THE BUZZ OF URBAN SURROUNDINGS - SUMMERSHOW


18. juni - 10.juli

 
En udstilling hos Gallery Poulsen kurateret af Ann Sophie Stærk

Tempoet fra den moderne by og vores umiddelbare omgivelser er hektisk og vi bombarderes med en masse sanseindtryk. Det er livsbekræftende og inspirerende, men naturen er også nødvendig som byens modpol og en slags oase i den urbane larm.

Byens arkitektur og rum får os til at erindre, inspirerer os og sætter fantasien i gang. Det kan være netop det sted der skubber os i en ny retning og verden opleves på en anderledes måde.

I de udstllede værker inviteres beskueren ind i et univers, som flyder i en zone mellem abstraktion og figuration, virkelighed og fiction, byliv og naturliv. I dette rum tillader de forskellige kunstnere os andre at drømme.


Ruth Campau

Værket "Midnight Mirror" er som titlen refererer til malet på spejl med sort akrylfarve. Det er sammensat af bemalede trekanter på en sådan måde, at linjerne eller strøgene danner et stjerneformet mønster, der forgrener sig ud i nye mønstre og som derfor synes at kunne fortsætte i det uendelige. Det kunne minde om et knust spejl, et krystal af en sjælden bjergsort, en atmosfærisk eksplosion eller et urbant virvar af opstykkede og modsatrettede fragmenter, som alle afspejler livet omkring sig.

Men når trekanterne samles direkte med søm på væggen, bliver det samtidig et rumligt objekt der griber fat i rummet og går i dialog med både arkitektur og os som beskuere.

Værket relaterer sig til den menneskelige kropsstørrelse og samtidig spejler det delvist vores krop - men i nye vinkler og skæve drejninger. Beskueren bliver hel konkret en del af værket.


Rainer Hosch

Lige siden jeg fik mit første kamera har min interesse altid været at fotografere mennesker. Mit arbejde er en evig udviklende process, men den forbliver altid tro mod den lyst til at være sammen med mennesker og fotografere dem sådan som jeg ser dem.

Det sidste år har jeg haft lyst til at kunne gå ned ad gaden, sidde på cafeer og i subways og ønske jeg kunne tage et billede af alle jeg så.
Mere eller mindre bare blive ved med at fotografere alle omkring mig uden at spørge om lov og helst uden at de slet ikke ser mig.

Det er selfølgelig en svær ting at gøre og selvom jeg har udviklet nogle teknikker for at kunne være en flue på væggen, er der er mange folk der ser mig og kigger ind I kameraet ved vores møde.

Det viser sig også at dette møde også giver mig et særligt "kick" som endda er mere spændende end kun at være en betragter.

På det seneste har jeg også fundet det interessant at fotografere folk bagfra for at prøve at fange deres personlighed og stil inden at de opdager jeg er der og ser deres ansigt. Nogen gange tror jeg, at de kan fornemme jeg er der selvom de ikke ser mig. Hele projektet bliver ved med at udvikle sig og det får en breddere synsvinkel og værket er stadig i gang.


Astrid Kruse Jensen

'THE CONSTRUCTION OF MEMORIES' Dette projekt er mit nyeste og er stadig 'on going'.

Projektet er baseret på værker, der alle er forbundet til tematikker omkring 'erindring'. Projektet refererer til vores erindringer og stiller spørgsmål ved fotografiet som 'The beholder of our memory'. Vi er opvokset med fotografiet, som det medium der foreviger livets erindringer, såvel de store som små begivenheder. Fotografiet bliver ofte brugt som associations materiale for vores hukommelse, som opsamler af erindringer - men i dette projekt har jeg valgt, at skabe erindringer som aldrig reelt har eksisteret / været 'dokumenteret', en diffus eller indbildt erindring som eksisterer i kraft af følelser og fornemmelser - og som derfor fremstår med surreelle undertoner - og stiller spørgsmål ved om erindringer kan dokumenteres.
Værkernes narrative aspekt udmunder mere i en uro og uforløst undren end i en egentlig forståelse. En poetisk forskydning af virkeligheden, et kompleks væv af erindringer med udgangspunkt i barndommens univers og fantasiens parallel verden. I billederne skabes en slags rumligt samspil mellem fortid og nutid, en forskydning af tid og erindring. Der indgår figurer / som en slags søvngængere / tilstede og fraværende på samme tid - samt elementer og rekvisitter der referer til barndommens erindringer. Scenerne er ladet med tvetydighed - domineret af associationer, stemninger og antydninger.

Billederne lægger op til betragterens fantasi; Det er en imaginær verden placeret et sted mellem virkelighed og fiktion, mellem beskueren og stedet, og samtidig en dramatisering af situationen. Det er en transformation hvor fantasien samarbejder med erindringer og hvor man ikke kan adskille virkelighed fra imagination.


Jacob Noel

on the outer rim of terms as scale, spaciality and function

A consistent theme of my art, is the interest for spaciality and "spaces-in-between", intervals in/of space. My artistic project spreads out into an international context, that, on a conceptual level, seeks to deepen the understanding of the detail of space as something universal - a language that is seen more than spoken.

Through sculptures, drawings and photography, I am working on the outer rim of terms as scale, spaciality and function. Terms that normally is tied to an architectural praxis. But with this optic, I want to describe a different world, than that one usually associates with architecture. I want to define the significance of space in a functional meaning through a strongly subjective approach to the material, where the detail of the moment, time and place is expressed in fragments and streams of surfaces.

The project "un-arcitecture and fumes" is to be seen as a conceptual adaptation of the detail as an aesthetic materialization of the transient.


Camilla Rasborg

Mine værker tager udgangspunkt i at mødet med omverdenen ikke er ligetil, men farvet og influeret af en række faktorer. Sociale og kulturelle omstændigheder, samt individuelle tankemønstre er konstant med til at anfægte og transformere forestillingen om og betydningen af vores omgivelser. Denne vekslen af ydre og indre påvirkninger udgør essensen i mine arbejder.

Værkerne handler om den modstand vi møder, når vi opfatter og fortolker vores omgivelser. Mere specifikt problematikken i ikke at kunne gennemskue det man oplever. De handler om hvordan vores forventninger og forestillinger kan fordreje tingene så de falder fra hinanden eller så man forbinder noget der egentlig ikke hænger sammen.

Gennem installationer, relieffer og fotocollager opbygger jeg forskellige former for iscenesatte naturscenarier. Værkerne har en dyster romantisk stemning og blander en forestilling om autenticitet i naturen med åbenlyse computermanipulerede greb eller fysiske kulisseagtige bearbejdninger.

Værkerne går til angreb på vores forestilling om troværdigheden ved det vi oplever. Det er forvirringen og tvivlen, om hvad der er reelt, jeg som billedkunstner er optaget af og et had/kærlighedsforhold til at befinde sig i denne usikkerhed.


Majken Schultz

Man aflæser måske umiddelbart mine billeder som landskabsmaleri.
Men det er formelt set ikke det jeg arbejder med. Jeg arbejder mere på et
abstrakt tankeplan og tænker mine værker som en slags Rorschach prøver
eller kaleidoskoper, hvor beskueren har frit lejde til at danne sig sine egne
associationer og tanker.

Symmetrien, gentagelserne i linjerne og strøgene er med til at skabe ro og balance,så hver enkelt maleri blir en slags lukket kredsløb med sin egen betydning og stemning.Erindring og tid er to emner der optager mig meget. Emner som gennemsyrer alle mine værker.

Jeg tager udgangspunkt i naturen i enhver form, som hår, ar, linjer i huden, årringe i træer,jordlag, stenlag, vand mm. Natur som er os og omgiver os og er daglige beviser på tid der er gået.

Jeg henter min inspiration mange steder fra: Japansk traditionelt maleri, psykedelisk 60´ 70´kunst, Renaissance maleri, moderne tegnere, surrealisme og meget mere. Det er helt bevidst at jeg ofte bruger kraftige varme farver i mine værker. De skaber med motivet en slags "larmende" stilhed.

Ann Sophie Stærk

Byens jungle udfolder sig i mine malerier og installationer. Mit billedlige univers udspringer i min nuværende bopæl New York og min hjemby København. Manhattan tempo, mylder af mennesker og uimodståelige livskraft står i kontrast til den rolige danske stad, hvor natur og design spiller en rolle i både by og hjem.

Som en iagtager udforsker jeg byens arealer og hjemmets domæne. Disse felter fusioneres i min kunst og muterer til drømmeagtige konstellationer. Jeg frigør dagligdags objekter og områder fra deres oprindelige funktion. Velkendte motiver forstyrres, befolkes og ændres af magiske væsner og utæmmet flora og fauna. Tilskueren drages ind i en verden, der flyder i en zone mellem abstraktion og figurative, genkendelige former.


Jonas Hvid Søndergaard

"Der er et spil mellem kontraster i Jonas Hvid Søndergaards malerier. Hans værker springer fra det komplekse til det simple, fra det kaotiske til det fredelige og fra det abstrakte til det figurative. Grundlæggende er former og farver klare og præcist afskåret fra hinanden i Hvids værker, men det samlede udtryk er alligevel i stand til at forpurre en klar bedømmelse af, hvad malerierne forestiller.

Det er som at se gennem barndommens kalejdoskop med farvede glasstykker, der ved at blive rystet kunne skabe evigt nye mønstre. Blot er glasstykkerne ikke helt faldet på plads hos Hvid. Verden i Hvids malerier synes at befinde sig et eller andet sted i overgangen mellem færdige strukturer; de er fanget i transformationens mellemrum.

Det er rum, som nærmest synes at eksplodere i overgangen til en ny konstruktion. I andre af Hvids malerier er verden rolig, enkel og fremstår næsten abstrakt. Med udgangspunkt i hverdagens arkitektoniske konstruktioner fremstiller Hvid her maleriske kompositioner, der vibrerer mellem ren abstraktion og egentlige arkitektoniske repræsentationer.

Gennem sine forskellige strategier præsenterer Hvid os for en verden, der på én og samme tid er genkendelig og helt fremmed. I nogle værker er verden kompleks og forvirrende, i andre ordnet og harmonisk - og begge dimensioner er som et nyt mønster åbenbaret af et kalejdoskopisk ryst".
__________________________________________________________________________

Information


Der er fernisering på Gallery Poulsens sommerudstilling TThe buzz of urban surroundings, torsdag den 18. juni fra kl. 17.00 til 22.00. Udstillingen løber frem til den 10. juli.

 

Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts
Frederiksholms Kanal 4, st. th. Gården
1220 Kbh. K. Tlf.+45 4015 5588
www.gallerypoulsen.com
[email protected]

Opening hours: Wednesday thru Friday 13 -17, Saturday and every other day, by appointment, tel +45-40 15 55 88
__________________________________________________________________________

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven