende dommedagsscener, som Jean-Pierre Roys imponerende værk ”Tale of a Black City” giver os et slående eksempel på. I dette fire meter lange oliemaleri er jordens undergang lige på nippet til at udfolde sig i et sammensurium af voldsomme naturkræfter, glødende geometri og skælvende industriel arkitektur.
 
I Aaron Johnsons unikke akrylmaleri ”Cowboy Coffee” får vi et sigende og grotesk billede på, hvordan dagligdagens undergang kan se ud. Mens den karakteristiske, patriarkalske og klassisk amerikanske cowboy sidder for enden af bordet og regerer, kommer døden på besøg og vækker uro i den i forvejen noget anspændte dagligstue.
 
Nicola Verlato giver os et helt tredje billede på, hvordan undergang, i denne kontekst ”den personlige undergang” også kan se ud. Vinylmaleriet ”Hostia - Assasination No.2 - Marlowe” viser i elegante gråtoner det sagnomspundne mord på Christopher Marlowe (1564-1593), en engelsk dramatiker, poet og oversætter fra elisabethansk tid. Den klassisk komponerede scene er intens og foruroligende med spillende muskler, dræbende blikke og sprøjtende blod. Værket indgår i det endnu uafsluttede og omfattende museumskoncept ”Hostia”, der fortæller historien om den italienske filosof og filminstruktør Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Pasolini blev ofte sammenlignet med ovenfor omtalte Marlowe, da de begge led samme koldblodige og mytiske skæbne.
 
Med disse eksempler, der blot er et udsnit af alle ”Telemarkens Helte”, kan vi med sikkerhed love jer, at vi sammen med vores allierede er udsendt for at berige Geilos gæster med en visuel oplevelse ud over det sædvanlige.
 
Udstillingen åbnes og skydes i gang af den kendte norske komiker Ørjan Burøe, der helt sikkert ligesom værkerne vil give jer et nyt, interessant og ikke mindst befriende grotesk perspektiv på livet.
 
Vi går ikke til angreb, men vi er mere end klar til at stå ret, når Gallery Poulsen i Dr. Holms ånd tilbyder jer det friskeste og mest rene pust af international kunst. Missionen er ikke til at tage fejl af - vi ønsker at vise jer kraftfulde, smukke og fængslende værker, der kan måle sig med Dr. Holm Hotels høje standard og højderne på Geilos storslåede bjerglandskaber. Intet mindre kan gøre det, når Gallery Poulsen og deling gør sit indtog som Telemarkens eller rettere Holms nye helte!
 
”Telemarkens Helte” – Gallery Poulsen på Dr. Holms Hotel
23.03 – 27.03
Åbningsreception: Onsdag d. 23. marts fra kl. 18:00-22:00
Åbningstider: Kl. 15.30 - 18.30 eller efter aftale. Henvendelse i receptionen eller på tlf. +47 32 09 57 00
Deltagende kunstnere: Mu Pan, William Powhida, John Jacobsmeyer, Margaret Bowland, Jacob Dahlstrup, Nicola Verlato, Alfred Steiner, Aaron Johnson, Christian Rex van Minnen og Jean-Pierre Roy.

During the German occupation in Norway in 1942, the Germans have destructive plans for the hydroelectric plant in the city of Vemork by Rjukan in Telemark. The goal is to produce heavy water to use in developing Germany’s first atomic bomb. Both the resistance fighters and the allies are concerned and initiate a sabotage action, also known as ”the Vemork Action”. Fortunately, they succeed in their mission and thus avert an immense disaster. We do not even dare to imagine the scale of such a catastrophe, had Hitler succeeded with this project as well.
 
Inspired by this authentic story and by the British war film ”The Heroes of Telemark” from 1965, based on this exact story, with Kirk Douglas and Richard Harris in the leads, Gallery Poulsen will travel to Norway during Easter to execute a carefully planned mission of their own. The action will take place at the legendary and exclusive Dr. Holms Hotel in Geilo, only few hours north of Vemork. However, we will not be preventing any catastrophes, but our mission is equally as well intentioned, exciting and explosive as the dynamite of the saboteurs, destroying the German inventory of heavy water and disturbing plans.
 
Gallery Poulsen’s delegation will not be conquering just any hotel, when we occupy Dr. Holms Hotel. The legendary hotel was built back in 1909 by Dr. J.C. Holm, who wished to offer fresh mountain air to patients with respiratory diseases.
The hotel has since become known as one of Norway’s most famous and luxurious hotels, where several movies have been produced – among them are Danish classic movies, such as ”Far til fire i sneen” (1954) and ”Min søsters børn i sneen” (2002).
With an immensely strong international team of loyal allies from near and far, we present a visual bombardment of colours, details, perspectives and interesting stories. The works are created with so much precision that even the most experienced sniper must succumb and capitulate. In other words, there will not be the slightest sign of wavering among the ranks when Gallery Poulsen is armed with more than 50 great figurative works by various artists, primarily residing in New York, making this exhibition the absolute largest mission executed outside of Denmark so far.
 
Although we are certainly ”the good guys”, just like the Telemark Heroes, we are not prevented from showing you terrifying, dramatic and breath-taking apocalyptic scenes, which ”Tale of a Black City”, the impressive work of Jean-Pierre Roy, gives us a striking example of. In this 13 feet long oil painting the apocalypse is just about to unfold in a mix of violent forces of nature, glowing geometry and trembling industrial architecture.
 
In Aaron Johnson’s unique acrylic painting ”Cowboy Coffee” we get an eloquent and grotesque image of what everyday downfall looks like. While the characteristic patriarchal and classic American cowboy is reigning by the end of the table, death pays a visit and evokes the already strained tension in the living room.
 
Nicola Verlato gives us a third image of what downfall can look like, in this context ”personal destruction”. His vinyl painting ”Hostia - Assassination No.2 - Marlowe” shows in its elegant grey shades the fabled murder of Christopher Marlowe (1564-1593), an English playwright, poet and interpreter of the Elizabethan era. The classically composed scene is both intense and disturbing with flexing muscles, lethal gazes and spouting blood. This work is part of the comprehensive and yet to be completed museum concept ”Hostia”, which tells us the story of the Italian philosopher and filmmaker Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Pasolini was often compared to the aforementioned Marlowe as they both suffered the same cold-blooded and mythical fate.
 
With these examples being merely a sampling of the entire ”Heroes of Telemark”, we can safely promise you that together with our allies we have been dispatched to enrich the guests of Geilo with a visual experience beyond the ordinary.
 
The exhibition will open and kick off with the famous Norwegian comedian Ørjan Burøe. In same manner as the art works, he will surely provide you with a new, interesting and liberatingly grotesque perspective on life.
 
We will not attack, but we are more than ready to stand upright when Gallery Poulsen in the spirit of Dr. Holm offers you the purest breath of international art. The mission is not to be mistaken; we wish to show you powerful, beautiful and captivating works that can compare to the high standard of Dr. Holms Hotel as well as the heights of Geilo’s magnificent mountain scenery. Nothing less will do when Gallery Poulsen and his delegation make their entrance as the new heroes of Telemark or rather, of Holm!
 
”The Heroes of Telemark” – Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel
23.03 – 27.03
Opening reception: Wednesday March 23rd from 6-10pm
Opening hours: 3.30-6.30pm or by appointment. Contact the reception or tel. +47 32 09 57 00
Participating artists: Mu Pan, William Powhida, John Jacobsmeyer, Margaret Bowland, Jacob Dahlstrup, Nicola Verlato, Alfred Steiner, Aaron Johnson, Christian Rex van Minnen and Jean-Pierre Roy.

Mu Pan: "Squirrels" 2016 Acrylic on panel 183 x 122 cm, 72 x 48 in
William Powhida: "32 Reasons Listicles Are Horrible" 2016 Graphite, acrylic, and watercolor on Yupo paper mounted on aluminum 140 x 114 cm, 55 x 45 in
John Jacobsmeyer: "Goddess" 2016 Oil on aluminum 111 x 111 cm, 43.7 x 43.7 in
Margaret Bowland "One Child" 2015 Oil on linen 218 x 122 cm, 86 x 48 in
Jacob Dahlstrup: "How To Admire A Mallard" 2016 Pastel on paper 36 x 48 cm, 14 x 19 in
Nicola Verlato: "The Settler" 2015 Oil on panel 91.5 x 61 cm, 36 x 24 in
Alfred Steiner: "Assistant (Sara Bellum)" 2015 Watercolor on canvas 183 x 183 cm, 72 x 72 in
Aaron Johnson: ”Cowboy Coffee" 2015 Acrylic on polyester knit mesh 152 x 183 cm, 60 x 72 in
Jean-Pierre Roy: ”Tale of a Black City” 2010 Oil on canvas 183 x 414 cm, 72 x 163 in

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven