The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII

June 16 - July 15


By land, by sea, by air - they will do anything, drive anything, say anything and stop at nothing to win the Cannonball Run!

 
En varm sommerdag i juni 1981 på en støvet motorvej i Connecticut lyder startskuddet til et hæsblæsende storstilet bilræs tværs over USA. Alle kneb gælder, når Burt Reynolds og hans stjernebesatte hold begiver sig ud på deres livs mest halsbrækkende eventyr. Én efter én indtager de startfeltet med ét mål for øje – at krydse målfeltet i Los Angeles, koste hvad det vil!
 
Inspireret af filmklassikeren ”The Cannonball Run” med Burt Reynolds, Roger Moore, Farah Fawcett, Dean Martin og Sammy Davis Jr. på rollelisten, har Gallery Poulsen denne sommer ligeledes sat sit eget stjernebesatte hold i stævne midt i Københavns Brune Kødby.
 
Udstyret med minutiøse penselstrøg og excentriske fortællinger på overdådige lærreder, tager dette mindst ligeså hæsblæsende ræs sit udgangspunkt i New York. Med foden solidt plantet på speederen har vores formidable kunstnerhold arbejdet i kapløb med tiden for at gennemføre et dristigt og fuldstændigt eventyrligt ræs over Atlanten.
Intet har kunne holde dem tilbage, når de undervejes har sprængt alle grænser for, hvad der er muligt at skabe i jagten på at levere de suverænt mest storslåede mesterværker til København.
 
Vores internationale all-stars hold er fuldstændigt skridsikre, når de fredag d. 16. juni vælter ind over målstregen og torpederer Den Brune Kødby med en æstetisk eksplosion af hæmningsløse ambitioner, uforudsigelige farveskalaer og dramatiske skæbner. Med holdet sikkert i mål markerer vi resultatet af et rasende godt ræs med en massiv visuel sejr!
 
Fartgrænsen er for længst overskredet og med 240 km i timen bliver vi inviteret med på en både betagende og frygtindgydende tur i udstillingen, der sender os gennem et fantastisk sammensurium af Taylor Schulteks levende flammehav, på forsædet af Stig Stasigs gule Dodge, gennem bilruden på Eric Whites filmiske parallelunivers og ud over afgrunden i John Jacobsmeyers utopiske verden.
 
Hver især besidder vores kunstnere helt distinktive karakteristika og et knivskarpt håndværk, der sikrer dem at nå i mål hver eneste gang! Jean-Pierre Roys imponerende storværk ”The Landscape Painter”, der strækker sig mere end tre meter henover væggen, er et uovertruffet eksempel herpå. Med skælvende intens geometri og mageløse futuristiske landskaber, sendes vi gennem tidsdimensioner, der får os til at tabe mælet fuldstændigt.
 
Med mesterværket ”Farm II Table” beviser Christian Rex van Minnen endnu engang, at han uden at blinke bryder alle normer og konventioner i sin stræben efter at nå i mål med overbevisende livagtige portrætter af en iboende grotesk sandhed, der med gennemborende autenticitet efterlader os lige dele frastødt og dybt fascinerede.
 
Spænd sikkerhedsselen – for det går stærkt, når først startskuddet lyder til Gallery Poulsens hidtil største, vildeste og mest vovede sommerudstilling!
 
Mød tre af Poulsens Cannonballers; Jean-Pierre Roy, Aaron Johnson og John Jacobsmeyer, der vil være til stede under åbningen. Det resterende hold tæller Alfred Steiner, Angela Gram, Christian Rex van Minnen, Debra Hampton, Eric White, Mi Ju, Mu Pan, Nicola Verlato, Rainer Hosch, Stig Stasig, Taylor Schultek og William Powhida.
 
Udstillingen viser i alt 21 værker på lærred, papir, panel og fotografi.
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.

By land, by sea, by air - they will do anything, drive anything, say anything and stop at nothing to win the Cannonball Run!
 
A hot summer day in June 1981 on a desert highway in Connecticut - thus was the starting point for a blazing cross-country car race in breakneck speed. Anything goes, when Burt Reynolds and his star-studded team embark on their madcap adventure. One by one, they set up by the starting line with one goal in mind – to cross the finish line in Los Angeles, whatever the cost!
 
Inspired by the film classic "The Cannonball Run" with an all-star cast including Burt Reynolds, Roger Moore, Farah Fawcett, Dean Martin and Sammy Davis Jr., this summer Gallery Poulsen has summoned our own start-studded team to Copenhagen’s Brown Meatpacking District.
 
Equipped with meticulous brush strokes and eccentric tales on lavish canvases, an equally blazing race takes its starting point in New York. With one foot firmly placed on the accelerator, our formidable artist team has raced against time in order to complete a bold and adventurous race across the Atlantic.
Nothing could hold them back as they blasted all boundaries along the way in their pursuit to deliver the superbly most magnificent masterpieces to Copenhagen.
 
We guarantee no slips when our international all-star team crosses the finish line on June 16th, torpedoing the Brown Meatpacking District with an aesthetic explosion of unrestrained ambitions, unpredictable color scales and dramatic narratives. Having reached their goal, we mark the result of a furiously good race with a massive visual victory!
 
The speed limit has long been exceeded and with 150 miles per hour we are invited on a both breathtaking and powerful ride into the exhibition that sends us through a fantastic assortment of Taylor Schultek's vividly flaming blaze, on the front seat of Stig Stasig's yellow Dodge, through the car window of Eric White’s cinematic parallel universe and beyond the abyss of John Jacobsmeyer's utopian world.
 
Each of our artists possesses very distinctive characteristics and a razor-sharp craftsmanship that ensures them to meet the target every single time! Jean-Pierre Roy's impressive "The Landscape Painter", which extends more than three meters above the wall, is an unrivaled example of this. Trembling intense geometry and incomparable futuristic landscapes send us through several time dimensions, leaving us completely speechless.
 
With his new masterpiece "Farm II Table", Christian Rex van Minnen once again proves that without the least hesitation, he breaks all norms and conventions in his quest to deliver convincingly vivid portraits of an inherent grotesque truth that infuse us with both disgust and deep fascination.
 
Fasten your seat belts – because you are in for quite a ride when we kick-off Gallery Poulsen’s biggest, wildest, most daring summer show yet!
 
Meet three of Poulsen’s Cannonballers; Jean-Pierre Roy, Aaron Johnson and John Jacobsmeyer, who will be present at the opening. The remaining team counts: Alfred Steiner, Angela Gram, Christian Rex van Minnen, Debra Hampton, Eric White, Mi Ju, Mu Pan, Nicola Verlato, Rainer Hosch, Stig Stasig, Taylor Schultek and William Powhida.
 
The exhibition presents 21 works on canvas, paper, panel and photography.
Contact the gallery on [email protected] or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven